Mádi Református Egyházközség

Hirdetések 2020. november 22.

2020-11-22 11:23:28 / Tar László Péter

Hirdetések 2020. november 22.

Hirdetések 2020. november 22.


(A mai igehirdetés hangfelvétele az igehirdetés menüpontban és gyülekezetünk facebook profiláján is meghallgatható.)

 

Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten!

 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten egy testvérünk 2- ezer, egy testvérünk 10- ezer, egy testvérünk pedig 25- ezer ft.-ot adományozott Isten dicsőségére. Az Úr áldja meg életüket és áldozathozatalukat.

 

Hirdetem testvéreimnek, hogy mivel gyülekezetünk önfenntartó,  - gyülekezetünk tagjanak adományaiból gazdálkodik - ezért perselypénzek adományozására hétköznap délelőttönként is van mód a gyülekezeti házban az ifjúsági szobában elhelyezett zárt perselyben. Ezt a lehetőséget biztosítjuk mind addig, amíg a vírus helyzet miatt nincs lehetőségünk az összegyülekezésre.

 

Tájékoztatom továbbá a gyülekezetet, hogy az egyházközség egykori iskola épülete, amelyet csaknem 70 éve államosítottak, jelenleg RIWEX kisáruház eladásra került. Arról az örömhírről számolhatok be, hogy Guylás Gergelyhez a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez és Soltész Miklóshoz az egyházügyekért is felelős államtitkárhoz címzett levelünk és kérelmünk kedvező elbírálásra került, melynek következtében a Magyar Állam visszavásárolta illetve a vásárláshoz szükséges 26.510.000 ft.-ot gyülekezetünk rendelkezésére bocsátotta. November 20-án pénteken (tehát tegnap előtt) átutalással továbbítottunk is az eladó felé az erre a célra kapott adományt. Tehát egy történelmi igazságszolgáltatásnak lehetünk a megtapasztalói. Azt a kárpótlási igényt, amit még Zergi Gábor nagytiszteletű úr szolgálata idején kezdeményezett gyülekezetünk, és amelyet Csomós János lelkipásztor testvérem szolgálatai nyomán is igyekezett az egyházközség érvényesíteni, mostanra sikerült teljesíteni. Templomkertünk ismét egységes egész, a benne található épületekkel (templommal, harangozóházzal, egykori gyülekezeti iskolával) együtt. Mindezért Istené legyen a dicsőség örökkön örökké!

 

Hirdetem, hogy az egyházkerületi tisztségekre nézve történt választás lezárult, és a választási eredmények is ismerté váltak.

A Tiszáninneni Református Egyházkerületben püspöki szolgálatra: Pásztor Dániel kapott megbízatást.

Egyházkerületünk főgondnoki szolgálataival pedig Dr. Molnár Pál testvérünket bízták meg kerületünk gyülekezetei.

Isten áldja meg őket erővel, bölcsességgel, türelemmel, és Jézus soha el nem fogyó szeretetével, hogy Isten dicsőségére és Református anyaszentegyházunk javára munkálkodhassanak!

 

A Zempléni Református Egyházmegye Választási Bizottsága is megtartotta szavazatbontó ülését. A szavazatok megszámlálása után a következő eredményt hirdeti ki.

Esperes: Mészáros István

Egyházmegyei gondnok: Bajusz János

Zsinati rendes tag: Mészáros István

Zsinati rendes tagok: Bajusz János, Dr. Szemán Ákos

Zsinati lelkész póttag: Dezső Attila

Zsinati világi póttagok: Kiss Bertalan, Ráczné Váradi Éva

Isten áldja meg őket is erővel, bölcsességgel, türelemmel, és soha el nem fogyatkozó  szeretettel, hogy Isten dicsőségére és Református anyaszentegyházunk javára munkálkodhassanak!

 

Hirdetem, hogy a Kálvin Kiadótól megérkeztek a Bibliaolvasó kalauzok - amelyek 300 ft.-ért, a Képes Kálvin kalendáriumok 500 ft.-ért, illetve a Református fali naptárak 100 ft.-ért vásárolhatóak meg. Mivel, most nem tudtuk összeírni, hogy ki szeretne rendelni a kiadványokból, a tavalyi igények alapján adtuk le a rendeléseket. A nyomtatványok a készlet erejéig megvásárolhatók hétköznap délelőttönként a gyülekezeti házban Kardos Gizellánál.

Kapható továbbá Gyökössy Endre pszichológus lelkipásztor néhány rövid áhítata kis füzetecske formájában. Ezek segíthetnek bennünket az adventi időben a Krisztusra figyelésben, illetve ajándéknak is nagyszerűek lehetnek bárki számára. Egy-egy ilyen kiadvány 400 ft-os áron kapható.

 

Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora!