Megújult a református templom Prügyön

2020. Aug 04., szerző: Adminisztrátor

Hófehérre festett falak és megújult padok fogadják a prügyi református templomba érkezőket. A több mint félévezredes épület Taktaköz legmagasabb református hajléka, ahol Móricz Zsigmond is konfirmált. A kívül-belül elvégzett felújításért augusztus 2-án hálaadó istentiszteletet tartottak az alig háromezer lakosú településen.

Összefogással a templomért

Nagy Károly református lelkipásztor a vasárnap délutáni istentiszteleten emlékeztetett, hogy a gyülekezetnek 1562 óta van saját temploma. Az épületbe az évszázadok során kétszer is villám csapott és a második világháború alatt is megrongálódott. – A felújításokkal járó munkák összefogásra tanították meg Isten népét a településen és ez az, ami ma is éltet minket – mondta az ünnepségen.

A templom renoválására most azért volt szükség, mert kívül a vakolat több helyen leomlott, s bár próbálták saját erőből helyrehozni a hibákat, a gyülekezet anyagi forrásai kevésnek bizonyultak. A tavaly végzett munkálatok során kijavították és lefestették a falakat. Helyreállították a mennyezetet, felújították a padokat és a padlózatot is. A teljes beruházás 28 millió forintba került, amit a magyar kormány, az egyházkerület és az egyházmegye is támogatott.


„A templom nemcsak hófehér és tiszta, hanem felfelé mutat, így irányjelző lehet az itt élők számára” – fogalmazott a gyülekezet lelkipásztora, aki azt is elmondta, hogy eredetileg tavasszal szerettek volna hálaadó istentiszteletet tartani, de ezt a koronavírus miatt el kellett halasztani. Hozzátette: a felújítás ideje alatt a gyülekezeti házban tartották az istentiszteleteket.

Otthon a templomban

„Isten a legszebbet, a legjobbat és a tökéletest érdemli. Minden erőfeszítésünknek arra kell irányulnia, hogy a neki szentelt hajlék méltó legyen hozzá” – fogalmazott igehirdetésében a tiszáninneni püspökhelyettes. Pásztor Dániel szerint a prügyiek nagyot léptek előre, amikor a templom felújításába kezdtek. Az igehirdető hangsúlyozta, hogy a templom otthon.

„Az a hely, ahová mindig hazamehetsz. Ahol soha nem vagy kitaszított és mindig szeretettel fogadnak, még ha úgy is térsz haza, mint a tékozló fiú. Keressétek ezt az otthont, ahol lsten mindig tárt karokkal vár benneteket!” Pásztor Dániel arról is szólt, hogy a templomban megszűnnek a társadalmi különbségek, nem számít a rang. „Egyformán kegyelemre szorult emberek vagyunk és arra vagyunk utalva, hogy Isten az Ő irgalmából könyörüljön rajtunk.”

Krisztusi közösség

Mészáros István zempléni esperes a hálaadó istentisztelet levezetése mellett köszöntötte is a jelenlévőket. Azt mondta, hogy az életben, akár egy ilyen felújítás során is, lemondás és keserűség vehet rajtunk erőt, de mint a nagycsütörtöki történet példáján keresztül rávilágított: „Krisztus feltámadása által ez a gyülekezet és minden közösség átélheti, hogy Krisztus által vezetett közösség.”

A gyülekezet történelmére és a lelkészházaspár huszonöt éves szolgálatára nézve elmondta: nem volt hiány semmiben, mert az Úr Isten mindig reménység fölött adta az áldásokat és mindenről gondoskodott. „Így tekintsünk vissza arra, ami már elmúlt és azzal a reménységgel nézzünk előre, hogy Jézus előttünk megy!”

Szöveg és képek: Kojsza Péter


A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújult a református templom Prügyön

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább