Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

2019. Nov 11., szerző: Adminisztrátor

2019. október 20-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek a tiszaújvárosi reformátusok a gyülekezet elmúlt 25 évéért. A jeles alkalomról Makkainé Chmara Marianna küldött írást Portálunknak. 

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

„Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok!” (Zsolt. 135)

Az ünnepek azért vannak, hogy szebbé tegyék az emberek lelkét, hogy feltegyék az Isten dicsőítés örömét a hétköznapokra. Az is jellemez egy közösséget - legyen szó akár egy népről, vagy kisebb közösségről – hogy milyen alkalommal ölti fel a szép ruhát, és mire emlékezik. A valamikori templom nélküli városban 1994. október 16-án került sor a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésére, így idén októberben, templomunk 25 éves évfordulóján, ünnepi Istentiszteleten adhattunk hálát azért a kegyelemért, amiben az Úr részesítette ezt a valamikori kommunista várost.

Fennálló énekként Vágási Zoltán, a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet presbitere Pécseli Király Imre által megfogalmazott legszemélyesebb vallomását tárta elénk átható őszinteséggel: „Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom”


Ezt kezdetektől városunkban szolgáló lelkész házaspár szolgálata követte.

 A lekciót Dr. Varga Istvánné olvasta, majd Uzsoki Aranka imádkozott, s a Tiszaújvárosi Református Énekkar lélekemelő énekét követően Nagytiszteletű Dr. Varga István lelkipásztor a 135. zsoltárból hirdette az Igét.

 „Annyi mindent szoktunk dicsérni, de Istent ki dicséri és hol? A templomban van ennek a helye... de nem mindegy, hogy tiszta szívvel dicsérjük az urat vagy csak dicsekedünk vele.” – figyelmeztette a hallgatóságot.

Egyúttal számot adott az eltelt negyedszázadról. „Tiszaújvárosban 3-4000-en vallják magukat reformátusnak. A vasárnapi Istentiszteleten általában 150-170 hívő vesz részt, Bibliaórára 25- 30-an járnak rendszeresen. Énekkarunk is van, és lassan beindul egy ifjúsági közösség is. 1994 óta 676 temetés, 1100 keresztelő történt, és közel 400 házasság köttetett ezek között a falak között. Hitéről önként vallomást téve 400 ifjú és felnőtt konfirmált.”        A lelkipásztor bemutatta azt a kegyelmi időszakot, ahogyan Isten folyamatosan gondoskodott és gondoskodik arról, hogy ebben a közösségben is egyre több generációhoz eljusson az evangélium, hiszen az eltelt idő alatt lett a gyülekezetnek idősek otthona, iskolája és óvodája. Mindegyik intézmény hozzájárult az ünnephez rövid szolgálatával.

Az Igehirdetés után Bráz György, Tiszaújváros leköszönő polgármestere méltatta a templomépítőket és az egyházközség lelkészeinek munkáját, Dr. Fülöp György, településünk újonnan megválasztott polgármestere pedig a jövőbeni támogatásra tett ígéretet.

A megemlékezés végén Fukász László beosztott lelkész és Lukács Ottó, az egyházközség gondnoka köszöntötte a harminc éve a városban szolgáló lelkipásztor házaspárt.

Mily nagy az Úr kegyelme! Az egykori szocialista városban felépült a templom, és folyamatosan épül a gyülekezet a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Ahogy Nagytiszteletű Úr hangsúlyozta: „Ahogy a tékozló fiút nyitott ajtóval várta az apja, úgy vár bennünket, mai tékozló gyermekeit Tiszaújvárosban is 25 éve nyitott ajtóval az Úr.”

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt. 118,29)

Makkainé Chmara Marianna,  fotó: Bartók István

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

rss

Napi lelki táplálék

Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Jn 4,45

Jel 22,8–21

Van-e annál nagyobb vigasztalás, mint ami ebben a néhány versben elhangzik? A lepra világnapján eszembe jut, hogy megszámlálhatatlanul sok, hitre jutott, korábbi leprabeteg bizonyossága is ez. 

tovább

(6) „Jaj, Úrnak kardja…húzódj vissza hüvelyedbe…” (Jeremiás 47)

– 1. A próféta Egyiptom után a filiszetusok ellen prófétál, akik mindig fenyegették Isten népét. Babilon azonban most őket is letarolta, elfoglalva a filiszteus nagyvárosokat. A próféta a babiloni hódítást áradáshoz hasonlítja, idők végezetét láttató paták csattognak, rettenetes harci zaj kíséretében (1–4).

tovább

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

tovább

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

F. Thompson (Ford.: Kosztolányi Dezső): Egy hópehelyhez

Ki volt, aki kigondolt? –
nem fér soha fejembe,
ó, könnyű hópehely, te!
Te tiszta, és te gyenge,
s kemény, akár a penge.
Ki vájt ki és ki dombolt
csodafémből, te lenge
és drága, szép pehelyke?
Ki kalapált a mennybe’
ezüstködből, te, kincsem?

tovább