„Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” avagy a Tokaji Református Egyházközség küldöttsége Batizon

2019. Feb 14., szerző: Adminisztrátor

A Tokaji Református Egyházközség krónikája szerint 1547-ben járt Tokajban Batizi András, aki külföldi, protestáns egyetemeken folytatott tanulmányútjairól hazafelé állhatott meg városunkban. Mindenesetre maradandó nyomott hagyott maga után, hiszen a tokaji gyülekezet lelkészeinek lajstroma vele, a Magyar Lutherként is emlegetett prédikátorral indul. 

Ezt a történelmi emléket, szálat szerette volna ápolni a Tokaji Református Egyházközség, amikor testvérgyülekezetéül választotta a Szatmári Református Egyházmegye Batizi Egyházközségét.

A kapcsolat most is kedves, mindenképpen ápolásra méltó. Király Lajos esperes úr meghívásának eleget téve így szolgáltam meghívott igehirdetőként Batizon 2019. február 3-án. Régi szándék vált ezzel valóra, hiszen 2018. márciusában esperes úr Tokajban a következőt kérte tőlem az Ige szavával: „Igyekezz minél előbb hozzám jönni…” / 2Timóteus 4:9 /. Ennek, a szó lelki értelmében testvéri meghívásnak eleget téve voltunk együtt Batizon.

Nagyon megható volt a szívélyes fogadtatása a gyülekezet és lelkésztársamnak egyaránt.  Isten Igéjét az 1Sámuel 1:9-28 alapján hirdettem.  Az Ige fényében ránézhettünk az múlt időszakokra is, amely valóban sok változást hozott a tokaji reformátusság életében. Sok imádság, könyörgés, Isten előtt való térdelés járt és jár ezzel együtt mind a mai napig. De hisszük, Isten jót készít nekünk. Így a már említett lelkészválasztás nem könnyű folyamata után Isten iránti hálaadással mutatkoztam be Batizon, és hirdettük Isten Igéjét együtt Négyesi József gondnok úrral és kedves feleségével.  Örömmel a szívünkben adtuk át azokat a szeretetteljes köszöntéseket, amelyeket a gyülekezetünk illetve Tokaj Város Önkormányzata nevében, Posta György polgármester úr helyezett a szívünkre. Az ottani gyülekezet pedig Igével és énekszóval is áldást kért ránk!

A nap végén az az imádság volt a szívemben Pál apostol nyomán, hogy maradjon meg közöttünk a hit, a remény és a szeretet ez után is! 

Jóczik-Tóth Orsolya, lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább