Találkozzunk Tokajban!

LXIV. évfolyam 2. szám / Zempléni Egyházmegye


Akit az Isten magyarnak teremtett, és itt tartott a Kárpát-medencében a szabadmadár tépte szegfűs időszakban éppúgy, mint évtizedekkel korában az „átkosban”, az nem tud a jelenlegi határainkon túl élő testvéreinkre úgy gondolni, mint: 23 millió románra, akárhány millió szlovákra, stb.

Az egységes nemzetünk megcsonkítása és ellehetetlenítése az elmúlt 91 évben igen mély barázdákat vágott a magyar lelkekben. Eladdig, hogy talán e barázdák nélkül már nem is emlékeznénk arra, hogy mi valójában együvé tartozunk. Különösen érvényes ez a magyar református egyházhoz tartozókra, valamint azokra, akik református hitüket magyar nyelven vallják meg e Kárpátoktól ölelt síkon. Hogy ez a barázda mégis inkább ne annyira az elmúlásra, az ember által kimondott halálos ítéletre, a sebekre, sérelmekre emlékeztető legyen, mint inkább az élet vizének csatornájává, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, dr. Börzsönyi József úgy határozott, hogy a 2009. december 22-i, Debrecenben tartott Alkotmányozó Zsinat ünnepi ülése továbbgondolásaként életre hívja az Észak-keleti Reformátusok Találkozóját (ÉRT).

Hol lehetne ezt leginkább megvalósítani, mint a vidék legjellemzőbb tájegységeinek találkozásánál, az évezredes múltba révedő, azonban a feltámadás világosságába éberen tekintő Tokaj városában (2011. július 1-3. között).Célja a rendezvénynek, hogy megmutassuk magunkat a világnak, kinyissuk az oly sokak előtt bezáródó „templomajtót” és közösséget teremtsünk egymással. A találkozó neve magában hordozza az ŐÉRTe, egymásÉRT, miÉRTünk, gondolatát. ÉRTed? Az egész teÉRTed van!Lehetőség a gyülekezeteknek és az egyházi intézményeknek a bemutatkozásra, a hasonló gondokkal küszködők véleményének a megismerésére, problémamegoldásuk „receptjére” és a különböző kulturális csoportok színvonalas bemutatkozására. Kórusok találkozója, nőszövetségi konferencia, fórumbeszélgetés egyházi vezetőkkel és politikusokkal, valamint író-olvasó találkozó. Bibliai témájú színielőadások, koncertek, melyek mind az ifjúságnak, mind az idősebb korosztálynak kellemes szórakozást tudnak biztosítani. Péntek és szombat este evangélizációs istentiszteletek, vasárnap pedig, a szokott időben, központi istentisztelet lesz, ahol reményeink szerint együtt adhatunk hálát Istennek az Ő végtelen kegyelméért és szeretetéért.Néhány esemény a programból: Pénteken Ágnes Vanilla és a Kormorán. Szombaton Misztrál és a Ghymes. Ezen kívül lesznek gyerekprogramok gólyalábasokkal és bábszínházzal.Tokaj városa, a magyar borok bölcsője, melynek szőlővesszőin nektár csepeg, különös hangulatával és vendégszeretetével várja a Kárpát-medence északkeleti régiójának gyülekezeteit, és mindazokat, akik a gyülekezetektől elszakadtak vagy soha nem is kerültek velük kapcsolatba.Várjuk a gyülekezeti énekkarokat, tánccsoportokat, nőszövetségeket, az irodalom, a politika iránt érdeklődőket és mindazokat, akik egyszerűen szeretnének közösségben lenni Krisztusban nemzet- és hittestvéreikkel Isten dicsőségére. Mert mindezidáig való megmaradásunkat, még ha felaprózódva is, de Neki köszönhetjük. Legyen ezért neki hála mindenkor.Kérjük a kedves olvasót, hogy imádságos szívvel hordozza rendezvényünket, ami az atyafiak egységét és szeretetteljes közösségét szolgálhatja akkor, amikor egyre szűkülnek a lehetőségek arra, hogy Krisztus még nagyobb dicsőségére és nemzetünk javára hitmélyítő kulturális programsorozatokat tudjunk megszervezni és lebonyolítani. Rendezvényünk a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozója programsorozat része.Kis Gergely Márton

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Préd 3,7/b

Préd 3

„...megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” (1). Isten által rendelt módon éled-e meg ifjúságod, jegyességed, házasságod, családalapításod, munkád, nyugdíjas korod és az Úr elé készülésed idejét? 

 

 

tovább

(40) „Ti is legyetek készen…” (Lukács 12,35–40)

A készülést segíti, ha arra tekintünk, amit az Úr ígért nekünk! „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az Őt szeretőknek.” (1Korinthus 2,9) 

tovább

MÁTÉ 4,18–20 - Tanítvánnyá menetközben válunk

Képzeljük magunk elé ezt a helyzetet egy pillanatra: Simon és András azt teszik, amit minden nap tesznek – kivetik hálóikat. Nem meglepő, hiszen ez a feladatuk. 

tovább

2017. augusztus 15. kedd

Kicsoda Jézus Krisztus? – Követ

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura. (Mal 3,1)

 

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább