Szinpetri Református Egyházközség Honlapja

Tájékoztatás járványügyi helyzetben

2020-11-14 18:36:13 / Mező Arnold

A Szinpetri Református Egyházközség tájékoztatója járványügyi helyzetben

Szeretett Testvérem!

 

A kormányzati bejelentéseknek és a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye alapján sajnálattal tudatjuk, de az egymás iránt érzett féltő szeretetet szem előtt tartva elfogadjuk, hogy gyülekezetünk közösségében is 2020. november 11-től határozatlan ideig felfüggesztésre kerül minden olyan alkalom, ami személyes találkozással jár. A tavaszi veszélyhelyzeti időszakban talán még csak messziről, hallomásból értesültünk a koronavírusról, félve az ismeretlentől. Mostanra a vírus elérte szűkebb és tágabb közösségünket is, megbetegítve szeretteinket, ismerőseinket. Mindannyian a mi szerető, megtartó és Krisztusban üdvösséget felkínáló Istenünk kezében vagyunk s tudnunk kell, „hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2 Timótheus 1, 7) Minden emberi félelmünket, bizonytalanságunkat letehetjük az Ő kezébe, s ezzel együtt nekünk magunknak is szükséges betartanunk minden olyan előírást, szabályt, ami a járvány terjedését lassítja, megelőzi szeretteink kórházba kerülését, betegségét. A mindenütt jelenvaló Isten ebben a nehéz időszakban is megtart bennünket, s különösen fontos az, hogy ne szakadjunk el az Ő Krisztusban kijelentett és bizonyossá tett szeretetétől. Tegyük mindezt úgy, hogy az értünk, az egészségünk érdekében meghozott járványügyi intézkedéseket felelősségteljes megtartjuk.

Gyülekezeti életünk tekintetében az előttünk álló időszakban, más irányú rendelkezésig az alábbiakról tájékoztatjuk gyülekezetünk közösségét:

1.      Harangszó: A vasárnapi, szokott rend szerinti Istentiszteletre hívogató harangszó elmarad. A csendesség emlékeztessen bennünket az Istenhez fordulás lehetőségére, az otthonainkban történő egyéni elcsendesedésre. A temetésre hívogató harangszó és az emlékharangok a szokott rend szerint szólalnak meg.

2.      Alkalmak: Tartsunk minden nap elcsendesedéseket, könyörgéseket szeretteink körében, így kapcsolódva be lélekben gyülekezetünk közösségébe. Vezérfonál lehet a Szentírás mellett a Bibliaolvasó Kalauz és a Mai Ige c. kiadvány, vagy egyéb áhítatos könyvek. A templomunk ajtaja a hét minden napján nyitva lesz, hogy ezáltal is lehetőséget biztosítsunk az egyéni elcsendesedésre, imádságra. Lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk heti rendszerességgel nyomtatott formában eljuttatni az Igehirdetést a gyülekezet tagjaihoz. Szeretettel kérjük, és buzdítjuk a testvéreket, hogy kapcsolódjanak be az online istentiszteleti közvetítésekbe. A Zsinati Elnökség javaslata értelmében határozatlan ideig presbiteri gyűléseket sem tartunk, a presbiter testvérekkel telefonon egyeztetjük gyülekezetünk napi ügyeit.

3.      Pásztorolás, lelkigondozás: a gyülekezet pásztorolását különösen is fontosnak tartjuk a jelenlegi helyzetben, ezért kérjük, keressék bizalommal a lelkipásztort a mobiltelefonos elérhetőségen, messengeren, ímélben. Természetesen a személyes beszélgetésre, lelkigondozásra is biztosítunk teret és lehetőséget, az előírások betartása mellett.

4.      Hitoktatás: a jelenlegi előírások mellett továbbra is lehetőség van az óvodai és általános iskolai hitoktatás folytatására, melyet további rendelkezésig fenntartani kívánunk. A lelkipásztor - mint hitoktató óraadó tanár- heti rendszerességgel veti alá magát koronavírus- tesztnek, s értelemszerűen csak és kizárólag negatív eredmény esetén vesz részt az oktatásban. A gyülekezeti és fakultatív (intézményen kívüli) hittanórák határozatlan ideig szünetelnek, a konfirmációi előkészítőt iskolai tanórák keretein belül igyekezünk megoldani.

5.      Temetés, eseti szolgálatok: A temetési megbeszélések a Lelkészi Hivatalban (3759 Aggtelek, Gömöri út 31) előre egyeztetett időpontban, a járványügyi előírások betartása mellett lehetségesek. A temetési szolgálatok az előírások mellett zavartalanul működnek. Az elhunyt testvérünkről való szokásos, istentisztelet keretein belül történő megemlékezés nem lehetséges, azt a gyülekezet weboldalán és Facebook oldalán tesszük meg. Esküvők, keresztelők, egyéb alkalmak határozatlan ideig szünetelnek.

6.      Ügyintézés: Bárminemű ügyintézés iránti igényt kérünk telefonon előre jelezni a lelkipásztor vagy a gondnok elérhetőségein, így a megbeszélt időpontban az ügyintézés személyesen is lehetséges. A lelkipásztor mobiltelefonon bármikor elérhető, akár az esti órákban is. Amennyiben bármilyen segítségre van szüksége az önkéntes vagy hatósági karanténban lévő testvérünknek, kérjük bizalommal forduljanak a Lelkészi Hivatalhoz.

 

 

Elérhetőségeink:

 

Lelkészi Hivatal:

 

Vezetékes telefon: 0648/464-229

Mobil: 0630-686-3645

Ímél: szinpetri@reformatus.hu

weboldal: https://www.szinpetri.tirek.hu

Facebook:https://www.facebook.com/Aggtelek-Jósvafő-Szinpetri-Tornakápolna-Református Egyházközségek

Gondnok: 0630-689-4612; 0648-464-203, Tóth Istvánné

 

Az Úr oltalmába ajánlva gyülekezetünket maradok az Úr Jézusban,

 

2020. novemberében

 

 

 

Tóth Istvánné                                                                             Mező Arnold

gondnok                                                                                    lelkipásztor