Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

2017. Jún 20., szerző: Adminisztrátor

A 2015-ben elkezdődött felújítás végéhez érve hálaadó istentiszteletet tartottak Sajóbábonyban 2017. június 18-án. Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor beszámolója. 

Az erdélyi testvérgyülekezetünk képviselői már pénteken megérkeztek hozzánk. Vasárnap déltől sorra érkeztek a meghívott vendégek, környékbeli lelkipásztorok, önkormányzati vezetők. Az ünnepség bevonulással, énekszóval kezdődött, az igei szolgálatot Pásztor Dániel püspökhelyettes végezte, majd Szőnyi Tamás Borsod-Gömöri esperes vezetésével folytatódott az ünnepi alkalom.

Csernaburszky Ferenc egyházmegyei gondnok köszöntő szavai után dr. Szilva István polgármester úr értékelése következett. Ezt szavalatok követték, amiket Kunfalvi Rebekától és Kunfalvi Tamarától hallhattunk, majd az 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat köszöntöttem egy-egy emléklappal, ez után a felújítást vezető és végző presbitereink munkáját köszöntem meg Tóth Bélának, Héczei Imrének, Szilva Istvánnak, Lengyel Jánosnak és megemlékeztünk Tóth Istvánról, aki sajnos már nem érhette meg a templom felújításának elkészülését.

Faragó István Erdély-Désaknai testvérgyülekezetünk lelkipásztora szólalt fel és adta át gyülekezetük ajándékát, egy új perselyládát és egy kristályvázát, amit Márton Csaba gondnok és felesége Márton Erika adták át gyülekezetünknek. Ezek után következtek a lelkipásztorok köszöntései: egyházkerületünk nőszövetsége részéről Földesiné Kántor Mária, a római katolikus egyház szavait Lipcsák János parókus adta át, majd Buday Barnabás evangélikus esperes szólt, és a környékbeli lelkipásztorok egy-egy igével járultak hozzá, hogy az ünnepség még meghittebb legyen. Az ünnepség a magyar- és a székely himnuszok, majd a 434. dicséret eléneklésével zárult.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok adományait és munkáit, akik hozzájárultak a templom felújításához, valamint akik segítettek abban, hogy az ünnepség és a szeretetvendégség ilyen áldott lehetett.

Bányiné Varga Erzsébet

református lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

rss

Napi lelki táplálék

Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk… 2Kor 10,3

2Kor 10,1–11

„...de nem test szerint hadakozunk...” (3). Ennek a földi világnak a valóságában Krisztus életét kell élnünk. 

tovább

(22) „Megtartod…” (1Királyok 8,22–53)

KEGYELEMBŐL… – 1. Egyik ismerősöm említette: Egy határon túl mindig zavartak a kegyes külsőségek, mert van bennük valami „idegen”, „gyarlóan emberi manipuláció”. 

tovább

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

tovább

2018. április 19.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Makovei János: A keresztről való beszéd...

„Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik
megtartatunk Istennek ereje.”

(1Korintus 1, 18.)

 

tovább