MRDK - Grafo-Logos Szolgálat

Bóbiták

2017-03-13 18:57:43 / Taracköziné Nemes Mónika

„Se ruha, se posztó…”

/…avagy Istennel való közösségünk megújítása/

„Se pénz, se posztó!” – sóhajtották sokszor a török hódoltság magyar katonái. Keserű szavaik akkor kaptak szárnyra, amikor is zsoldjuk, melyet félig pénzben, félig posztóban számoltak, nem jutott el hozzájuk. Tenyerük, s korgó gyomruk üresen maradt, harcedzett szívükre pedig a legnagyobb csapást mérték: aljasul becsapták, mai szóval élve, átverték őket. Durvábban, mint ellenségeik, a janicsárok…

"Keresztyénnek hívjuk magunkat, de Krisztus követése sokkal keményebb, mint az élet, amit élünk. Krisztussal foltozgatjuk a régit, a meg nem változtatottat. Pedig nem foltozgatni kellene, hanem lecserélni: ha úgy tetszik, nem „Krisztussal foltozgatni", hanem „Krisztus(i)ra cserélni". „Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő Ura." /Máté 10,25./ Letakarni, lefedni, eltüntetni - a Megváltóval sikeres megoldás, de csak ideiglenes. Jól mutat, meg kell hagyni, de ez a kemény, általunk kitoldásra szánt „anyag", még nagyobb szakadást idéz elő!" Áldott olvasást, szeretettel: GLSz