Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

2016. May 19., szerző: Adminisztrátor

Isten igéje átformál, megújít és bátorságot ad – mindezt egyszerre tapasztalhatták meg azok az egyházi intézményekben tanuló református fiatalok, akik részt vettek a nagyszabású Diákpünkösd rendezvényen a miskolci Generali Arénában, május 13-án. A fekete palástot farmer, az énekeskönyveket kivetítő, a zsoltárokat pedig ifjúsági énekek váltották fel, a diákok így hangolódtak közösen a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Az eseményt a Lévay József Református Gimnázium és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója (Tirekifi) szervezték.

Közös ifjúsági istentisztelet, gyülekezés Isten igéje köré és a találkozás lehetősége – erről szólt a miskolci sportcsarnokban megrendezett Diákpünkösd, melyre a megyeszékhely és környéke egyházi intézményeinek református tanulóit várták. A testvéregyházak iskolái közül a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola, a Fráter György Katolikus Gimnázium, a Jezsuita Gimnázium és a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, a református intézmények közül pedig az egyházkerület valamennyi általános- és középiskolája, összesen csaknem kétezer diák képviseltette magát.

A szervezők célja az volt, hogy kimozdítsák az iskolapadokból a fiatalokat és a megszokott formáktól eltérően élményszerűen, kötetlenebb formában közvetítsék Isten igéjét. Ezen a rendezvényen nem voltak hosszú köszöntések, beszédek, ráadásul nem csak a fiataloknak szólt, hanem ők is szerepeltek a színpadon. A diákok segítettek a koordinálásban, az énektanításban és a zenei szolgálatban, a Lévay Gimnázium egyik tanulója pedig még arra is vállalkozott, hogy az esemény vezérigéjét tolmácsolja társainak: "Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Róm 1,17)A résztvevők eltérő színű belépőjegyeket kaptak, hátoldalukon egy-egy szóval, melyekből kirakhatták a teljes igeszakaszt, s ha az így készített fényképeket feltöltötték az internetre, hittanból egy potya ötössel gazdagodtak. A fiatalos hangulathoz hozzájárult a RefitBand, a Lámpás Csoport és Pintér Béla koncertje, de a humoros, ugyanakkor tartalmas előadások is segítettek feloldódni.

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője személyes hangvételű áhítatában úgy fogalmazott: "pünkösd üzenete, hogy Isten a Szentléleken keresztül képes átformálni életünket".

– A hit nem más mint bizalom, a bizalom pedig ráhagyatkozás. Sokszor úgy érezzük, hogy amire Isten a Szentíráson keresztül tanít minket az korlátoz, függővé tesz, vagy elvesz az életünkből. Pünkösd csodája viszont éppen arról szól, hogy Isten megtart azokban a helyzetekben és körülményekben is, amiket emberileg nem tudunk legyőzni – mondta a református lelkész.ifj. Csomós József, az egyházkerület ifjúsági referense a bátorság oldaláról közelítette meg a pünkösdi kérdéskört. Azt mondta: gyakran úgy akarunk felülkerekedni szorongásainkon és félelmeinken, hogy menekülünk az alkoholba, a virtuális világba, vagy különböző szerepeket veszünk magunkra és bátorként tetszelgünk mások előtt. Paul Tillich evangélikus teológus gondolatait idézve azonban emlékeztetett, hogy az igazi bátorság a létezéshez kell, ahhoz, hogy szembenézzünk önmagunkkal.
– Isten ismeri félelmeinket és nehézségeinket és hogy legyőzzük ezeket meg akar ajándékozni minket az Ő bátorságával. Erről szól a pünkösd, hogy eljön a bátorság Lelke, ami erőt ad a létezéshez.Az ifjúsági istentiszteleten részt vett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke is, aki a fekete palástot farmerre cserélte kifejezve, hogy jól érzi magát a "farmeros fiatalok" között. Az ünnep előtt úgy buzdította a résztvevőket, hogy "a szél fúj, s a Szentlélek ott lesz láthatóvá, ahol fel vannak húzva a vitorlák és a hajók szárnyalnak".Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok a református intézményekben tanuló diákokat az egyház jelene- és jövőjeként aposztrofálta, akik a Kárpát-medencei református oktatási rendszer nagy és erős családjához tartoznak.A Diákpünkösdön résztvevő mintegy kétezer diák a sportcsarnok előtti téren a REFO 500 alakzatot is megformálta így emlékezve a reformáció 500 éves évfordulójára, az ige megújító erejére.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

rss

Napi lelki táplálék

Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 10,11

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. 

tovább

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8).

– 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak törni (Márk 3,6). 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább