Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. február 10.)

2019-02-08 23:27:32 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban, melyen Frank Róbert baptista gyülekezetvezető testvérünk hirdeti közöttünk Isten Igéjét.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Február 11-17. között, hétfőtől szombatig, a Házasság Hete alkalmából, előadássorozatot rendezünk templomunkban, minden nap 17 órai kezdettel. Előadóink lesznek: Hétfőn Frank Róbert baptista gyülekezetvezető és felesége, kedden dr. Kenyeres Gábor bíró és felesége, szerdán Dr. Orosz Imre római katolikus gyermekgyógyász és felesége, csütörtökön Sándor Frigyes evangélikus lelkipásztor és felesége, pénteken Polyák Imre görög katolikus pap és felesége, szombaton Victor István nyugalmazott református lelkipásztor és felesége, és vasárnap 10 órakor Almási Ferenc és Almásiné Tar Gabriella, gyülekezetünk lelkipásztorai. Utána minden nap szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra!

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Női Kör találkozik a gyülekezeti teremben.

 

® Pénteken 18 órakor ifjúsági bibliaóra lesz a parókián.

 

® Szombaton a Keresztkérdések Kurzus csendesnapot tart Mályiban, a Mécses Központban. Konfirmandusaink és ifjaink is csendes hétvégén vesznek részt szombaton és vasárnap, szintén a Mécses Központban.

 

® Jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor és délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink.


® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy február 7-én, csütörtökön, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Bogáncs Lajosné Kertész Ilona asszonytestvérünket, gyülekezetünk tagját, aki 93 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk a Házasság Hetében előadást tartó házaspárokért. Kérjünk áldást az alkalmakra, és imádkozzunk, hogy Isten vezesse gondolataikat a készülés közben!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!