Beszámoló a szerencsi templom renoválásáról

LXIV. évfolyam 2. szám / Zempléni Egyházmegye


Egy norvég alapú pályázat adott lehetőséget Szerencsen a történelmi városközpont épületeinek felújítására. Három épület tartozik bele ebbe az együttesbe, köztük van református templomunk is környezetével együtt.

A munkálatok még nem fejeződtek be, bár egyes szakaszai már elkészültek. Így a templomunkat körülvevő védő kőfal külső és belső oldalán is a kövek közötti hézagokat kötőanyaggal töltötték ki. Jelentős munkát kívánt meg ez is az Örökségvédelmi Hivatal követelményei szerint elkészíteni. A toronysisak borításának teljes cseréje volt talán a leglátványosabb, egyben a legveszélyesebb munka. Sokan láthatták a város különböző részeiről a magasban dolgozókat. Hála Istennek, baleset nélkül véget ért ez a munkafázis is. A templom falain végzett munka többféle beavatkozásból tevődik össze.Belül a villamosvezeték már teljesen elavult és tűzveszélyes. Ennek a teljes cseréjére volt szükség. Ehhez csatlakozik a külső részen a feljáró megvilágítása. Az elektromos hálózat kiépítése is befejeződött teljesen, beleértve a templom belső világítását is. A templom kőpilléreinek nemcsak a vakolata volt rossz állapotban, de sok helyen a kő alkatelemek is. Tisztítás után a javításuk, megerősítésük következett, ide értve az ablakok kőkereteit is. Gondosan és nagy szakértelemmel végezték el ezt a munkát. Nem is gondoltuk, hogy ezzel is ilyen sok tennivaló lesz. Új ablakok készültek a régiek helyére, amelyek mind szigetelésükben, mind ékességükben messze felülmúlják a régieket. Reméljük szépségük mellett hasznosságuk is meg fog mutatkozni. A vakolási és festési munkák befejeződtek, mondhatjuk, hogy így templomunk kívül is, belül is új ruhába öltözött. A csapadékvíz korszerű elvezetése nagy feladat volt, ami váratlan meglepetéssel szolgált. Az ásatások során feltárult több egyéb lelet mellett egy „csontház” vagy más néven osszárium részlete, amely XV. századi csontmaradványok tömegét rejti magában. Fel is keltette mind a régészek, mind a média érdeklődését, sőt felvetődött a jövőbeni bemutatás gondolata is. A 2002-ben a Széchenyi-terv keretében készült feljáró további kiépítése is folyamatban van egészen a Kossuth téri utcai határig. A terület kertészeti rendezése is elkezdődött, az utóbbi napok száraz, napos időjárása kedvezően is hatott ennek a munkának az előrehaladására.Külön fejlesztésnek tekinthetjük a templom hangszerének, az orgonának újjáépítését és bővítését, amelyet a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra készít. A hangszer elkészült, most van folyamatban a hangolása, ami nagyon aprólékos, sok figyelmet kívánó munka. Ezzel orgonánk kiváló hangszerré válik: kétmanuálos, 15 regiszteres hangverseny-orgonává.Gyülekeztünk tagjai a belső takarításban segédkezhettek, így a húsvéti ünnepen istentiszteletünket már a templomban tarthattuk, de az ünnep után ismét munkaterület lett a templomunk.Úgy gondoljuk, hogy május vége felé véget érnek a munkálatok. Ezt követheti majd a Rákóczi Zsigmond csontjainak konzerválása és az kőurna restaurálása.Pünkösdkor már hálaadó alkalmon szeretnénk Urunk elé állni, hogy nagy munka mehetett végbe a szerencsi református templomon.Börzsönyi József

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább