Megújuló küldetés

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A küldetésben való megújulás volt a fő témája az október 5-én, Sátoraljaújhelyen megrendezett egyházkerületi nőszövetségi konferenciának. A találkozón női szolgálók beszéltek a keresztyén nők hivatásáról, a szövetség egyházban végzett missziójáról.

Kádár Ferenc református lelkipásztor igehirdetésében azt mondta, hogy a keresztyénségnek egy küldetése van, ami mindenek felett áll. “A hitetlen emberek bibliája a hívő emberek élete. Vajon fel tudjuk-e mutatni életünkön keresztül a hitük jó példáját, ami megtérésre indíthat embereket?” - tette fel a kérdést az igehirdető, aki kijelentette: a konferencia valódi célja, hogy a résztvevők újra megértsék Istentől kapott küldetésüket.

Börzsönyi Józsefné, a Tiszáninneni Református Nőszövetség elnöke megnyitó beszédében hálát adott “a zempléni végeken” megtartott találkozóért és “Isten egybegyűjtő kegyelméért”. A 84. zsoltár felolvasása után hangsúlyozta: “a mi Urunk a mi erőforrásunk, személyes életünkben és gyülekezeti szolgálatunkban egyaránt. Az ő ereje és irgalma által újulhat meg egyházunk és gyülekezeteink is.”

Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere emlékeztetett, hogy száz éve indult el a diakónia Zemplén fővárosában és azóta is töretlenül működik. Kiemelte: a település az egyházakkal karöltve végzi munkáját a településen, aminek köszönhető, hogy “nem lakosok, hanem polgárok, nem ismeretlen emberek, hanem közösségek élnek egymás mellett”.


Az ünnepi alkalmon megemlékeztek a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség fennállásának 100. évfordulójáról. A szövetség történetét és munkáját Kádár Ferencné református lelkipásztor és Székely Béláné, a Sátoraljaújhelyi Református Nőszövetség elnöke ismertették. A jubileum alkalmából Domokosné Fazekas Hajnalka, a MEÖT Női Bizottságának alelnöke köszöntötte mondott köszöntőt.

P. Tóthné Szakács Zita, az országos nőszövetség elnöke “A nőszövetség - a gyülekezet belmissziói csoportja” címmel tartott előadást.

A záró áhítatot Földesiné Kántor Mária, a TIREK Nőszövetségi titkára, országos alelnök tartotta.

Szöveg: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújuló küldetés (Sátoraljaújhely)

rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább