Újabb idős otthona van az egyházkerületnek

2020. Sep 07., szerző: Adminisztrátor

Szeptember 1-től egyházkerületi fenntartásban működik tovább a Szerencsi Idősek Otthona. A Bekecs úti szociális intézményben 220 szépkorút gondoznak.

A fokozódó járványhelyzet miatt, az idősek biztonságára ügyelve nem tartottak ünnepséget a Szerencsi Idősek Otthona átadásakor. Helyette a Polgármesteri Hivatalban találkoztak a Tiszáninneni Református Egyházkerület és az önkormányzat képviselői, hogy „gazdát cseréljen” az intézmény.


Az egyházkerületet a szerencsi önkormányzat kereste meg azzal a szándékkal, hogy átadná a működtetést. Mint azt Pásztor Dániel tiszáninneni püspökhelyettes portálunknak elmondta: azért tartja fontosnak az átvételt, mert így - az épülő óvodával és a már működő általános iskolával együtt - egy komplex intézményhálózatot tudtak létrehozni Szerencsen és a térségben. „Hiszem, hogy ezzel még inkább be tudjuk tölteni azt a küldetést, amit Isten ránk bízott.” Pásztor Dániel szerint az egyházkerület területén egyre nagyobb az igény református idős otthonok iránt, de mint fogalmazott: „felelős gondolkodásra van szükség, hiszen a legfontosabb, hogy megfelelő színvonalon tudjuk működtetni intézményeinket”.


Jónyer Lajosné diakóniai referens arról beszélt, hogy alapos utánajárás és többszöri megtekintés után döntöttek az átvétel mellett. A 220 férőhelyes, két épületből álló intézményt a közelmúltban korszerűsítették. Az otthon tartós bentlakást nyújt az időseknek, amihez egy átmeneti elhelyezést biztosító részleg is tartozik. A demens ellátás elkülönített gondozási egységben zajlik.


Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere úgy látja: az egyházkerület az önkormányzatnál kedvezőbb kondíciókkal tudja fenntartani az intézményt, ahol mostantól nemcsak a test, de a „lélek ápolása” is folyhat.

A szerencsivel együtt jelenleg három idős otthont tart fenn a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Újabb idős otthona van az egyházkerületnek

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább