Találkozzunk Tokajban!

LXIV. évfolyam 2. szám / Zempléni Egyházmegye


Akit az Isten magyarnak teremtett, és itt tartott a Kárpát-medencében a szabadmadár tépte szegfűs időszakban éppúgy, mint évtizedekkel korában az „átkosban”, az nem tud a jelenlegi határainkon túl élő testvéreinkre úgy gondolni, mint: 23 millió románra, akárhány millió szlovákra, stb.

Az egységes nemzetünk megcsonkítása és ellehetetlenítése az elmúlt 91 évben igen mély barázdákat vágott a magyar lelkekben. Eladdig, hogy talán e barázdák nélkül már nem is emlékeznénk arra, hogy mi valójában együvé tartozunk. Különösen érvényes ez a magyar református egyházhoz tartozókra, valamint azokra, akik református hitüket magyar nyelven vallják meg e Kárpátoktól ölelt síkon. Hogy ez a barázda mégis inkább ne annyira az elmúlásra, az ember által kimondott halálos ítéletre, a sebekre, sérelmekre emlékeztető legyen, mint inkább az élet vizének csatornájává, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, dr. Börzsönyi József úgy határozott, hogy a 2009. december 22-i, Debrecenben tartott Alkotmányozó Zsinat ünnepi ülése továbbgondolásaként életre hívja az Észak-keleti Reformátusok Találkozóját (ÉRT).

Hol lehetne ezt leginkább megvalósítani, mint a vidék legjellemzőbb tájegységeinek találkozásánál, az évezredes múltba révedő, azonban a feltámadás világosságába éberen tekintő Tokaj városában (2011. július 1-3. között).Célja a rendezvénynek, hogy megmutassuk magunkat a világnak, kinyissuk az oly sokak előtt bezáródó „templomajtót” és közösséget teremtsünk egymással. A találkozó neve magában hordozza az ŐÉRTe, egymásÉRT, miÉRTünk, gondolatát. ÉRTed? Az egész teÉRTed van!Lehetőség a gyülekezeteknek és az egyházi intézményeknek a bemutatkozásra, a hasonló gondokkal küszködők véleményének a megismerésére, problémamegoldásuk „receptjére” és a különböző kulturális csoportok színvonalas bemutatkozására. Kórusok találkozója, nőszövetségi konferencia, fórumbeszélgetés egyházi vezetőkkel és politikusokkal, valamint író-olvasó találkozó. Bibliai témájú színielőadások, koncertek, melyek mind az ifjúságnak, mind az idősebb korosztálynak kellemes szórakozást tudnak biztosítani. Péntek és szombat este evangélizációs istentiszteletek, vasárnap pedig, a szokott időben, központi istentisztelet lesz, ahol reményeink szerint együtt adhatunk hálát Istennek az Ő végtelen kegyelméért és szeretetéért.Néhány esemény a programból: Pénteken Ágnes Vanilla és a Kormorán. Szombaton Misztrál és a Ghymes. Ezen kívül lesznek gyerekprogramok gólyalábasokkal és bábszínházzal.Tokaj városa, a magyar borok bölcsője, melynek szőlővesszőin nektár csepeg, különös hangulatával és vendégszeretetével várja a Kárpát-medence északkeleti régiójának gyülekezeteit, és mindazokat, akik a gyülekezetektől elszakadtak vagy soha nem is kerültek velük kapcsolatba.Várjuk a gyülekezeti énekkarokat, tánccsoportokat, nőszövetségeket, az irodalom, a politika iránt érdeklődőket és mindazokat, akik egyszerűen szeretnének közösségben lenni Krisztusban nemzet- és hittestvéreikkel Isten dicsőségére. Mert mindezidáig való megmaradásunkat, még ha felaprózódva is, de Neki köszönhetjük. Legyen ezért neki hála mindenkor.Kérjük a kedves olvasót, hogy imádságos szívvel hordozza rendezvényünket, ami az atyafiak egységét és szeretetteljes közösségét szolgálhatja akkor, amikor egyre szűkülnek a lehetőségek arra, hogy Krisztus még nagyobb dicsőségére és nemzetünk javára hitmélyítő kulturális programsorozatokat tudjunk megszervezni és lebonyolítani. Rendezvényünk a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozója programsorozat része.Kis Gergely Márton

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. Zsid 7,8

Zsid 7,1–10

Az adventi reménység befektetés a jövőbe. A levél tanúsága szerint a főpap közbenjár (6,20), áldást oszt (1), tizedet szed (2). 

 

tovább

(3) „…vizet nem találnak.” (Jeremiás 14)

Akik elutasították az élet vízét a repedezett víztárolók kedvéért (2,13), most azt tapasztalják, hogy VÍZKÉSZLETÜK olyan, mint a lelki vízkészletük.

tovább

ÉZSAIÁS 60, 1-3 - Megvilágosodom

Háziasszonyként a hétköznapjaim közben is keresem, milyen újításokkal dobhatnám fel a háztartási munkámat. 

tovább

2017. december 10. vasárnap

Bálványdöntögetés

Én, az ÚR, vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül! (5Móz 5,6-7)

tovább

R. Lukátsi Vilma: Végtelen Adventek

Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony,
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon...
Vajon... kialszik-e a fény a szemedben?
Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben? 
A Messiás eljött, de nem úgy mint várták,
Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták,
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát,
Megakarták mérni Isten igazságát,
És nem értették Isten Golgotáját...
És nem értették meg Isten Történelmét.
És nem értették meg Irgalmát, kegyelmét.

tovább