Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

2019. Nov 11., szerző: Adminisztrátor

2019. október 20-án ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek a tiszaújvárosi reformátusok a gyülekezet elmúlt 25 évéért. A jeles alkalomról Makkainé Chmara Marianna küldött írást Portálunknak. 

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

„Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok!” (Zsolt. 135)

Az ünnepek azért vannak, hogy szebbé tegyék az emberek lelkét, hogy feltegyék az Isten dicsőítés örömét a hétköznapokra. Az is jellemez egy közösséget - legyen szó akár egy népről, vagy kisebb közösségről – hogy milyen alkalommal ölti fel a szép ruhát, és mire emlékezik. A valamikori templom nélküli városban 1994. október 16-án került sor a Tiszaújvárosi Református Templom felszentelésére, így idén októberben, templomunk 25 éves évfordulóján, ünnepi Istentiszteleten adhattunk hálát azért a kegyelemért, amiben az Úr részesítette ezt a valamikori kommunista várost.

Fennálló énekként Vágási Zoltán, a Tiszaújvárosi Református Gyülekezet presbitere Pécseli Király Imre által megfogalmazott legszemélyesebb vallomását tárta elénk átható őszinteséggel: „Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom”


Ezt kezdetektől városunkban szolgáló lelkész házaspár szolgálata követte.

 A lekciót Dr. Varga Istvánné olvasta, majd Uzsoki Aranka imádkozott, s a Tiszaújvárosi Református Énekkar lélekemelő énekét követően Nagytiszteletű Dr. Varga István lelkipásztor a 135. zsoltárból hirdette az Igét.

 „Annyi mindent szoktunk dicsérni, de Istent ki dicséri és hol? A templomban van ennek a helye... de nem mindegy, hogy tiszta szívvel dicsérjük az urat vagy csak dicsekedünk vele.” – figyelmeztette a hallgatóságot.

Egyúttal számot adott az eltelt negyedszázadról. „Tiszaújvárosban 3-4000-en vallják magukat reformátusnak. A vasárnapi Istentiszteleten általában 150-170 hívő vesz részt, Bibliaórára 25- 30-an járnak rendszeresen. Énekkarunk is van, és lassan beindul egy ifjúsági közösség is. 1994 óta 676 temetés, 1100 keresztelő történt, és közel 400 házasság köttetett ezek között a falak között. Hitéről önként vallomást téve 400 ifjú és felnőtt konfirmált.”        A lelkipásztor bemutatta azt a kegyelmi időszakot, ahogyan Isten folyamatosan gondoskodott és gondoskodik arról, hogy ebben a közösségben is egyre több generációhoz eljusson az evangélium, hiszen az eltelt idő alatt lett a gyülekezetnek idősek otthona, iskolája és óvodája. Mindegyik intézmény hozzájárult az ünnephez rövid szolgálatával.

Az Igehirdetés után Bráz György, Tiszaújváros leköszönő polgármestere méltatta a templomépítőket és az egyházközség lelkészeinek munkáját, Dr. Fülöp György, településünk újonnan megválasztott polgármestere pedig a jövőbeni támogatásra tett ígéretet.

A megemlékezés végén Fukász László beosztott lelkész és Lukács Ottó, az egyházközség gondnoka köszöntötte a harminc éve a városban szolgáló lelkipásztor házaspárt.

Mily nagy az Úr kegyelme! Az egykori szocialista városban felépült a templom, és folyamatosan épül a gyülekezet a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Ahogy Nagytiszteletű Úr hangsúlyozta: „Ahogy a tékozló fiút nyitott ajtóval várta az apja, úgy vár bennünket, mai tékozló gyermekeit Tiszaújvárosban is 25 éve nyitott ajtóval az Úr.”

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt. 118,29)

Makkainé Chmara Marianna,  fotó: Bartók István

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Negyedszázados évforduló Tiszaújvárosban

rss

Napi lelki táplálék

„Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak.” ApCsel 10,15b

Ruth 4

„Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és ő lett a dajkája” (16). Van-e ettől fontosabb és boldogítóbb nagyszülői „hivatás”, mint ölbe venni az unokát és dajkálni? 

tovább

(11) „…és látta, hogy az ég megnyílik…” (Apostolok cselekedetei 10,1–16)

– Péter Joppéban egy tímárnál lakott. Ezt a megjegyzést kétszer is olvassuk (9,43; 10,6). A tímár bőrt, nyersbőrt timsóval kikészítő, illetve egyszerűbb lábbeliket varró mesterember megnevezése volt. A tímárság a zsidók szemében tisztátalan mesterségnek számított, hiszen tisztátalan állatok bőrét is felhasználták munkájuk során.

tovább

MIKEÁS 6,8 - Figyelmesen járni Istenünkkel

Életem fordulópontjain mindig elkísért ez a bibliai vers. Hans Walter teológus így fordítja: „Ember, közöltem veled, mi a jó és mit keres Jahve nálad: semmi mást, mint igazságot gyakorolni, szeretni a kedvességet és figyelmesen járni Isteneddel.” 

tovább

2017. augusztus 14. hétfő

Kicsoda Jézus Krisztus? – Csillag és királyi pálca

Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből. (4Móz 24,17)

tovább

Erdélyi Ilona: Fohász

Miként a kisgyermek,

Jövök az Atyához,

A minden áldások

Örök forrásához,

És térdre borulva,

Alázattal kérlek:

Bocsáss meg, Istenem,

Ha ellened vétek!

 

tovább