Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

2017. Jún 20., szerző: Adminisztrátor

A 2015-ben elkezdődött felújítás végéhez érve hálaadó istentiszteletet tartottak Sajóbábonyban 2017. június 18-án. Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor beszámolója. 

Az erdélyi testvérgyülekezetünk képviselői már pénteken megérkeztek hozzánk. Vasárnap déltől sorra érkeztek a meghívott vendégek, környékbeli lelkipásztorok, önkormányzati vezetők. Az ünnepség bevonulással, énekszóval kezdődött, az igei szolgálatot Pásztor Dániel püspökhelyettes végezte, majd Szőnyi Tamás Borsod-Gömöri esperes vezetésével folytatódott az ünnepi alkalom.

Csernaburszky Ferenc egyházmegyei gondnok köszöntő szavai után dr. Szilva István polgármester úr értékelése következett. Ezt szavalatok követték, amiket Kunfalvi Rebekától és Kunfalvi Tamarától hallhattunk, majd az 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat köszöntöttem egy-egy emléklappal, ez után a felújítást vezető és végző presbitereink munkáját köszöntem meg Tóth Bélának, Héczei Imrének, Szilva Istvánnak, Lengyel Jánosnak és megemlékeztünk Tóth Istvánról, aki sajnos már nem érhette meg a templom felújításának elkészülését.

Faragó István Erdély-Désaknai testvérgyülekezetünk lelkipásztora szólalt fel és adta át gyülekezetük ajándékát, egy új perselyládát és egy kristályvázát, amit Márton Csaba gondnok és felesége Márton Erika adták át gyülekezetünknek. Ezek után következtek a lelkipásztorok köszöntései: egyházkerületünk nőszövetsége részéről Földesiné Kántor Mária, a római katolikus egyház szavait Lipcsák János parókus adta át, majd Buday Barnabás evangélikus esperes szólt, és a környékbeli lelkipásztorok egy-egy igével járultak hozzá, hogy az ünnepség még meghittebb legyen. Az ünnepség a magyar- és a székely himnuszok, majd a 434. dicséret eléneklésével zárult.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok adományait és munkáit, akik hozzájárultak a templom felújításához, valamint akik segítettek abban, hogy az ünnepség és a szeretetvendégség ilyen áldott lehetett.

Bányiné Varga Erzsébet

református lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Hálaadó istentisztelet Sajóbábonyban

rss

Napi lelki táplálék

„Az Emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon feltámad.” Mt 17,22/b-23/a

Mt 17,22–27

„...fogd ki...” (27). Péter tudta Jézusról, hogy most sem fog kibúvót keresni, ezért az Úr szavának engedve elindult. 

tovább

(17) „…bocsásd meg…” (1Mózes 50)

BOCSÁNATOT KÉRNI… – 1. Emelkedett, szentlelkes pillanatok ezek, ugyanakkor egyre ritkábbak. Alig emlékszem arra, hogy valaki bocsánatot kért volna, esetleg valamit megköszönt volna. 

tovább

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

tovább

2018. február 23. péntek

Énekeljetek 2.

Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! (Zsolt 47,2-3;7)

tovább

Csorba István: Az igazi böjt

Az igazi böjt, nem a koplalás,
A szigorú kemény test sanyargatás,
Mikor közben akár csont soványra fogyunk,
De mégis végig, a bűnben maradunk.
A böjt, nem az Isten lefizetése,
Hanem az arcának, nagy bölcs keresése,
Nem a néphagyomány, szokás megélése.


tovább