Bemutatkozik a Zwingli Protestáns Kiadó

2019. Dec 09., szerző: Adminisztrátor

A Kollégiumi esték 2019. december 11-én, 18 órakor sorra kerülő alkalmán mutatkozik be Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián Magyarország legújabb protestáns könyvkiadója. Az új kiadó első két kiadványa izgalmas és hiánypótló munka:

Dr. Rácsok Gabriella: A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában Zwingli Protestáns Kiadó, 2019. 276 oldal, keménytáblás

A filmes médium – a kortárs kultúra részeként – tükrözi és alakítja is azt, hogy milyenek vagyunk mint emberek. A társadalmi diskurzus csatornájává vált, a posztmodern világ lingua francája lett, és korábban nem hallható hangokat szólaltat meg, amelyek nem „felülről”, hanem „alulról” szólalnak meg a populáris kultúra csatornáin keresztül. A populáris kultúrában Istenről korunk köznyelvén folyik a párbeszéd, amelyben gyakran nem vesz részt az egyház, vagy nem is vesz tudomást róla, pedig ilyen értelemben a populáris kultúra a posztmodern kor piacterének tekinthető, ahol az emberlét nagy kérdéseit hallhatjuk és vitathatjuk meg. Felmerül tehát a kérdés, hogy a mozgóképi médium alkalmas eszközzé válhat-e az egyház számára az evangélium közlésére, közvetítésére, hatással bírhat-e az emberek valláshoz való viszonyára, vallásosságára? Válhat-e a transzcendenssel való találkozás helyévé vagy a teológia forrásává?
A kötet elméleti keretet próbál nyújtani a jelenlegi gyakorlatok (pl. gyülekezeti filmklubok, egyetemi/főiskolai keresztyén filmklubok, filmes evangelizációk) számára. A szerző református teológus-lelkész, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója.

Dr. Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten – Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949) Zwingli Protestáns Kiadó, 2019. 358 oldal, keménytáblás
A budapesti unitárius közösség létrejöttét és fejlődését két tényező határozta meg. Az egyik a történelmi-politikai szükségszerűség: az első budapesti unitáriusok olyan tisztviselők és családtagjaik voltak, akik az 1867. évi Kiegyezés nyomán létrejött Osztrák-Magyar Monarchia új közigazgatási struktúrája miatt költöztek Budapestre, hogy a fővárosban vállaljanak hivatalt. A másik tényező a felekezettörténeti folyamatokban részt vevő, kulcsszerepet vállaló személyiségek karaktere: teológiai és kulturális felkészültsége, személyiségjegyei.
Az egyháztörténeti monográfia szerkezetét ez a kettősség – a politikai/közigazgatási/művelődéstörténeti kontextus, illetve az „emberi tényező” domináns szerepe – határozta meg. A szerző, Dr. Retkes Attila mindvégig törekedett a történelmi háttér kellően részletgazdag ábrázolására, illetve igyekezett megragadni azt a speciális kontribúciót, amellyel a magyarországi (és részben erdélyi) unitárius egyháztörténelem jeles szereplői a felekezet budapesti közösségét gazdagították, fejlődését elősegítették. A kötet a szerző 2018. május 21-én, Debrecenben, summa cum laude minősítéssel megvédett doktori értekezésének közreadása – a legszükségesebb, minimális változtatásokkal.

Az est során a szerzőkkel a megjelent kötetekről, valamint Réfi Zsuzsannával, a kiadó vezetőjével a protestáns könyvkiadás lehetőségeiről Homoki Gyula, a SRTA tanársegéde beszélget.

A bemutató idején a két kötet kedvezményes áron megvásárolható. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” Jn 5,14b

Lk 1,39–56

2000 év távlatából elénk tárul egy mély hitű, Szentlélektől vezetett, nagyon alázatos papné, Erzsébet képe. 

tovább

(3) „Jajgassatok Hesbón miatt…” (Jeremiás 49,1–22)

Gád és Rúben törzsének határán feküdt az igeszakaszunkban olvasható Hesbón városa, amely eredetileg Rúben törzsének öröksége lett volna. Hesbón városát azonban határvárosként Móáb (48,34), és Ammón is a magáénak tudta (3). 

tovább

Zsoltárok 27, 7–14 - Minta

Hányszor kezdtem már bele fogyókúrába? Meg sem tudom mondani, de nagyon sokszor. Eleinte jól megy, aztán jönnek a hétköznapok és újra hízni kezdek. 

tovább

2019. január 29. kedd

Mivel táplálkozunk? 2.

Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. (1Pt 2,2)

 

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Új éneket

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

tovább