Október az idősek hónapja

2019. Oct 14., szerző: Adminisztrátor

A július 1-től egyházkerületi fenntartásban működő Encsi Idősek Otthonában nyitották meg a TIREK Integrált Diakóniai Központ idősek hónapja rendezvénysorozatát.

Az ünnepségen Blachné Papp Eleonóra intézményvezető köszöntötte a vendégeket, aki elmondta: minden évben megemlékeznek az idősekről. A jelenleg 150 férőhelyes otthont 2002-ben alapították és - mint fogalmazott -  a fenntartóváltás után “új gondolatokkal és lelkülettel” működnek tovább.


Pásztor Dániel püspökhelyettes igehirdetésében azt hangsúlyozta, hogy életünk a legbiztosabb helyen: Isten kezében van. “Gyengeségeim, erőtlenségem és betegségem is az ő kezében vannak és azok is, akik oda állnak mellétek, hogy segítsenek!” Rávilágított, hogy Isten már akkor törődött velünk, amikor még meg sem születtünk és ha mi is úgy akarjuk, végigkísér minket az úton. “Az Úr lesz veletek, ha ti is ő vele lesztek.” Az igehirdető végül hangsúlyozta: a legnagyobb ajándék vidám szívvel megöregedni.


Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít az idősekre. Az állam partnerként tekint az egyházakra ebben a szolgálatban. A térség egyik problémájának az “elöregedést” nevezte, szerinte ezért is fontos, hogy az egyházkerület vállalta az idősgondozást Encsen.


Ódor Ferenc, az intézmény egyik alapítója úgy vélte, hogy a református otthon hosszú időre meghatározza az Abaújban élő emberek sorsát. Az átvétel elsősorban nem infrastrukturális fejlesztést, hanem “lelkületben való változást” jelent. Az igehirdetés mellett a szeretet közvetítése is jelen lesz az intézmény mindennapjaiban - mondta.


Jónyerné Demkovics Andrea, a TIREK Integrált Diakóniai Központ intézmény vezetője ismertette: október az idősek hónapja, október elseje pedig az idősek világnapja 1991 óta. Azért gyűltek össze, hogy tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket fejezzék ki az idős nemzedék felé, hogy életükkel és munkájukkal felbecsülhetetlen értékeket adtak. A gondozásukra bízott idős emberek közül sokan betegen töltik mindennapjaikat. A munkatársaktól azt kérte, hogy hittel, szeretettel és odaadással végezzék a szolgálatot.


Az ünnepségen műsorral az Encsi Református Kórus kedveskedett a szépkorúaknak.

Az idősek hónapja rendezvénysorozat október 30-án, úrvacsorás istentisztelettel zárul majd, szintén Encsen.

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Október az idősek hónapja

rss

Napi lelki táplálék

…azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az ÚR valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. 5Móz 12,5

1Móz 26

„…hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő!” (9). Megszégyenítő, s ugyanakkor bűnbánatra indító, amikor egy kívülálló leplezi le Isten emberének hazugságát. 

 

tovább

(28) „…minden bűn meg fog bocsáttatni…” (Márk 3,22–30)

BŰN ÉS BŰNBOCSÁNAT.

– 1. Jézus kétféle bűnt említ: a konkrét cselekedeti bűnöket és az Istent káromló, gyalázó bűnöket (28). Az egyik fajta bűnt az ember az embertársa ellen követi el, a másikat az Isten ellen. 

tovább

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

tovább

2018. május 27.

Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. 

tovább

Szerb György: Jézus a legifjabb tanítványhoz

Bizony egyszer majd fölserdülsz fiam 
és állkapcsodon felpattan a zár, 
és beszélned kell. De az emberi szó 
nem oszlik, mint a füst, vagy mint a köd, 
hanem mint az érc a térben megmarad, 
nem keveredik el és nem vegyül, 
s ha létrehoztad, súlyát hordozod, 
mert tett a szó, melyért felelni kell. 

tovább