Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Óvodai beíratkozás_2019-2020.

2019-01-11 20:25:11 / Hegyesi Károly

TISZTELT SZÜLŐK!

Szeretném felhívni minden érintett Szülő figyelmét, hogy a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§. (2) értelmében, a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, kötelező óvodai nevelésben kell részesülnie, legalább napi 4 órában.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Továbbá, ha gyermeke 2019. szeptember 01. és december 31. közötti időben tölti be 3. életévét igénybe veheti számára az óvodai ellátást. A gyermeknek meg kell felelni az óvodai élet megkezdéséhez szükséges szabályoknak.

Amennyiben, úgy gondolja és minket választ, lehetősége van a lakóhelye szerinti Miskolc-Szirmai Református Óvodába megtenni 2019. április hónapban.

Szeretettel várjuk jelentkezését!

Miskolc, 2019. január. 08

Tisztelettel:

Madarasné Petró Zsuzsanna

óvodavezető

 

 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. tanév óvodás csoportjainak kialakítása érdekében intézményünk előzetes Regisztrációs lapot tesz közzé.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztrációs lap kitöltése, nem azonos a beiratkozással!

Kérjük azokat a szülőket, akik intézményünkbe szeretnék beíratni gyermeküket a kitöltött Regisztrációs lapot az intézményhez személyesen, postai úton, vagy elektronikusan visszajuttatni szíveskedjenek. A Regisztrációs lap letölthető a csatolt dokumentumban.

Csatolt dokumentumok
Regisztrációs lap óvodai.doc 2019_2020. ( 54.8 KB )