Telkibányai Református Egyházközség Honlapja

Misszió, tudomány, művészet

2016-07-22 20:39:16 / Szalay Ibolya

A telkibányai reformátusoknak a nyár különleges programokkal, találkozásokkal kezdődött. Két olyan alkalom szerveződött a gyülekezet kebelén, amely a hit megélését, erősítését, a bágyadt lélek eszmélését segítette elő.  Nem kérdés, hogy a nagy tettek a vágy szintjén jelen vannak az ember életében, de amikor cselekedetekre kell váltani a szív diktálta ütemet, megtorpanás tapasztalható. A Krisztus Urunk által mutatott élet betájolásában adtak támpontot és a jó példák pedig bátoríthatták a részvevőket az „Észak-ír baráti kör" és a „Hittem, ezért írtam!" elnevezésű sorozatok legutóbbi állomásain.


Helen és Brian Sloan Észak-Írországból június elején egy hetes pihenésüket töltötték Telkibányán. A kikapcsolódást baráti találkozások, ünnepek, kirándulások színesítették. A gyülekezet vezetősége szeretett volna lehetőséget biztosítani arra is, hogy a bangori testvérgyülekezeti kötődés ezen alkalommal is erősödjön és minél többen találkozhassanak a vendégekkel. Így készítették elő június 3-ai estet az Aranybánya Hotelben, amihez a következő, bizonyságtételre alkalmas címet rendelték: Isten munkája az életemben. A hitük megvallását a fiatalok kezdték, akik dicsőítő énekekkel fordultak Isten felé. Majd áhítat következett, amiben „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom." (Jn 5:17) igevers került kibontásra.

Ekkor személyes bizonyságtételre vállalkozott Halminé Vigh Eszter, aki a bangori testvérgyülekezeten keresztül megtapasztalt áldásokról és a saját életében átélt isteni vezetésről beszélt. Elmondta, hogy 5 évig kitartóan imádkozott azért, hogy megnyíljon előtte egy bizonyos szolgálati lehetőség. Az észak-írországi barátságokon keresztül jutott tudomására, hogy Szicíliában van egy misszió, ahol gyerekekkel foglalkoznak. Így került ki tinédzser lányával együtt Nicosiába, ahol az „Il Faro" szociális szövetkezetben szolgálhattak három hétig. Képes beszámolón keresztül részletesen megismertük a gondozott, nehéz sorsú fiatalokat. Megtudtuk, kinek mi az erőssége, és hogy a hétköznapi tevékenységek közepette mennyire nagy, átformáló hatalomként működött a szeretet. A közös étkezések, istentiszteletek, játékok, kirándulások, karbantartói munkák, beszélgetések alatt szinte észrevétlen, de mély benyomásokat, lelki érintéseket hagytak egymásban olaszok és magyarok egyaránt. Az egyik gondozott kisfiúnak, Domenico-nak az volt a vágya, hogy itt Magyarországon rúghassák Eszter néni fiával a labdát, és mint egy család élhessenek. A mennyei támogatást most azért kérik imádságaikban, hogy ez az álom valóra válhasson. Milyen csodás, hogy a 25 évvel ezelőtt elvetett mag, amire egy svájci házaspárnak, Walter és Elisabetta Hasenfratz-nak gondja volt, határokon, nyelveken, kultúrákon át fejti ki a hatását.

A következő bizonyságtétel a Sloan házaspár részéről hangzott el. Helen és Brian jelenleg főállású önkéntes abban a hálózatban, amit ők alapítottak Bangorban. A 2008-as gazdasági világválság elérte a brit társadalmat is, és rengeteg ember került kilátástalan helyzetbe. Ennek a hatásnak az ellensúlyozására szervezték meg a Store House elnevezésű szolgálatot, amiben a város 48 gyülekezetét fogták össze, hogy a társadalom peremére került embereken, családokon segítsenek. Tartósélelmiszert, bútorokat, műszaki cikkeket, játékokat, sporteszközöket egyaránt gyűjtenek és juttatnak a rászorulók részére. A céljuk nem a folyamatos támogatás biztosítása, hanem az öngondoskodó életmódhoz való visszasegítés. A 2012-es indulásuk óta több mint 6000 csomagot adományoztak. Hetente átlagosan 25 családon segítenek. Karácsony előtt 450 rászorulónak tudtak a gyors élelmiszersegéllyel szebb ünnepet szerezni. A Store Houseban végzett szolgálatot állandó médiafigyelem övezi. Énekes szolgálattal nyitotta és zárta beszámolóját a Sloan házaspár, majd Helent, közelgő születésnapja alkalmából tortával köszöntötték fel barátai/testvérei.

Június 18-án Nyíregyházáról és Budapestről érkeztek vendégek a gyülekezethez, hogy a „Hittem, ezért írtam!" rendezvény, hagyományaihoz híven, többszólamúságával érje el az érdeklődő közönséget. Szükség is volt a vonzó program összeállítására, hiszen ugyanabban az időpontban játszott a magyar futballválogatott az Európa bajnokságon. A település Művelődési Házában az alkalom kezdetére azért több mint 40-en gyűltek össze. A vendégek köszöntése és az áhítat után dr. Békefy Lajos lelkipásztor, újságíró, a Presbiter c. lap felelős szerkesztője mutatta be a Napjaink dilemmái - Protestáns válaszok c. szociáletikai kézikönyvet. Az első felmutatása az elkészült műnek tavasszal a Fasori Evangélikus Gimnáziumban történt. Azóta az ország 10 különböző pontján szerveződtek alkalmak a könyv népszerűsítésére. A tankönyvnek is szánt mű egyik szerzője és szerkesztője előadásában úgy határozta meg a könyv célkitűzését, hogy olvasóit kritikus gondolkodásra neveli. Békefy megemlékezett arról is, hogy a könyv ezekben a napokban ünnepli egyéves születésnapját, mert a 2015-ös év ilyen táján volt az első szerkesztői megbeszélés. Felhívta a figyelmet a nagyon erős szellemi rokonságra Barankovics István Iránytűje és a Napjaink dilemmái között. Mind a hét szerző munkaasztalán a tudományos megközelítés az ige világossága mellett történt. Megindító percei voltak az alkalomnak, amikor a szerzőtársak megemlékeztek az időközben elhunyt dr. Pálhegyi Ferencről. Ebbe a könyve készítette élete utolsó tanulmányát, amikor erről beszélt azt mondta: „Sietek, hogy kész legyek." A bemutatott munka ősztől teológiai tankönyvként egy 34 órás kurzus alapját szolgálja majd.

Birkás Antal politológus, teológus, a Protestáns Műhely elnöke egy friss teremtésvédelmi kiadványt hozott ajándékba az egybegyűlteknek. Mindenki egy saját példánnyal térhetett haza az alkalom után. Elmondta, hogy az általa vezetett szellemi műhely már régtől szívügyének tekinti a környezet megóvását. Most jött el az idő, hogy az eddig előadásokban, vitákban előkerült témát papír alapon is összefoglalják. A Protestáns Műhely sorozat V. kiadványa „A teremtett világ megóvása - Ökoteológia a 21. század elején" címet kapta. Ez a mű négy szerző munkája, amiben tanulmányok olvashatók az ökoteológia történeti áttekintéséről, a gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről és a klímaváltozás okairól. Külön érdekessége az A4-es nagyalakú kiadványnak, hogy tartalmaz reflexiókat a „zöld Pápa" enciklikájáról, és megvizsgálja a nem keresztyén vallások természetfelfogását. Pontos leírást ad azok kezébe, akik a keresztyén környezetszemléletet el szeretnék sajátítani. A kiadvány tisztázza azt is, hogy bár a környezet pusztulása több tényező következménye, de az ember magatartását nem lehet semmisnek nyilvánítani ebben a kérdésben.

Az alkalom végén a közönség egy nagyszerű koncertet hallgathatott meg Kiss Zoltán orgonaművész és Kiss Benedek Máté furulyaművész előadásában. A bemutatott művek J. van Eycktől, G. Sammartinitól, E. Krahmertől és M. Zahnhausentől származtak. A zenei előadás közben a zongora és furulyakezelés, a hangzás mellett maga a látványvilág is külön élményt okozott a jelenlévőknek. A fellépés utáni taps nem csak az est produkcióinak szólt, hanem az egybegyűltek külön kifejezték gratulációjukat Kiss Benedeknek a Virtuózok tehetségkutató versenyben elért nagyszerű eredményéért.

Szalay László Pál


Galéria

Meghívó észak -ír.jpg Meghívó észak -írb.jpg IMGP4670a.jpg IMGP4672a.jpg IMGP4688a.jpg IMGP4687a.jpg IMGP4676a.jpg IMGP4695a.jpg IMGP4704a.jpg IMGP4708a.jpg IMGP4709a.jpg IMGP4710a.jpg IMGP4712a.jpg IMGP4716a.jpg IMGP4722a.jpg IMGP4724a.jpg IMGP4732a.jpg IMGP4730a.jpg
Meghívó könyvbemutató.jpg Meghívó könyvbemutató.jpg IMGP4816a.jpg IMGP4817a.jpg IMGP4818a.jpg IMGP4820a.jpg IMGP4826a.jpg IMGP4837a.jpg IMGP4830a.jpg IMGP4838a.jpg IMGP4849a.jpg IMGP4851a.jpg IMGP4842a.jpg IMGP4854a.jpg IMGP4856a.jpg IMGP4870a.jpg IMGP4873a.jpg IMGP4875a.jpg IMGP4882a.jpg IMGP4883a.jpg IMGP4885a.jpg IMGP4886a.jpg IMGP4892a.jpg IMGP4894a.jpg IMGP4893a.jpg IMGP4902a.jpg IMGP4897a.jpg IMGP4905a.jpg IMGP4898a.jpg IMGP4906a.jpg IMGP4907a.jpg IMGP4909a.jpg IMGP4922a.jpg IMGP4923a.jpg IMGP4925a.jpg IMGP4938a.jpg IMGP4939a.jpg IMGP4944a.jpg IMGP4940a.jpg IMGP4948a.jpg