Károli-díjat kapott Szathmáry Béla

2020. Nov 04., szerző: Adminisztrátor

A Sárospataki Református Teológiai Akadémián adta át a Károli Gáspár-díjat Soltész Miklós államtitkár Szathmáry Béla teológiai professzornak, az állami egyházjog református szemléletű kutatásának új szempontokat felismerő tudományos és tanári munkásságának elismeréseként november 3-án.

A koronavírus-helyzet miatt rendhagyó módon adta át a Károli Gáspár-díjat Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár. A szűk körben tartott ünnepségen az államtitkár hangsúlyozta, hogy a jog fontos és szükséges az ember életében, mert anélkül nem tudna élni a társadalom, egy nemzet vagy az Európai Unió. Szerinte emellet a joggal sokan vissza is élnek vagy éppen hiányzik belőle az emberiesség. „Nekünk, keresztyén embereknek az a feladatunk, hogy ezt a kettőt ötvözzük a mindennapokban, hogy a krisztusi tanítás és a jogszerűség is megmaradjon” – mondta Soltész Miklós.

img_4883.jpg

Fotó: Bódisz Attila

Az államtitkár szerint a Károli-díjjal azért is szeretnének köszönetet mondani, amiért Szathmáry Béla a diákok, teológusok és lelkészek tanítómestere. „Nagy szükség van erre. Látjuk, hogy mekkora harc folyik a világban és csak akkor tudunk a kereszténységért, a magyarságért megtenni mindent, ha képzett fiataljaink vannak. Ők fel tudják venni a harcot és merik vállalni a keresztény tanítás legmélyét is” – fogalmazott.

„Szathmáry Béla az állami egyházjog és a magyar református egyházjog kiemelkedő képviselője. Tudományos igényességgel megírt kompendiuma az állami egyházjog és a református egyházjog oktatásának alapműve. Teológiai tanárként és a magyar bírói kar országosan megbecsült tagjaként példaadóan valósítja meg az egyházi és a világi tudomány és szakértelem egységét. Nagy elődök után az állami egyházjog református szemléletű kutatásának új szempontokat felismerő és megismertető jeles képviselője” – méltatta a díjazottat Fürjes Zoltán helyettes államtitkár.

img_4884.jpg

Fotó: Bódisz Attila

Szathmáry Béla beszédében elmondta, hogy munkásságának betetőzéseként tekint a Károli-díjra és azt nem csak saját érdemének tartja. „Ez megtiszteltetés nem csak nekem, hanem Sárospataknak, és ennek az intézménynek is. Ezzel a díjjal valójában nem csak engem, hanem a teológia oktatói gárdáját is elismerték, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ez az oktatói pálya kiteljesedjék.” Szathmáry Béla külön megköszönte a díjat a hallgatóinak, akik „értelmes kérdéseikkel segítettek abban, hogy elgondokozzam és még inkább a tanítás szempontjából alkalmassá tegyem ezt a munkát”.

Elárulta, hogy külön meglepetésként érte, amikor a laudációban és az adományozási okiratban az állami egyházjogi tevékenységét emelték ki. „Bár a habilitációmnak is ez volt a fő tárgya, és sajnáltam, hogy az utóbbi időben nem tudtam kellő energiát és odafigyelést fordítani erre, de azért fennáll az élő kapcsolat. Nagyon köszönöm az előterjesztőknek, a díj adományozóinak, az államtitkár és helyettes államtitkár uraknak, hogy elhozták nekem, nekünk, Sárospataknak ezt a díjat, elismerve az intézmény tudományos és oktatói tevékenységét” – zárta beszédét Szathmáry Béla.

A Károli Gáspár-díjat immár 13 éve minden évben olyan személyeknek ítélik oda, akik a hittudományok területén maradandót alkotva gazdagítottak magyar tudományos életet, a vallásos szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok területén. Szathmáry Béla mellett idén Károli Gáspár-díjat kapott Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, aki múlt héten Várpalotán vehette át az állami elismerést.

Forrás: reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Jn 18,28b

Ef 1,1–14

Az Efezusi levél nyitányában többször is szerepel – mintegy visszatérő refrénként – az a szó, hogy „őbenne”. Minden, ami történik, amiről Pál apostol a levelében ír, az őbenne, azaz Krisztusban történik. 

tovább

(1) „…ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsoltárok 133)

A TESTVÉREK EGYETÉRTÉSE.

– 1. Az egyetértés nem egység. Ezért az „egyetértés” egy pontos és valós kifejezés, ugyanakkor Istennek tetsző. Ez az egyetértés nem egység, mert ebben a világban nincs egység, a testvérek között sincs, a Jézus Krisztust követők között sincs.

tovább

LUKÁCS 24,1–12 - Sötétségből a fényre

Veszítettünk már el valakit, aki nagyon fontos volt nekünk? Kellett ebben a helyzetben a formaságokról, temetésről és gyászünnepségről gondoskodnunk? Egy ilyen veszteségnél először csak állunk. 

tovább

2018. április 16.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Ady Endre: Volt egy Jézus

Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

tovább