Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

2017. May 23., szerző: Adminisztrátor

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Mint Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok a május 18-án rendezett ünnepségen kifejtette: a névválasztással a keresztyén értékrend iránti elköteleződést és a Kárpát-medencei reformátussághoz való tartozást szeretné megerősíteni a három éve egyházkerületi fenntartásban működő intézmény. Ugyanakkor elmondta, hogy Szalay Sámuel neve kiváló munkára kötelez, aminek a megvalósításához a fenntartó, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók együttes munkája szükséges. "Legyetek büszkék arra, hogy olyan névadója van az intézményeteknek, aki példaértékű volt az egyházkerületben és a régió határain túl!"

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az európai keresztyén értékek megtartására és megerősítésére hívta fel a figyelmet, ami véleménye szerint csakis „a templomon és az iskolán keresztül” lehetséges. Emlékeztetett, hogy a második világháború után nehéz helyzetbe kerültek az egyházak és az egyházi iskolák, ezért is büszke arra, hogy ma ennyi református intézmény működhet Miskolcon.

Gulyás Ágnes igazgatónő hangsúlyozta, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2014-ben igent mondott az iskolára és annak jövőjére.
– Úton vagyunk. Az úton pedig fontos, hogy előre és hátrafelé egyaránt nézzünk. Mindig legyen előttünk cél és irány, amerre haladhatunk a 21. század oktatási világában. Legalább ennyire fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést: mit hozhatunk magunkkal a múltból, ami megerősítheti szolgálatunkat a mában? Így került elénk Szalay Sámuel neve, akinek hitéről, tenni akarásáról, jövőbe tekintő lelkületéről és munkásságáról sokat hallottunk. Hozzátette, hogy Szalay Sámuel példa az intézmény számára, mert Istenre figyelt és szolgálata során mindig kereste a fejlődés útját.

Csomós József református püspök úgy vélte, hogy a névváltozás fordulópont, ami az intézmény szellemiségében is megjelenik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola csak akkor lesz stabil, a hosszú távú fejlesztés eredményeit élvező és a gyermekek számára kitörési pont, ha az oktatók naprakészen, magas szintű szakmaisággal végzik munkájukat. Végül átadta Szalay Sámuel portréját, melynek nagyobb testvére a Lévay Gimnázium egyik termét díszíti majd.

Szalay Sámuel 1749 és 1761 között a miskolci református gimnázium igazgatója volt. 1761-1770-ig miskolci lelkipásztorként, 1770-1792 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeként szolgált. Tevékenységével korszerűbb körülményeket teremtett az iskolázás számára. A tanulmányi szerkezet átalakításával megteremtette a fejlődés lehetőségét. Szalay Sámuel munkássága azért is volt meghatározó, mert kezdeményezte és rendkívüli energiával szervezte az egyházkerület és a sárospataki főiskola misszióját a cseh-morva protestantizmus újjáépítésében.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

2Krón 28

„...nem azt tette..., amit helyesnek lát az Úr” (1). Túlságosan sokszor és fájdalmasan visszatérő mondat Izráel történetének áttekintésekor, hogy nem azt cselekedték, ami helyes az Úr szemei előtt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

2017. szeptember 17. vasárnap

Lelki kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább