Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. március 04. – Böjt 3. vasárnapja)

2018-03-02 13:05:50 / Robb Martin

.

® A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Horváth Igor és Csíkos Janka Ambrus nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 15 órakor a Böjti Esték istentisztelet-sorozat záró alkalma lesz templomunkban úrvacsoraosztással, és utána szerény szeretetvendégséggel. A szeretetvendégség megrendezéséhez pogácsa felajánlásokat szívesen fogadunk. Az igehirdetés szolgálatát ma is Meleg Attila nagytiszteletű úr fogja végezni közöttünk.

 

® Jövő héten állandó alkalmaink a szokott rendben kerülnek megtartásra. Szerdán délelőtt a diakóniai csoport látogat az Őszi Napsugár Otthonba.

 

® Csütörtökön lesz gyülekezetünkben a 2018. évi egyházlátogatás. Major Zsolt és Offenberger Balázs lelkipásztorok lesznek az egyházlátogatók. Ebből az alkalomból 16 órakor presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, 17 órakor pedig ünnepi istentisztelet lesz a templomban, melyen az egyházlátogató lelkipásztorok fognak szolgálni. A FeTa bibliaóra csütörtökön elmarad.

 

® Pénteken 18 órakor a Keresztkérdések Kurzus következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben, és a „Kövess engem" Kör is ekkor találkozik majd a parókián.

 

® Jövő vasárnap, Böjt 4. vasárnapján, a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban. Délután 16 órakor presbiterek és szolgálattevők bibliaórája lesz a templomban, melyre szeretettel hívunk minden, gyülekezetünkben bármilyen szolgálatot végző testvérünket!

 

® Húsvéti kézműves délelőttöt rendezünk a gyermekek számára március 24-én, szombaton, 10 órától, a gyülekezeti teremben. További információk a kihelyezett plakátokon olvashatók.

 

® Egyházkerületünk ifjúsági missziója egész napos Lánykonferenciát rendez a Lévay József Református Gimnáziumban március 10-én, szombaton. Jelentkezési határidő március 5. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődő fiatal lányt!

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy március 1-én, csütörtökön, délután fél 1-kor, templomunkban búcsúzattuk el Pavlyás Árpádné asszonytestvérünket, aki 79 éves korában hunyt el január 20-án, Budapesten. Szintén március 1-én, csütörtökön, délután fél 3-kor, templomunkban búcsúztattuk el Óváry István Lajos férfitestvérünket, aki 90 éves korában költözött haza Teremtőjéhez február 13-án. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® A jövőben szeretnénk havi rendszerességgel hírlevelet küldeni e-mail-ban a gyülekezetünk életéről, aktuális programjainkról, ezért aki szeretne ilyen hírlevelet kapni, az a bejáratoknál és az iratterjesztésnél meg tudja adni az e-mail címét, amennyiben eddig még nem kapott meghívót a google csoportba.

 

® Idén is van lehetőségünk felajánlani személyi jövedelemadónk 1+1%-át. Ajánljuk a testvérek figyelmébe a Magyarországi Református Egyházat (0066) és 'A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért' Alapítványt. A technikai szám és az adószám átvehető az iratterjesztő asztalnál és a perselyeken.

 

® Március első vasárnapja egyházunkban mindig Bibliavasárnap. Perselyadományainkkal a magyar nyelvű Biblia fordítását, kiadását és terjesztését szolgálhatjuk a mai vasárnapon.

 

® Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk azért, hogy a gyülekezet formálódjon egyre inkább családias, összetartó, egymással közvetlen közösséggé!

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!