Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

2019. Apr 16., szerző: Adminisztrátor

Az Egervölgyi Református Egyházmegye női szolgálóinak rendeztek csendes napot a mezőkövesdi Művelődési Házban virágvasárnapon. A húsvétra készülő találkozó témája a keresztyén női identitás volt.

Gordosné Balogh Eszter a tirek.hu érdeklődésére elmondta: a húsvéti csendes napot több mint tíz éve minden esztendőben megszervezik. “Idén is szerettük volna folytatni a hagyományt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a különböző területeken szolgáló nők egymás hitét erősítve összegyűljenek és erőt gyűjtsenek az ünnephez közeledve” – fogalmazta meg a program célkitűzéseit a mezőkövesdi lelkipásztor. A rendezvénynek közösségépítő ereje is van, hiszen lehetőséget ad a találkozásra és a tapasztalat cserére.


A lelkipásztor emlékeztetett: ahogy az asszonyoknak fontos szerepük volt a feltámadás történetben, úgy a mai gyülekezeti életben is nélkülözhetetlenek. Egyre több női presbiter van és sokan szolgálnak kántorként vagy idős gondozóként a közösségekben. “Nőnek lenni szép, de nehéz feladat” – mondta a rendezvényen Gordosné Balogh Eszter, aki hozzátette: a találkozó központi témájául idén a keresztyén női identitást választották.


dr. Kis Médea pszichológus lelkipásztor a keresztyén női identitásról tartott előadást, amelyben beszélt a nőket érintő 21. századi kihívásokról, a szerepfelfogásokról és azok változásairól, illetve a munkahely és a család párhuzamáról a nők életében.


A közös énektanulás és dicsőítés között Nagy Zsoldos Eszter tartott áhítatot. A bükkábrányi lelkipásztor virágvasárnap alkalmából Jézus jeruzsálemi bevonulását idézte fel. Rávilágított, hogy miközben királyként, ujjongva fogadta a tömeg, Jézus “elsiratta” Jeruzsálemet kifejezve ezzel felénk való szeretetét. “Mi nők és asszonyok is sokszor küzdünk a könnyeinkkel. Sokszor megsiratjuk magunkat, túl nagy teher nehezedik ránk, aggódunk gyermekünkért vagy házasságunkért. Jó felismerni, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van a mélységeinkben és elhozza számunkra a megbékélést!”

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

1Móz 25

„Ezért Izsák Ézsaut szerette, …Rebeka viszont Jákóbot szerette” (28). Mekkora gond forrása, ha lelki törésvonal, személyválogatás alakul ki egy családban! „Mert Isten nem személyválogató” (Róm 2,11). 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább