Egységben a magyar reformátusság

2019. May 20., szerző: Adminisztrátor

Egész napos rendezvénnyel ünnepelték az egységes Magyar Református Egyház (MRE) megalakulásának 10. évfordulóját Debrecenben. Az eseményen több ezer magyar református vett részt szerte a Kárpát-medencéből.

Május 18-án, szombaton valamennyi program az úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet köré szerveződött. A belvárosban több helyszínen várták az érdeklődőket a többi között családi és gyerekprogramokkal, játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, bábszínházi előadással. Felléptek ifjúsági zenekarok, a Kossuth téren pedig a Debreceni Népi Együttes és a Bürkös zenekar közreműködésével táncház várta a közönséget.


A Lehetőségek piacán több mint 50 református intézmény és közösség mutatkozhatott be, köztük a Tiszáninneni és Tiszántúli Református Egyházkerület közös rádiója, az Európa Rádió, amely négyórás élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A református értékrendet képviselő médium épp a rendezvényre időzítette eddigi legnagyobb megújulását: ezen a napon mutatkozott be a csatorna új arculata, amely nemcsak a logó lecserélésével, hanem egy új honlappal is járt.


A pavilonok soraiban a Sárospataki Református Kollégium, a Vizsolyi Református Egyházközség és az Abaújvári Református Gyülekezet is helyet kapott. Utóbbinál házilag előállított lekvárokat, szörpöket, szószokat és kézzel festett ajándéktárgyakat lehetett vásárolni. A bevételt a gyülekezeti otthonra és az ott folyó lelki programokra fordítják majd. Tóth István lelkipásztortól megtudtuk, hogy a hetven tagot számláló egyházközség egykor az Abaúj-Tornai Egyházmegyéhez tartozott, de a trianoni békediktátum elvágta őket Felvidéktől. “A református egység ezért különösen is közel áll a szívünkhöz” - fogalmazott a lelkész.


A bükkábrányiak 18 fővel érkeztek a kálvinista Rómába. A gyülekezetnek Nagy István Zoltán lelkipásztor szolgálata óta ez volt az első, közös kirándulása. - Fél éve vagyunk Bükkábrányban és ennél jobb alkalmat keresve sem találhattunk volna. Fantasztikus élmény ennyi hitben élő embert egyszerre, egy helyen látni! Számomra, aki erdélyi származású vagyok, még nagyobb ünnep a mai és egy kiváló lehetőség a találkozásra - mondta.


Mike Martin hernádkaki lelkipásztor az egyházmegye kapcsolattartójaként a rendezvény előkészítésében is részt vett. Azt mondta: az, hogy az egyházkerületek átvállalták a gyülekezetek úti költségét, még több embert megmozgatott. Ők a tapolcaiakkal összefogva érkeztek, hogy megéljék az egységet. - A mai nap célja, hogy a kárpát-medencei szétszakadt magyarság újra egyesülhessen. Azért jöttünk, hogy találkozzunk határon túli magyarokkal és meglássuk egymásban a testvért!


A magyar református egység napját megelőzően, pénteken a református kollégium belső udvarában az élő egység szimbólumaként egyházunk püspökei és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát, amelynek táptalajához mind a hatvanöt részegyház hozott otthonról termőföldet.


A faültetést követően a Nagytemplomban tartotta ünnepi ülését a Magyar Református Egyház Zsinata, amelyen az amerikai Kálvin Egyházkerület is csatlakozott a tizedik születésnapját ünneplő Magyar Református Egyházhoz. Visszatekintettek a magyar református egység elmúlt évszázadaira és hálát adtak az egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért.


Gulyás Gergely a debreceni Nagytemplomban emlékeztetett rá, hogy tíz évvel ezelőtt újraegyesültek a kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyar reformátusok, ezt az utat követte a kormány és az Országgyűlés, amikor egy évvel később kiterjesztette a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét a határainkon kívül élő magyarokra. "Magyarország kormánya ismeri és elismeri a Magyar Református Egyház erőfeszítéseit, amit az emberekért tesz" - mondta a miniszter, hangsúlyozva: "a nemzetnek nem csak egyházi intézményekre van szüksége, hanem élő hitre is".


A közös zsinati ülésen Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét, majd Fekete Károly tiszántúli református püspök köszöntötte a résztvevőket. A közös zsinat résztvevői ünnepi nyilatkozatot fogadtak el, amelyet szombaton délelőtt a Református Nagytemplom előtti téren, a Magyar Református Egység Napjának ünnepélyes megnyitóján ismertettek.


A nyilatkozat úgy fogalmaz: "Tíz évvel ezelőtt Debrecenben erősítettük meg összetartozásunkat mi, magyar reformátusok. (...) Hálásak vagyunk, hogy száz éves, kényszerű elszakítottságunk ellenére is megmaradhatott testvéri egységünk". A közös zsinat résztvevői elkötelezték magukat arra, hogy igyekeznek "az evangélium hirdetésével, a közjóért való fáradozással és minden ember iránti szolgálattal, az igazságot szeretetben követve Isten nevének dicsőséget szerezni".

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Egységben a magyar reformátusság

rss

Napi lelki táplálék

Ott halt meg Mózes, az ÚR szolgája, Móáb földjén, az ÚR akarata szerint. 5Móz 34,5

5Móz 34

Sokszor átéljük, hogy a munkát, amit mi kezdtünk el, más viszi sikerre, vagy félre kell állnunk, hogy a dolgunkat átadjuk másnak. 

tovább

(52) „…követte Őt az úton.” (Márk 10,46–52)

– Ne spiritualizáljuk el az Igét a vak Bartimeus meggyógyításának történetét magyarázva. Itt nem lelki vakságról van szó. Persze, nagyon sokan vagyunk vakok, lelki értelemben: nem látjuk az Istent, nem látjuk az irányt, rosszul döntünk. 

tovább

ZSOLTÁROK 86,11-17 - Saját fegyverrel verni

A zsoltár második részében az imádkozó hangja még erőteljesebb. Ami a fenyegetettségét és ellenségeit illeti, konkrétabbá válik (14). 

tovább

2017. június 24. szombat

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,17.19)

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Futok

,, Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé " (1Kor. 9,26)

Ballag, botorkál, sétál, lépeget...
megy,fut, szalad... sántikál, vánszorog...
Hány szép szavad van, édes magyar nyelvem
arra, hogyan teszem meg az utat,
hogyan közeledem a cél felé.

tovább