Megújuló küldetés

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A küldetésben való megújulás volt a fő témája az október 5-én, Sátoraljaújhelyen megrendezett egyházkerületi nőszövetségi konferenciának. A találkozón női szolgálók beszéltek a keresztyén nők hivatásáról, a szövetség egyházban végzett missziójáról.

Kádár Ferenc református lelkipásztor igehirdetésében azt mondta, hogy a keresztyénségnek egy küldetése van, ami mindenek felett áll. “A hitetlen emberek bibliája a hívő emberek élete. Vajon fel tudjuk-e mutatni életünkön keresztül a hitük jó példáját, ami megtérésre indíthat embereket?” - tette fel a kérdést az igehirdető, aki kijelentette: a konferencia valódi célja, hogy a résztvevők újra megértsék Istentől kapott küldetésüket.

Börzsönyi Józsefné, a Tiszáninneni Református Nőszövetség elnöke megnyitó beszédében hálát adott “a zempléni végeken” megtartott találkozóért és “Isten egybegyűjtő kegyelméért”. A 84. zsoltár felolvasása után hangsúlyozta: “a mi Urunk a mi erőforrásunk, személyes életünkben és gyülekezeti szolgálatunkban egyaránt. Az ő ereje és irgalma által újulhat meg egyházunk és gyülekezeteink is.”

Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere emlékeztetett, hogy száz éve indult el a diakónia Zemplén fővárosában és azóta is töretlenül működik. Kiemelte: a település az egyházakkal karöltve végzi munkáját a településen, aminek köszönhető, hogy “nem lakosok, hanem polgárok, nem ismeretlen emberek, hanem közösségek élnek egymás mellett”.


Az ünnepi alkalmon megemlékeztek a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség fennállásának 100. évfordulójáról. A szövetség történetét és munkáját Kádár Ferencné református lelkipásztor és Székely Béláné, a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség elnöke ismertették. A jubileum alkalmából Domokosné Fazekas Hajnalka, a MEÖT Női Bizottságának alelnöke köszöntötte mondott köszöntőt.

P. Tóthné Szakács Zita, az országos nőszövetség elnöke “A nőszövetség - a gyülekezet belmissziói csoportja” címmel tartott előadást.

A záró áhítatot Földesiné Kántor Mária, a TIREK Nőszövetségi titkára, országos alelnök tartotta.

Szöveg: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújuló küldetés (Sátoraljaújhely)

rss

Napi lelki táplálék

…azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az ÚR valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. 5Móz 12,5

1Móz 26

„…hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő!” (9). Megszégyenítő, s ugyanakkor bűnbánatra indító, amikor egy kívülálló leplezi le Isten emberének hazugságát. 

 

tovább

(28) „…minden bűn meg fog bocsáttatni…” (Márk 3,22–30)

BŰN ÉS BŰNBOCSÁNAT.

– 1. Jézus kétféle bűnt említ: a konkrét cselekedeti bűnöket és az Istent káromló, gyalázó bűnöket (28). Az egyik fajta bűnt az ember az embertársa ellen követi el, a másikat az Isten ellen. 

tovább

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

tovább

2018. május 27.

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. 

tovább

Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam 
és állkapcsodon felpattan a zár, 
és beszélned kell. De az emberi szó 
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd, 
hanem mint az érc a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell. 

tovább