Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet

2020. Sep 03., szerző: Adminisztrátor

Ráépítettek egy emeletet a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola B épületére. A beruházás 350 millió forintba került, amit a Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosított hitelként. Az új komplexumot az intézmény augusztus 30-i tanévnyitó ünnepségén adták át.

Nyolc tanterem, két zsibongó, kiszolgáló helyiségek és öltözők kaptak helyet a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség általános iskolájának új épületszárnyában. A bővítésre azért volt szükség, mert az intézményben folyó kéttannyelvű oktatás számos csoportbontást igényelt és a gyereklétszám is nőtt az elmúlt években. A kivitelezés egy évvel ezelőtt kezdődött.


Az építkezés idejére oktatási célra kialakított konténereket telepítettek az udvarra, amikben négy nagy és két kisebb tantermet rendeztek be. Mivel az átépítés alatt álló épületben volt a tornaterem, a testnevelés órák esetében is alternatív megoldásokra volt szükség. – A mindennapos testnevelést az udvaron és az aulában tartottuk, valamint korcsolya- és úszásoktatást szerveztünk. Az alsó tagozatosok egy része a városi uszodába ment. A felsősök pedig heti két órában látogatták a Lévay József Református Gimnázium uszodáját – mondta Vadasné Joó Katalin intézményvezető.


„Az épít iskolát és vállal tanítói feladatot, aki látja a múltat, a jelent és a jövőt. Mi hisszük, hogy mindezt látjuk, ezért építünk és ezért tanítunk” – fogalmazott az iskola 20. tanévnyitóján az igazgatónő, aki elmondta azt is, hogy a március óta tartó járványhelyzet megnehezíti a mindennapokat, de örömmel és izgatottan vágnak neki az új tanévnek.


Almási Ferenc, az intézményt fenntartó egyházközség lelkipásztora az ünnepségen arról beszélt, hogy egy pedagógus nem mindig látja munkája eredményét, mert az később érik be. 
– Kérjük az Urat, hogy kezeink munkáját tegye maradandóvá, hogy ne legyen hiábavaló az az idő és energia, amit az oktatásba fektetünk – mondta. A lelkész hangsúlyozta: a Jókaiban az egészséges énkép kialakulását segítik, aminek kulcsa, hogy az örökkévaló Istenre mutatnak. „Nekünk Isten nem része, hanem az alapja az életünknek. Ő adja az identitásunkat, a reménységünket, a vigasztalásunkat és az örömünket. Ő az, aki örök!”


Az ünnepi beszédek után Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese megáldotta a kibővített épületet, majd közösen átvágták a bejárat előtt kifeszített nemzeti színű szalagot.


A tanévnyitó előtt hálaadó istentiszteletet tartottak a Deszkatemplomban, amin Kis Klára lelkipásztor a református iskolák sajátosságairól és a keresztyén nevelési szemléletről beszélt igehirdetésében. Ezt követően Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok mondott köszöntőt, aki aláhúzta: a református intézmények feladata, hogy „lelki házat építsenek az Istentől kapott kövekből”.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet Lelki ház kövekből – Átadták a kibővített iskolaépületet – Tanévnyitó

rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább