Megújult templombelső várja a gyülekezeti tagokat

2020. Sep 17., szerző: Adminisztrátor

A megvalósult felújítási munkákért és közösségépítő programokért tartottak hálaadó istentiszteletet a Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség templomában szeptember 12-én, szombaton.

Az istentiszteleten Szőnyi Tamás hirdetett igét. Pál apostol szavai alapján a keresztyén élet alapjairól: a hit munkájáról, a szeretet fáradozásáról és a reménység állhatatosságáról beszélt. A Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese prédikációjában rávilágított, hogy a keresztyénség nem „hangulatlámpás”, hanem állandó készenlétet és serénységet igényel. „A hit jó cselekedeteinek munkálása folyamatosan kell történjen! Ahol ez nem így van, ott megüresedik az élet. Pál apostol arról tesz bizonyságot, hogy nem zengő érccé vagy pengő cimbalommá kell válnia a keresztyénségnek, hanem olyan erővé, ami segít, előre lendít, meggazdagít és jót munkál!”


Szőnyi Tamás arról is beszélt, hogy a keresztyénségnek oda kell élnie a szeretetet, a hitet és a reménységet az emberek elé, hogy „lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat”. Az esperes végül aláhúzta: a boldog keresztyén ember bízik Isten ígéreteiben és meg nem lankadó reménységgel tekint a jövő felé.


A templombelső felújítására azért volt szükség, mert a falak évek óta repedeztek. A falakat lefestették és egy álmennyezetet készítettek. A munkákat tavasszal végezték el a szakemberek. Mindezt a gyülekezeti tagok 600 ezer forintos adományából és az egyházmegye 400 ezer forintos támogatásából finanszírozták. A kivitelezést az Új-Alapkő Kft. végezte.


A gyülekezet az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával a templom mögött szabadtéri közösségi teret is kialakított. A beruházás során kibővítették a már meglévő filagóriát, térkövezték az udvart és egy kültéri kemencét is létrehoztak grillezővel. A 7 millió forintból létrejött több mint 200 négyzetméteres terület az egyházközség programjainak ad helyet a jövőben. „Isten csodálatosan megmutatta, hogy velünk van. Megáldotta minden tervünket, szándékukat és igyekezetünket” – fogalmazott Major Zsolt lelkipásztor, aki hozzátette: az eltelt években látványosan szépült és épült a közösség. Ma közel 350 tagja van a gyülekezetnek.


Nemcsak a templomban és környékén elvégzett munkákért, hanem a Bányai Gyülekezetért Alapítvány közösségépítő rendezvényeiért is hálát adtak. A részleteket File Tamás kuratóriumi elnök ismertette, aki elmondta: az elmúlt egy évben egyebek mellett kerékpártúrát, könyvbemutatót és emlékünnepséget tartottak. Kiemelte: azért fontosak ezek a rendezvények, mert „a mikroközösségek megerősödésével a minket körülvevő város is fölemelkedhet”.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújult templombelső várja a gyülekezeti tagokat

rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább