Református kegyesség konferenciák V. - Egyház mint kommunikáció

2021. Sep 28., szerző: Adminisztrátor

Egy év kényszerű szünet után immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián.

 Idei témánk – az egyház élete kommunikációs dimenzióinak végiggondolása – mindig aktuális, ám az elmúlt esztendő kihívásai (elég talán az ún „távistentiszteletek” körül kibontakozó vitára utalnunk) egyértelműen rávilágítottak arra, hogy az egyház képtelen követni a kommunikáló társadalom változásait, így a téma talán aktuálisabb, mint eddig bármikor.

 

A problémakör több aspektusból is megközelíthető: beszélhetünk az egyház kommunikációs felkészültségének technikai és szakmai kérdéseiről; beszélhetünk az egyház, mint társadalmi szervezet kommunikációjának problémáiról, azokról a kihívásokról, melyek akár szociális, politikai vagy erkölcsi tekintetben érik az egyházat és arról, hogy miként képes – vagy nem képes – ezekre reagálni; beszélhetünk a posztmodern médiakörnyezet és az egyház viszonyáról de beszélhetünk a szakrális kommunikáció területének új jelenségeiről is. Ezek a kérdések azonban, jóllehet önmagukban is fontosak, egy alapvető, az egyház természetére vonatkozó kérdést írnak körül: ahhoz ugyanis, hogy az egyház kommunikációjáról beszéljünk, először tisztáznunk kell, hogy a jelen társadalmi, politikai, szociális, erkölcsi, stb. viszonyai között hogyan fogalmazható meg újra, aktuálisan az egyház mint kommunikáció. Az egyház ugyanis lényegét tekintve: kommunikáció. Mint konferenciánk főelőadója, Kovács Lajos SJ kommunikációkutató írja:

 

 „A keresztények vallják, hogy Krisztusban ’ég és föld’ összeért. Olyan kommunikatív állapot ez, amelyen keresztül a transzcendens önközlésében (mutatkozásában) való részesedés legteljesebb lehetősége minden ember számára adott. Ez a részesedés ember és ember, illetve ember és a transzcendens között egy sajátos közösséget (kommuniót) hoz létre Az egyháznak ezt kell újból és újból a hívők számára elérhetővé tennie. Ehhez olyan struktúrákat kell kialakítania, melyek képesek ezt a speciális közösséget formálisan, azaz társadalmi struktúrákban megjeleníteni, résztvevőiket egymással és a transzcendenssel összekötni, a megélt tartalmakat továbbadni, a társadalom különféle színterein érvényesíteni és a nem tagok számára - a Szentírás szavaival élve: lámpásként vagy hegyre épült városként – az ’idők jelévé’ válni. Nincsenek egyházi szupermodellek arra vonatkozóan, hogy melyik egyház az adekvátabb korunkban. Kommunikációs szempontból amellett az egyház mellett érvelünk, amelyben a hívek a kommunióban való részvétel során képesek egymással és a transzcendenssel való teljes kommunikációra. A kommunió tehát nem a kisegyházak vagy kisközösségek privilégiuma csupán, lehet a nagy szervezeti struktúrákkal rendelkező egyházaké is. Mindazoké, akik képesek közösségeiket mindenekelőtt a transzcendens 2 megmutatkozásaként értelmezni, ahol a résztvevők olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek képesek újra és újra értelemtelivé tenni az életüket.”  

Konferenciánkon immár hagyományosan ökumenikus és interdiszciplináris perspektívából, múlt és jelen vallásgyakorlatának mintáit vizsgálva arra keressük a választ, hogy mit jelent ez a kommunió, hogyan vált és válhat a kortársaink számára ma is elérhetővé, és formálisan, a társadalom struktúráiban hogyan jeleníthető meg?

Az előadók között lesz, Balogh Judit, Barnóczki Anita, Bernhardt Dóra, Molnár Illés, Nagy Alpár Csaba és Rácsok Gabriella.

 A konferenciát az aktuális járványügyi előírásokat betartva személyes jelenléttel tervezzük Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián (Rákóczi u. 1.) A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük 2021. október 10-ig a reformatuskegyesseg@gmail.com e-mail címen jelezze, ha kérdése van a konferenciával kapcsolatosan (szállás információ, stb.) azt uganitt teheti fel. További információk, részletes program: https://sites.google.com/view/kegykonf5/

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 1Tim 1,5

Jób 19

Jób összefoglalja, hogy milyen veszteségek érték, és szelíden annyit kérdez, meddig akarják még gyötörni. Jób hitvallása az Ószövetség teológiájának csúcsa, szinte az Újszövetség előképe: „…tudom, hogy az én megváltóm él…” (25). 

tovább

(1) „…nincs…” (Hóseás 4)

Ha nincs levegő, megfulladunk. De nem csak a levegő hiánya lehet halálos. Hóseás próféta felsorolja ezeket az életveszélyes, kárhozatos hiányokat, amelyeknek „kötele ott van a nyakunkon”.

tovább

1 THESSZALONIKA 3,6-13 - Jobban is érezhetnénk magunk

A rossz hírek nyomasztóan vagy bénítóan hatnak ránk. A jó hírek éppen ellenkező hatásúak. „Pál, Pál! Timóteus visszatért Thesszalonikából!” 

tovább

2017. november 28. kedd

Látni Isten arcát

„De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem…”(1Móz 33, 10-11)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább