Találkozzunk Tokajban!

LXIV. évfolyam 2. szám / Zempléni Egyházmegye


Akit az Isten magyarnak teremtett, és itt tartott a Kárpát-medencében a szabadmadár tépte szegfűs időszakban éppúgy, mint évtizedekkel korában az „átkosban”, az nem tud a jelenlegi határainkon túl élő testvéreinkre úgy gondolni, mint: 23 millió románra, akárhány millió szlovákra, stb.

Az egységes nemzetünk megcsonkítása és ellehetetlenítése az elmúlt 91 évben igen mély barázdákat vágott a magyar lelkekben. Eladdig, hogy talán e barázdák nélkül már nem is emlékeznénk arra, hogy mi valójában együvé tartozunk. Különösen érvényes ez a magyar református egyházhoz tartozókra, valamint azokra, akik református hitüket magyar nyelven vallják meg e Kárpátoktól ölelt síkon. Hogy ez a barázda mégis inkább ne annyira az elmúlásra, az ember által kimondott halálos ítéletre, a sebekre, sérelmekre emlékeztető legyen, mint inkább az élet vizének csatornájává, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, dr. Börzsönyi József úgy határozott, hogy a 2009. december 22-i, Debrecenben tartott Alkotmányozó Zsinat ünnepi ülése továbbgondolásaként életre hívja az Észak-keleti Reformátusok Találkozóját (ÉRT).

Hol lehetne ezt leginkább megvalósítani, mint a vidék legjellemzőbb tájegységeinek találkozásánál, az évezredes múltba révedő, azonban a feltámadás világosságába éberen tekintő Tokaj városában (2011. július 1-3. között).Célja a rendezvénynek, hogy megmutassuk magunkat a világnak, kinyissuk az oly sokak előtt bezáródó „templomajtót” és közösséget teremtsünk egymással. A találkozó neve magában hordozza az ŐÉRTe, egymásÉRT, miÉRTünk, gondolatát. ÉRTed? Az egész teÉRTed van!Lehetőség a gyülekezeteknek és az egyházi intézményeknek a bemutatkozásra, a hasonló gondokkal küszködők véleményének a megismerésére, problémamegoldásuk „receptjére” és a különböző kulturális csoportok színvonalas bemutatkozására. Kórusok találkozója, nőszövetségi konferencia, fórumbeszélgetés egyházi vezetőkkel és politikusokkal, valamint író-olvasó találkozó. Bibliai témájú színielőadások, koncertek, melyek mind az ifjúságnak, mind az idősebb korosztálynak kellemes szórakozást tudnak biztosítani. Péntek és szombat este evangélizációs istentiszteletek, vasárnap pedig, a szokott időben, központi istentisztelet lesz, ahol reményeink szerint együtt adhatunk hálát Istennek az Ő végtelen kegyelméért és szeretetéért.Néhány esemény a programból: Pénteken Ágnes Vanilla és a Kormorán. Szombaton Misztrál és a Ghymes. Ezen kívül lesznek gyerekprogramok gólyalábasokkal és bábszínházzal.Tokaj városa, a magyar borok bölcsője, melynek szőlővesszőin nektár csepeg, különös hangulatával és vendégszeretetével várja a Kárpát-medence északkeleti régiójának gyülekezeteit, és mindazokat, akik a gyülekezetektől elszakadtak vagy soha nem is kerültek velük kapcsolatba.Várjuk a gyülekezeti énekkarokat, tánccsoportokat, nőszövetségeket, az irodalom, a politika iránt érdeklődőket és mindazokat, akik egyszerűen szeretnének közösségben lenni Krisztusban nemzet- és hittestvéreikkel Isten dicsőségére. Mert mindezidáig való megmaradásunkat, még ha felaprózódva is, de Neki köszönhetjük. Legyen ezért neki hála mindenkor.Kérjük a kedves olvasót, hogy imádságos szívvel hordozza rendezvényünket, ami az atyafiak egységét és szeretetteljes közösségét szolgálhatja akkor, amikor egyre szűkülnek a lehetőségek arra, hogy Krisztus még nagyobb dicsőségére és nemzetünk javára hitmélyítő kulturális programsorozatokat tudjunk megszervezni és lebonyolítani. Rendezvényünk a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozója programsorozat része.Kis Gergely Márton

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom…” Jn 8,23b

Jn 8,21–29

„...mert mindig azt teszem, ami neki kedves” (29). Az Atya iránt mindvégig engedelmes és a kereszten felemeltetett Jézus magához vonzza a bűnösöket, mert a mi örök megmenekülésünkért történt mindez. 

tovább

(6) „…ez az Ezsdrás eljött Babilóniából…” (Ezsdrás 7,1–10)

– 1. Az építkezés látványos, az mindig zavaró, szemet szúr. Kiemeli a másik jelenlétét. Az ellenséges samáriaiak ezért jelentették fel a templomépítést.

tovább

Zsoltárok 19, 8–11 - Szavak által

Tegnap arról olvastunk, hogy a teremtés szavak nélkül bár, de szüntelenül Isten hatalmát dicséri. 

tovább

2019. február 20. szerda

Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. (2Királyok 18:1)

        

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább