Egyházkerületi nőszövetségi konferencia Sátoraljaújhelyen

2019. Sep 19., szerző: Adminisztrátor

Egyházkerületi nőszövetségei konferenciát tartanak október 5-én Sátoraljaújhelyen a református templomban az alábbi program szerint.

Program:

09.30 Érkezés, regisztráció (a templom bejáratainál)

10.00 Istentisztelet. Igét hirdet Dr. Kádár Ferenc lelkipásztor

10.30 Megnyitó. Dr. Börzsönyi Józsefné TIREK nőszövetségi elnök, köszöntések

10.50 Énekkari énekek

11.00 Előadás: A nőszövetség – a gyülekezet belmissziói csoportja P. Tóthné Szakács Zita, az Országos Nőszövetség elnöke

11.30 Szünet

12.00 Iskolások énekei

12.05 Előadás és bizonyságtétel: a Sátoraljaujhelyi Református Nőszövetség 100 éve

Dr. Kádár Ferencné lelkipásztor, Székely Béláné nőszövetségi elnök

12.35 Záró áhítat

Földesiné Kántor Mária TIREK nőszövetségi titkár, országos alelnök

12.50 Ebéd az iskolában az első csoportnak (távolabbról érkezettek)

13.10 Ebéd az iskolában a második csoportnak (újhelyiek, zempléniek)

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

1Móz 25

„Ezért Izsák Ézsaut szerette, …Rebeka viszont Jákóbot szerette” (28). Mekkora gond forrása, ha lelki törésvonal, személyválogatás alakul ki egy családban! „Mert Isten nem személyválogató” (Róm 2,11). 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább