Kitárt szívvel: református lelkészeket szenteltek Göncön

2016. Nov 08., szerző: Adminisztrátor

Tíz lelkipásztort szenteltek fel a hétvégén Göncön, a református templomban. Őket a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, illetve az egyházmegyék esperesei bocsátották ki a szolgálatra.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) törvénye értelmében azokat a diplomát szerzett lelkészeket lehet felszentelni, akik sikeres, Egységes Lelkészképesítő Vizsgát tettek. A felszenteltek a november 5-i ünnepi istentisztelet után önálló lelkipásztorokként folytathatják szolgálatukat.

A lelkészszentelést közgyűlés előzte meg, melyet Ábrám Tibor nyitott meg a gönci gyülekezeti házban. Az egyházkerület főgondnoka köszöntőjében arról beszélt, hogy a lelkészszentelés a MRE életének egyik legfelemelőbb pillanata, melyen fiatal, az Anyaszentegyház iránt elkötelezett lelkészek kapnak teljes felhatalmazást a szolgálatra. "Az egyházi szolgák feladata egybegyűjteni a szent gyülekezetet, ott Isten igéjét magyarázni, tanítani a tudatlanokat, haladásra ösztönözni az Úr útján hátramaradókat, vigasztalni és erősíteni a kislelkűeket" – hangsúlyozta.

A közgyűlésen az ünnepség szempontjából három fontos mozzanat történt: bemutatták a lelkészszentelésre jelentkezett lelkipásztorokat, határozatot hoztak szentelésre bocsátásukról és megkapták az önálló gyülekezeti szolgálatra feljogosító okleveleiket. A felszentelendő lelkipásztorok ezután az egyházkerület vezető tisztségviselőivel együtt vonultak át a gönci református templomba, hogy esküt tegyenek szolgálatukra.

– Tanulmányaitok sikeres befejezése, az Egységes Lelkészképesítő Vizsga letétele után kitárult a mi szívünk előttetek, és így fogadunk be ma benneteket. A szentelés által jelképesen valami olyat terítünk a palást fölé a vállatokra, amit nem tehettek le, mert nem ti vettétek magatokra – fogalmazott a 2Kor 6:11-13. alapján tartott igehirdetésében Csomós József tiszáninneni református püspök, aki szerint azért tárta ki Isten a lelkipásztorok szívét, hogy meghallják hívó szavát. "Viszonzásul tárjátok ki szíveteket, és a zsigereitekben érezzétek azt, hogy milyen küldetésben jártok: az egyház Urának szavát, az örömhírt vigyétek, mondjátok és mutassátok egy örömtelen világban!"

Arany-Michels Richárd, Baintner Flóra, Bobok Ágnes, Fedorné Kiss Gabriella, Fejes Lilla, Kertész Adrienn, Lencsés Noémi, Szoboszlai Beáta, Uzsoki András, Uzsoki Andrásné lelkipásztorok bemutatása után az esküt Pásztor Dániel lelkészi főjegyző vette ki, majd megáldotta őket. "A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével!"

A Református Egyház gyakorlata szerint az egyházkerület püspöke, valamint a négy egyházmegye esperese kézrátétellel áldotta meg a lelkipásztorokat, akiket végül Csomós József bocsátott ki a szolgálatra.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Kitárt szívvel: református lelkészeket szenteltek Göncön

rss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább