Legyen a szolgálat életforma!

2019. Oct 18., szerző: Adminisztrátor

A lelkipásztor beiktatásáért és a parókia részleges felújításáért tartottak hálaadó istentiszteletet az Edelény-Borsodi Református Templomban, október 12-én.

Egy éve már, hogy Burkus Bernadettet választották az Edelény-Borsodi Református Egyházközség lelkipásztorának.  “Nagyon kedves és szerető közösségbe kerültem. Nem győzök eléggé hálát adni az Úrnak, hogy ide vezetett bennünket” - mondta a száznegyven fős gyülekezet vezetője, akit már beiktattak hivatalába.

Edelényben ifjúsági missziót és énekkart szeretne indítani, valamint az időseket is meglátogatná. “A legnagyobb hangsúlyt a gyülekezet lelki építésére szeretném fordítani. Fontos számomra, hogy minden ember találkozhasson Jézus Krisztussal és személyes megváltójának tekintse” - tette hozzá.


Burkus Bernadett a sárospataki teológián diplomázott. 2005-ben szentelték lelkipásztorrá, majd több helyen, a legtovább Taktakenézen szolgált. Edelényben a megújult parókián kezdhette el munkáját. A lelkészlakást 1,3 millió forintos egyházmegyei támogatásból és adományokból tették részlegesen rendbe. Korszerűsítették a fűtést, a gyülekezeti tagok pedig saját idejüket és erejüket nem sajnálva leszigetelték és kifestették az épületet.


Baksy Mária abaúji esperes az ünnepi istentiszteleten emlékeztetett, hogy a településen a reformáció kezdete óta működik református gyülekezet, melynek jelenlegi temploma a 18. században épült. Igehirdetésében a hálaadás fontosságára hívta fel a figyelmet. “Aki tud hálát adni, az nem önmaga körül forgolódik és nem a saját gondolataiba temetkezik, hanem imádságában tud Isten előtt kinyílni és felé fordulni.” Hangsúlyozta: hálaadásunk alapja az isteni kegyelem.


A parókia felújítási munkáiról Nagy Béla gondnok számolt be, majd Pásztor Dániel püspökhelyettes a 100. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Arról beszélt, hogy “Isten kegyelme és szeretete volt az, ami nemzedékről nemzedékre megőrizte és megtartotta a gyülekezetet”. Majd kiemelte: a lelkipásztor feladata, hogy prófétaként tovább adja Isten örök beszédét, ami “ha kell, megfedd, ha kell, simogat.” Azt kívánta, hogy örömmel és ne megfáradva, a gyülekezettel közösen tudja ezt a szolgálatot végezni.


Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úgy vélte, hogy Isten nem nézi tétlenül az ember munkáját, hanem megáldja és segíti azt, erőt és kitartást ad hozzá. “Így legyen a szolgálat mindannyiunk számára életforma, ahol a cél nem más, mint Krisztus célja!”

A közösséget Molnár Oszkár polgármester és a jelenlévő lelkipásztorok is köszöntötték.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Legyen a szolgálat életforma!

rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább