Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

2019. Apr 16., szerző: Adminisztrátor

Az Egervölgyi Református Egyházmegye női szolgálóinak rendeztek csendes napot a mezőkövesdi Művelődési Házban virágvasárnapon. A húsvétra készülő találkozó témája a keresztyén női identitás volt.

Gordosné Balogh Eszter a tirek.hu érdeklődésére elmondta: a húsvéti csendes napot több mint tíz éve minden esztendőben megszervezik. “Idén is szerettük volna folytatni a hagyományt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a különböző területeken szolgáló nők egymás hitét erősítve összegyűljenek és erőt gyűjtsenek az ünnephez közeledve” – fogalmazta meg a program célkitűzéseit a mezőkövesdi lelkipásztor. A rendezvénynek közösségépítő ereje is van, hiszen lehetőséget ad a találkozásra és a tapasztalat cserére.


A lelkipásztor emlékeztetett: ahogy az asszonyoknak fontos szerepük volt a feltámadás történetben, úgy a mai gyülekezeti életben is nélkülözhetetlenek. Egyre több női presbiter van és sokan szolgálnak kántorként vagy idős gondozóként a közösségekben. “Nőnek lenni szép, de nehéz feladat” – mondta a rendezvényen Gordosné Balogh Eszter, aki hozzátette: a találkozó központi témájául idén a keresztyén női identitást választották.


dr. Kis Médea pszichológus lelkipásztor a keresztyén női identitásról tartott előadást, amelyben beszélt a nőket érintő 21. századi kihívásokról, a szerepfelfogásokról és azok változásairól, illetve a munkahely és a család párhuzamáról a nők életében.


A közös énektanulás és dicsőítés között Nagy Zsoldos Eszter tartott áhítatot. A bükkábrányi lelkipásztor virágvasárnap alkalmából Jézus jeruzsálemi bevonulását idézte fel. Rávilágított, hogy miközben királyként, ujjongva fogadta a tömeg, Jézus “elsiratta” Jeruzsálemet kifejezve ezzel felénk való szeretetét. “Mi nők és asszonyok is sokszor küzdünk a könnyeinkkel. Sokszor megsiratjuk magunkat, túl nagy teher nehezedik ránk, aggódunk gyermekünkért vagy házasságunkért. Jó felismerni, hogy az Úr Jézus Krisztus ott van a mélységeinkben és elhozza számunkra a megbékélést!”

Szöveg és képek: Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Húsvétra készültek az egervölgyi női szolgálók

rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább