Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

2016. May 19., szerző: Adminisztrátor

Isten igéje átformál, megújít és bátorságot ad – mindezt egyszerre tapasztalhatták meg azok az egyházi intézményekben tanuló református fiatalok, akik részt vettek a nagyszabású Diákpünkösd rendezvényen a miskolci Generali Arénában, május 13-án. A fekete palástot farmer, az énekeskönyveket kivetítő, a zsoltárokat pedig ifjúsági énekek váltották fel, a diákok így hangolódtak közösen a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Az eseményt a Lévay József Református Gimnázium és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója (Tirekifi) szervezték.

Közös ifjúsági istentisztelet, gyülekezés Isten igéje köré és a találkozás lehetősége – erről szólt a miskolci sportcsarnokban megrendezett Diákpünkösd, melyre a megyeszékhely és környéke egyházi intézményeinek református tanulóit várták. A testvéregyházak iskolái közül a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola, a Fráter György Katolikus Gimnázium, a Jezsuita Gimnázium és a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, a református intézmények közül pedig az egyházkerület valamennyi általános- és középiskolája, összesen csaknem kétezer diák képviseltette magát.

A szervezők célja az volt, hogy kimozdítsák az iskolapadokból a fiatalokat és a megszokott formáktól eltérően élményszerűen, kötetlenebb formában közvetítsék Isten igéjét. Ezen a rendezvényen nem voltak hosszú köszöntések, beszédek, ráadásul nem csak a fiataloknak szólt, hanem ők is szerepeltek a színpadon. A diákok segítettek a koordinálásban, az énektanításban és a zenei szolgálatban, a Lévay Gimnázium egyik tanulója pedig még arra is vállalkozott, hogy az esemény vezérigéjét tolmácsolja társainak: "Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Róm 1,17)A résztvevők eltérő színű belépőjegyeket kaptak, hátoldalukon egy-egy szóval, melyekből kirakhatták a teljes igeszakaszt, s ha az így készített fényképeket feltöltötték az internetre, hittanból egy potya ötössel gazdagodtak. A fiatalos hangulathoz hozzájárult a RefitBand, a Lámpás Csoport és Pintér Béla koncertje, de a humoros, ugyanakkor tartalmas előadások is segítettek feloldódni.

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője személyes hangvételű áhítatában úgy fogalmazott: "pünkösd üzenete, hogy Isten a Szentléleken keresztül képes átformálni életünket".

– A hit nem más mint bizalom, a bizalom pedig ráhagyatkozás. Sokszor úgy érezzük, hogy amire Isten a Szentíráson keresztül tanít minket az korlátoz, függővé tesz, vagy elvesz az életünkből. Pünkösd csodája viszont éppen arról szól, hogy Isten megtart azokban a helyzetekben és körülményekben is, amiket emberileg nem tudunk legyőzni – mondta a református lelkész.ifj. Csomós József, az egyházkerület ifjúsági referense a bátorság oldaláról közelítette meg a pünkösdi kérdéskört. Azt mondta: gyakran úgy akarunk felülkerekedni szorongásainkon és félelmeinken, hogy menekülünk az alkoholba, a virtuális világba, vagy különböző szerepeket veszünk magunkra és bátorként tetszelgünk mások előtt. Paul Tillich evangélikus teológus gondolatait idézve azonban emlékeztetett, hogy az igazi bátorság a létezéshez kell, ahhoz, hogy szembenézzünk önmagunkkal.
– Isten ismeri félelmeinket és nehézségeinket és hogy legyőzzük ezeket meg akar ajándékozni minket az Ő bátorságával. Erről szól a pünkösd, hogy eljön a bátorság Lelke, ami erőt ad a létezéshez.Az ifjúsági istentiszteleten részt vett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke is, aki a fekete palástot farmerre cserélte kifejezve, hogy jól érzi magát a "farmeros fiatalok" között. Az ünnep előtt úgy buzdította a résztvevőket, hogy "a szél fúj, s a Szentlélek ott lesz láthatóvá, ahol fel vannak húzva a vitorlák és a hajók szárnyalnak".Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok a református intézményekben tanuló diákokat az egyház jelene- és jövőjeként aposztrofálta, akik a Kárpát-medencei református oktatási rendszer nagy és erős családjához tartoznak.A Diákpünkösdön résztvevő mintegy kétezer diák a sportcsarnok előtti téren a REFO 500 alakzatot is megformálta így emlékezve a reformáció 500 éves évfordulójára, az ige megújító erejére.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

rss

Napi lelki táplálék

A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké… 5Móz 29,28a

3Móz 5,14–26

Bizalommal való visszaélés az anyagiak terén: hideg, tárgyilagos kíméletlenséggel sorolja fel ez a rész a hűtlen kezelés néhány formáját (15.21). 

tovább

(8) „…már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.” (Márk 9,2–13)

HITBEN JÁRUNK, NEM LÁTÁSBAN.  (2Korinthus 5,7)

– 1. A tanítványok közül hárman abba a kivételes helyzetbe kerültek, hogy saját testi szemeikkel láthatták Jézust, mennyei dicsőségében (2–3), miközben az Atya igehirdetéséből is bizonyságát kapták annak, hogy ki is Ő valójában (4). 

tovább

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,11-15 - A sors iróniája

Pál egyértelmű álmot látott: egy makedón férfi áll előtte és szól hozzá. De miután megérkeznek és körbejárják Filippit, meg kell állapítaniuk, hogy senki nem vár rájuk.

tovább

2017. június 17. szombat

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. (Péld 22:6)

 

tovább

Bódás János: Enyhülés?

Ha jövendőbe nézünk,
hol aggódunk, hol remélünk,
Bárhogy küzd is kezünk, agyunk,
magunk ura nem mi vagyunk.
Tiéd Urunk sorsunk, hazánk…
– Isten békéje, szállj le ránk.

Kik a békéről beszélnek,
egymástól még ők is félnek.
Olajág van jobbkezükben,
– van-e bizalom szívükben?
Nagy enyhülést vár a világ!
– Isten békéje, szállj le ránk.

tovább