Lelkész-presbiteri konferencia Miskolcon

2018. Oct 25., szerző: Adminisztrátor

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2018. november 3-án 10 órától tartja lelkész-presbiteri konerenciáját a Miskolci Egyetem Díszaulájában. 

TERVEZETT PROGRAM

10.00. Köszöntő

Ábrám Tibor

10.05. Áhitat

Szűcs Endre püspöki főtanácsos

Adottságaink és lehetőségeink

10.30. Adottságaink és lehetőségeink tegnap és ma

Csomós József püspök

11.00. Adottságaink és lehetőségeink a társadalomban

Balog Zoltán református lelkipásztor, romaügyi miniszterelnöki biztos

11.30. Szünet

Kihívásaink és feladataink

12.00. Kihívásaink és feladataink a gyülekezeteinkben

Pásztor Dániel püspökhelyettes

12.30. Kihívásaink és feladataink az intézményeinkben

Csernaburczky Ferenc egyházmegyei gondnok, az IJROK igazgatója

13.00. Zárszó

Ábrám Tibor főgondnok

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább