Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

2017. May 23., szerző: Adminisztrátor

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel református püspök nevét vette fel a miskolci Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Mint Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok a május 18-án rendezett ünnepségen kifejtette: a névválasztással a keresztyén értékrend iránti elköteleződést és a Kárpát-medencei reformátussághoz való tartozást szeretné megerősíteni a három éve egyházkerületi fenntartásban működő intézmény. Ugyanakkor elmondta, hogy Szalay Sámuel neve kiváló munkára kötelez, aminek a megvalósításához a fenntartó, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók együttes munkája szükséges. "Legyetek büszkék arra, hogy olyan névadója van az intézményeteknek, aki példaértékű volt az egyházkerületben és a régió határain túl!"

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő az európai keresztyén értékek megtartására és megerősítésére hívta fel a figyelmet, ami véleménye szerint csakis „a templomon és az iskolán keresztül” lehetséges. Emlékeztetett, hogy a második világháború után nehéz helyzetbe kerültek az egyházak és az egyházi iskolák, ezért is büszke arra, hogy ma ennyi református intézmény működhet Miskolcon.

Gulyás Ágnes igazgatónő hangsúlyozta, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2014-ben igent mondott az iskolára és annak jövőjére.
– Úton vagyunk. Az úton pedig fontos, hogy előre és hátrafelé egyaránt nézzünk. Mindig legyen előttünk cél és irány, amerre haladhatunk a 21. század oktatási világában. Legalább ennyire fontos, hogy feltegyük magunknak a kérdést: mit hozhatunk magunkkal a múltból, ami megerősítheti szolgálatunkat a mában? Így került elénk Szalay Sámuel neve, akinek hitéről, tenni akarásáról, jövőbe tekintő lelkületéről és munkásságáról sokat hallottunk. Hozzátette, hogy Szalay Sámuel példa az intézmény számára, mert Istenre figyelt és szolgálata során mindig kereste a fejlődés útját.

Csomós József református püspök úgy vélte, hogy a névváltozás fordulópont, ami az intézmény szellemiségében is megjelenik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola csak akkor lesz stabil, a hosszú távú fejlesztés eredményeit élvező és a gyermekek számára kitörési pont, ha az oktatók naprakészen, magas szintű szakmaisággal végzik munkájukat. Végül átadta Szalay Sámuel portréját, melynek nagyobb testvére a Lévay Gimnázium egyik termét díszíti majd.

Szalay Sámuel 1749 és 1761 között a miskolci református gimnázium igazgatója volt. 1761-1770-ig miskolci lelkipásztorként, 1770-1792 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökeként szolgált. Tevékenységével korszerűbb körülményeket teremtett az iskolázás számára. A tanulmányi szerkezet átalakításával megteremtette a fejlődés lehetőségét. Szalay Sámuel munkássága azért is volt meghatározó, mert kezdeményezte és rendkívüli energiával szervezte az egyházkerület és a sárospataki főiskola misszióját a cseh-morva protestantizmus újjáépítésében.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Átkeresztelték a Selyemréti Iskolát

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább