Legyen a szolgálat életforma!

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A lelkipásztor beiktatásáért és a parókia részleges felújításáért tartottak hálaadó istentiszteletet az Edelény-Borsodi Református Templomban, október 12-én.

Egy éve már, hogy Burkus Bernadettet választották az Edelény-Borsodi Református Egyházközség lelkipásztorának.  “Nagyon kedves és szerető közösségbe kerültem. Nem győzök eléggé hálát adni az Úrnak, hogy ide vezetett bennünket” - mondta a száznegyven fős gyülekezet vezetője, akit már beiktattak hivatalába.

Edelényben ifjúsági missziót és énekkart szeretne indítani, valamint az időseket is meglátogatná. “A legnagyobb hangsúlyt a gyülekezet lelki építésére szeretném fordítani. Fontos számomra, hogy minden ember találkozhasson Jézus Krisztussal és személyes megváltójának tekintse” - tette hozzá.


Burkus Bernadett a sárospataki teológián diplomázott. 2005-ben szentelték lelkipásztorrá, majd több helyen, a legtovább Taktakenézen szolgált. Edelényben a megújult parókián kezdhette el munkáját. A lelkészlakást 1,3 millió forintos egyházmegyei támogatásból és adományokból tették részlegesen rendbe. Korszerűsítették a fűtést, a gyülekezeti tagok pedig saját idejüket és erejüket nem sajnálva leszigetelték és kifestették az épületet.


Baksy Mária abaúji esperes az ünnepi istentiszteleten emlékeztetett, hogy a településen a reformáció kezdete óta működik református gyülekezet, melynek jelenlegi temploma a 18. században épült. Igehirdetésében a hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet. “Aki tud hálát adni, az nem önmaga körül forgolódik és nem a saját gondolataiba temetkezik, hanem imádságában tud Isten előtt kinyílni és felé fordulni.” Hangsúlyozta: hálaadásunk alapja az isteni kegyelem.


A parókia felújítási munkáiról Nagy Béla gondnok számolt be, majd Pásztor Dániel püspökhelyettes a 100. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Arról beszélt, hogy “Isten kegyelme és szeretete volt az, ami nemzedékről nemzedékre megőrizte és megtartotta a gyülekezetet”. Majd kiemelte: a lelkipásztor feladata, hogy prófétaként tovább adja Isten örök beszédét, ami “ha kell, megfedd, ha kell, simogat.” Azt kívánta, hogy örömmel és ne megfáradva, a gyülekezettel közösen tudja ezt a szolgálatot végezni.


Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy Isten nem nézi tétlenül az ember munkáját, hanem megáldja és segíti azt, erőt és kitartást ad hozzá. “Így legyen a szolgálat mindannyiunk számára életforma, ahol a cél nem más, mint Krisztus célja!”

A közösséget Molnár Oszkár polgármester és a jelenlévő lelkipásztorok is köszöntötték.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Legyen a szolgálat életforma!

rss

Napi lelki táplálék

…azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az ÚR valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. 5Móz 12,5

1Móz 26

„…hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő!” (9). Megszégyenítő, s ugyanakkor bűnbánatra indító, amikor egy kívülálló leplezi le Isten emberének hazugságát. 

 

tovább

(28) „…minden bűn meg fog bocsáttatni…” (Márk 3,22–30)

BŰN ÉS BŰNBOCSÁNAT.

– 1. Jézus kétféle bűnt említ: a konkrét cselekedeti bűnöket és az Istent káromló, gyalázó bűnöket (28). Az egyik fajta bűnt az ember az embertársa ellen követi el, a másikat az Isten ellen. 

tovább

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

tovább

2018. május 27.

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. 

tovább

Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam 
és állkapcsodon felpattan a zár, 
és beszélned kell. De az emberi szó 
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd, 
hanem mint az érc a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell. 

tovább