Aggteleki Református Egyházközség Honlapja

Igehirdetés, hirdetések

2020-11-21 20:21:17 / Mező Arnold

Rövid igemagyarázat, hirdetések Aggtelek

Lekció: 15, 11-31

Textus: Lukács 15, 21

„A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek."

Szeretett Testvéreim!

Előfordul, hogy az ember időnként a televízió előtt köt ki, nem is sejtve hogy két reklám között néha valamilyen értelmes dologgal is találkozhat. Így történt velem is nemrégiben. Van egy amerikai film, az a címe: Én, a robot. A film a közeli jövőben játszódik, s a főhős felteszi létezésének nagy kérdését: „ki vagyok én?" Nos ezt a kérdést nekünk is fel kell tennünk. Ki vagyok én? Ki lehetek én, ha a saját fejem után megyek? Kivé lehetek Isten szeretetébe kapaszkodva? Kivé lettem ingyen, kegyelemből, hit által?

1. Szabad akarat

Az igénkben szereplő kisebbik fiú tökéletes példája Isten szeretetének. Mielőtt meglepődnél kedves testvérem, gondolkozz el azon, hogy vajon te milyen példa vagy? Mit látnak rajtad a körülötted lévők? A szeretteid, a gyülekezet, a falubeliek, a lelkészed? Példa a kisebbik fiú az szabad akarat és az isteni szeretet találkozására. Mert a fiú úgy dönt, hogy elmegy otthonról. Elment. Elhagyta a népét, a családját, hitét, Istenét. Hogy mi volt az oka arra hogy elmenjen, az nem fontos. Az viszont igen, hogy az apja elengedte. Nem azért, mert muszáj volt, hanem azért, mert jobban szerette annál, hogy a szabad akaratában korlátozza. S itt meg kell állnunk egy pillanatra. Ki vagyok én? Az vagyok, akivé leszek a szabad akaratomból fakadó döntésem eredményeként. Lehet jól és lehet rosszul is dönteni. Isten jobban szeret annál, hogy bármelyiket is rád kényszerítené. Valami felfoghatatlan kegyelem az, hogy azoknak az embereknek, akik Istennel járva megtapasztalhatták a Vele való közösség megtartó erejét nem kötelező az Istent szeretni, félni, szolgálni. Ember és ember között bizony egy kis szívesség után mi is úgy gondoljuk, hogy jogosan várjuk el azt, hogy a másik viszonozza azt, hiszen mi is segítettünk rajta. Ezzel szemben az Istennel való kapcsolat egészen más. Ott van a nép, amihez tartozol ott van Isten megtartó erejének bizonyítéka, s a fiú mégis úgy dönt, a saját feje után megy. Te hányszor döntöttél már így? Odahagysz mindent a semmiért. Miért nem parancsol az apa? Miért nem állít meg az Isten, ha valami nyilvánvalóan rossz felé haladok makacsul? Azért, mert Isten nem kényszeríti ránk magát. Istent nem muszáj szeretni. Nem muszáj azért hűségesnek maradnunk, mert tartozunk neki. Nem muszáj, de lehet szeretni Istent. Van választási lehetőségünk, hiszen az Istentől kapott szabad akarat lehetővé teszi számunkra azt, hogy mi döntsünk. Elénk tárja a lehetőségeket, de nem kényszerít, hiszen Istent csak tiszta szívből lehet szolgálni, ebben van csak az Öröme. Ott van viszont az is, hogy az Istennek szentelt élet bizonyos értelemben akarat kérdése.

Az, hogy kit akarunk szolgálni az bizony rajtunk is múlik, a mi akaratunkon van a hangsúly. Mert mindannyian olyan környezetben élünk, amely meghatározza a gondolkodásunkat, sőt az Istennel való kapcsolatunkat, vagy éppen a közönyünket is. Mert választhatjuk szűkebb vagy tágabb környezetünk „értékrendjét," ami olyan gyakran távol van az Úrtól, vagy választhatjuk helytől, időtől, környezettől függetlenül az Urat és az Ő egyszülött Fiát, a mi urunk, Jézus Krisztust.  A kérdés csak az, hogy hogyan?

2. Isten szeretete

Figyeljünk csak arra, hogy hogyan közelít a tékozló fiú az atyjához: „A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek." Felismerni, hogy nem jó úton járunk. Vétkeztem. Talán ez a legnehezebb, belátni, hogy valamit elrontottam. A büszkeséged nem engedi, hogy visszakunyeráld magad a biztonságot jelentő igazi életbe. Mégis csak ez a járható út. Beismerni, hogy vétkeztem. Az ég ellen, és te ellened. Mint amikor egy lepel lehull a szemünkről, hirtelen meglátni, hogy én nem szerettem igazán Istent. Belátni, hogy nem vagyok méltó a szeretetére.

Isten miért szereti az embert? Nem az a kérdés, hogy Isten miért szereti az embert, hiszen Isten szeretet. Az a valódi kérdés, hogy miért szereti Isten annyira az embert, hogy szabad akaratot adott neki, amivel akár meg is tagadhatjuk Őt? Isten megbocsátása nem attól függ, hogy te szereted-e őt, vagy éppen megbántad-e a bűneidet. Isten Jézus Krisztusban mindent odaadott előre. Kiadta az örökségedet, megengedte, hogy szabadon dönthess. Nem fenyeget, nem kényszerít, nem vár el semmit. Viszont Istennek ezt a mindeneket felülhaladó szeretetét csak akkor érted meg, ha őszintén ki tudod mondani: nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Ebben a mélyről jövő bizonyságtételben kapsz választ arra kérdésre, hogy ki vagy te igazán, s kivé lettél ingyen kegyelemből. Ne pazarold el a lehetőséget!

Ámen

Hirdetések:

-          Templomi Istentiszteletet további rendelkezésig nem tartunk

-          Hittanórák a szokott rend szerint az Iskolában és az Óvodában meg lesznek tartva

-          Bibliaolvasó kalauz, Falinaptár és Kálvin Kalendárium megrendelhető a Lelkészi Hivatal elérhetőségein

-          Ismét lehetőségünk van tartós élelmiszerekkel támogatni a rászoruló testvéreket. Igény esetén kb. 3000 Ft adományból a Református Szeretetszolgálat összeállítja helyettünk a doboz tartalmát. A pénzbeli adományhoz sárga csekk, az élelmiszer adományhoz „Szeretetdoboz" átvehető a Lelkészi Hivatalban.

-          Szűcs Károly és szerettei Isten dicsőségére 4 000 Ft-ot adományoztak

-          Balázs István 66 esztendőt élt testvérünktől 2020. november 25-én szerdán, du: 1430-kor kezdődő gyászistentisztelet keretein belül veszünk búcsút

-          Szeretettel buzdítunk minden testvért az egyházfenntartói járulékok befizetésére

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!