Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet

2020. Sep 03., szerző: Adminisztrátor

Ráépítettek egy emeletet a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B épületére. A beruházás 350 millió forintba került, amit a Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosított hitelként. Az új komplexumot az intézmény augusztus 30-i tanévnyitó ünnepségén adták át.

Nyolc tanterem, két zsibongó, kiszolgáló helyiségek és öltözők kaptak helyet a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség általános iskolájának új épületszárnyában. A bővítésre azért volt szükség, mert az intézményben folyó kéttannyelvű oktatás számos csoportbontást igényelt és a gyereklétszám is nőtt az elmúlt években. A kivitelezés egy évvel ezelőtt kezdődött.


Az építkezés idejére oktatási célra kialakított konténereket telepítettek az udvarra, amikben négy nagy és két kisebb tantermet rendeztek be. Mivel az átépítés alatt álló épületben volt a tornaterem, a testnevelés órák esetében is alternatív megoldásokra volt szükség. – A mindennapos testnevelést az udvaron és az aulában tartottuk, valamint korcsolya- és úszásoktatást szerveztünk. Az alsó tagozatosok egy része a városi uszodába ment. A felsősök pedig heti két órában látogatták a Lévay József Református Gimnázium uszodáját – mondta Vadasné Joó Katalin intézményvezető.


„Az épít iskolát és vállal tanítói feladatot, aki látja a múltat, a jelent és a jövőt. Mi hisszük, hogy mindezt látjuk, ezért építünk és ezért tanítunk” – fogalmazott az iskola 20. tanévnyitóján az igazgatónő, aki elmondta azt is, hogy a március óta tartó járványhelyzet megnehezíti a mindennapokat, de örömmel és izgatottan vágnak neki az új tanévnek.


Almási Ferenc, az intézményt fenntartó egyházközség lelkipásztora az ünnepségen arról beszélt, hogy egy pedagógus nem mindig látja munkája eredményét, mert az később érik be. 
– Kérjük az Urat, hogy kezeink munkáját tegye maradandóvá, hogy ne legyen hiábavaló az az idő és energia, amit az oktatásba fektetünk – mondta. A lelkész hangsúlyozta: a Jókaiban az egészséges énkép kialakulását segítik, aminek kulcsa, hogy az örökkévaló Istenre mutatnak. „Nekünk Isten nem része, hanem az alapja az életünknek. Ő adja az identitásunkat, a reménységünket, a vigasztalásunkat és az örömünket. Ő az, aki örök!”


Az ünnepi beszédek után Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese megáldotta a kibővített épületet, majd közösen átvágták a bejárat előtt kifeszített nemzeti színű szalagot.


A tanévnyitó előtt hálaadó istentiszteletet tartottak a Deszkatemplomban, amin Kis Klára lelkipásztor a református iskolák sajátosságairól és a keresztyén nevelési szemléletről beszélt igehirdetésében. Ezt követően Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok mondott köszöntőt, aki aláhúzta: a református intézmények feladata, hogy „lelki házat építsenek az Istentől kapott kövekből”.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet – Tanévnyitó

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább