A Zempléni Református Egyházmegye Honlapja

Gyászhír

2018-01-08 06:50:29 / Baksy János

Szomorú szívvel,de a feltámadásba és az örök életbe vetett élő hittel, reménységgel tudatom, hogy Nt.Kállay László Levente szolgatársunkat, életének 55.évében magához szólította Teremtő Urunk. Szeretettel és Isten iránti hálaadással emlékezünk gyülekezeteinkben végzett áldott szolgálataira, egyházmegyénket is gazdagító személyiségére. Imádságos lélekkel hordozzuk a gyászoló családot.
"Kezedre bízom lelkemet,te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.... Életem ideje a kezedben van... Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat!"(Zsolt.31.)
Mészáros István