Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. február 03.)

2019-02-03 19:28:22 / Robb Martin

.

® A délelőtti istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Lippai Gábor és Simon Réka Máté nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Női Kör találkozik a gyülekezeti teremben. 17 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. 18 órakor a FeTa Kör találkozik szintén a gyülekezeti teremben.

 

® Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben, ifjúsági bibliaóra lesz a parókián, valamint a Hajnal Bibliakör is találkozik a parókián.

 

® Jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor és délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink. A délutáni istentiszteleten Frank Róbert baptista gyülekezetvezető hirdeti közöttünk Isten Igéjét. A jövőben délelőttönként csak egy istentiszteletet fogunk tartani, 10 órától. Kivételt képeznek az úrvacsorás istentiszteletek, akkor két istentisztelet lesz.

 

® Február 11-17. között, a Házasság Hete alkalmából, előadássorozatot rendezünk templomunkban, minden nap 17 órai kezdettel. Utána minden nap szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy január 28-án, hétfőn, 13 órakor, a Szentpéteri kapui Temetőben kísértük utolsó földi útjára Györe Lajos férfitestvérünket, aki 97 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk a Ráday Kollégiumban pusztító tűz következtében életét vesztő férfi családjáért. Segítsen nekik az Úr feldolgozni ezt a tragédiát, és gondoskodjon róluk a jövőben! Imádkozzunk a kárt szenvedett diákokért is!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!