Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

2018-02-12 12:16:58 / Major Zsolt

Minden év január 3. hetében a keresztények egységéért imádkozunk. Római és görög katolikusok, reformátusok egymás templomaiban estéről estére összegyűlve együtt fohászkodunk az Isten akarata szerinti egységért. Ebben az évben a Karib-térség keresztényei állították össze az imahét anyagát. Ott még ma is van - ha nem is a hagyományos értelemben vett, de modern kori - rabszolgaság. Ezért nem véletlen, hogy ezeket a kérdéseket is boncolgattuk, mint kizsákmányolás, erőszak, megaláztatás, rasszizmus. Az imahét első vasárnapja mostantól az üldözött keresztényekért való imádkozás napja is lesz.

A szervezők az imahét mottójául a következő bibliai idézetet választották: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől..." „Uram a jobbod kitűnik erejével..." (Móz./Kiv.15,6) A Római levélben így olvashatjuk: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?" (Róm. 8,31) A karibi keresztények sokat szenvednek az emberi méltóság megsértése, a megaláztatások miatt, de nehéz körülményeik között megtapasztalják az Úr segítségét. Ő ad számukra bátorítást, erőt a mindennapok sokszor reménytelennek tűnő helyzeteiben.

Papjainktól, lelkipásztorainktól nagyon összeszedett, jól felépített, gazdag tartalmú prédikációkat, igehirdetéseket hallhattunk.

Első este az irgalmas samaritánus történetét olvasva felmerült a kérdés: Ki az én felebarátom? Nem mindenki, nem az összes ember, hanem akivel nap mint nap találkozom, aki az utamba kerül. Nekem őt kell szeretni, segíteni. Nem általánosságban mindenkit, hanem konkrétan azt, akit az Isten hozzám küld. Arról is volt szó, hogy a mai kor emberképe és a keresztény emberkép nagyon különbözik egymástól, ezért nehéz nekünk, keresztényeknek a világban szolgálni. Bár nehéz, de Isten segítségével nem lehetetlen.

Második alkalommal arról a csodálatos evangéliumi szakaszról elmélkedtünk, melyben Jézus megígéri: „Az én békességemet adom néktek." Ez a belső béke - amit egyedül Ő adhat - tesz boldoggá minket. Isten békéje nem függ külső körülményektől, hanem csak attól, milyen alapra építettük házunkat!

Találkozásaink során felmerült az a kérdés is, hogy miért jövünk össze már hosszú évek óta mi, különböző felekezetekhez tartozó emberek? Nem az a cél, hogy megváltoztassuk, hanem hogy megismerjük egymást. Mindannyian szeretnénk megőrizni identitásunkat, de sokat tanulhatunk egymástól, ha megismerjük a másik értékeit. Sokfélék vagyunk, de ugyanabból a forrásból merítünk. Bár kútjaink különbözőek - egyik fehér, másik díszített - a forrás ugyanaz! Mindnyájunkért feláldozta magát Jézus a kereszten! Menjünk hát bátran egymás alkalmaira, vegyünk részt egymás programjain, ha megtehetjük, az év többi napján is!

Az utolsó estén közös örökségünkről hallhattunk gondolatébresztő beszédet. Mi sokszor tárgyainkat, anyagi javainkat akarjuk megőrizni, mentsük meg inkább életünket az örök életre. Hiszen a mennyország örökösei vagyunk! Közös küldetésünk Krisztust szolgálni és elvinni az örömhírt szűkebb és tágabb környezetünk felé.

A közös imádkozások utáni agapék tovább erősítették összetartozásunkat. Nemcsak a finom sütemények, a forró tea vagy forralt bor esett jól a hidegben, hanem az egymáshoz intézett kedves szavak is melegséggel töltöttek el minket.

Jó volt az idén is együtt lenni, együtt imádkozni. Kívánom mindannyiunknak, hogy tudjuk tovább adni, sugározni mások felé a krisztusi örömöt, békét, hogy minél többen váljanak az Úr követőivé és részesülhessenek a mennyei örökségben.

Irmes Zoltánné

Galéria

pic_img_3521.jpg pic_img_3572.jpg pic_img_3618.jpg pic_img_3626.jpg pic_img_3628.jpg pic_img_3630.jpg pic_img_3649.jpg pic_img_3662.jpg pic_img_3663.jpg pic_img_3666.jpg pic_img_3676.jpg pic_img_3683.jpg pic_img_3684.jpg pic_img_3689.jpg pic_img_3747.jpg pic_img_3753.jpg pic_img_3762.jpg