„Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” avagy a Tokaji Református Egyházközség küldöttsége Batizon

2019. Feb 14., szerző: Adminisztrátor

A Tokaji Református Egyházközség krónikája szerint 1547-ben járt Tokajban Batizi András, aki külföldi, protestáns egyetemeken folytatott tanulmányútjairól hazafelé állhatott meg városunkban. Mindenesetre maradandó nyomott hagyott maga után, hiszen a tokaji gyülekezet lelkészeinek lajstroma vele, a Magyar Lutherként is emlegetett prédikátorral indul. 

Ezt a történelmi emléket, szálat szerette volna ápolni a Tokaji Református Egyházközség, amikor testvérgyülekezetéül választotta a Szatmári Református Egyházmegye Batizi Egyházközségét.

A kapcsolat most is kedves, mindenképpen ápolásra méltó. Király Lajos esperes úr meghívásának eleget téve így szolgáltam meghívott igehirdetőként Batizon 2019. február 3-án. Régi szándék vált ezzel valóra, hiszen 2018. márciusában esperes úr Tokajban a következőt kérte tőlem az Ige szavával: „Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” / 2Timóteus 4:9 /. Ennek, a szó lelki értelmében testvéri meghívásnak eleget téve voltunk együtt Batizon.

Nagyon megható volt a szívélyes fogadtatása a gyülekezet és lelkésztársamnak egyaránt.  Isten Igéjét az 1Sámuel 1:9-28 alapján hirdettem.  Az Ige fényében ránézhettünk az múlt időszakokra is, amely valóban sok változást hozott a tokaji reformátusság életében. Sok imádság, könyörgés, Isten előtt való térdelés járt és jár ezzel együtt mind a mai napig. De hisszük, Isten jót készít nekünk. Így a már említett lelkészválasztás nem könnyű folyamata után Isten iránti hálaadással mutatkoztam be Batizon, és hirdettük Isten Igéjét együtt Négyesi József gondnok úrral és kedves feleségével.  Örömmel a szívünkben adtuk át azokat a szeretetteljes köszöntéseket, amelyeket a gyülekezetünk illetve Tokaj Város Önkormányzata nevében, Posta György polgármester úr helyezett a szívünkre. Az ottani gyülekezet pedig Igével és énekszóval is áldást kért ránk!

A nap végén az az imádság volt a szívemben Pál apostol nyomán, hogy maradjon meg közöttünk a hit, a remény és a szeretet ez után is! 

Jóczik-Tóth Orsolya, lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. 5Móz 9,12

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” (3). Isten figyelmezteti az övéit: ő vitte be népét a „jó földre”, amit nekik adott. 

tovább

(1) „…egy kiszáradt kezű ember.” (Márk 3,1–6)

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1).

tovább

1 MÓZES 12,2 - Az áldó jelenlét

„…megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Isten Ábrahámhoz intézett szavai olyanok, mint az áldás alappillérei: Megáldalak, és ezért lehetsz áldássá mások számára. 

tovább

2018. május 24.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább