Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

2016. May 19., szerző: Adminisztrátor

Isten igéje átformál, megújít és bátorságot ad – mindezt egyszerre tapasztalhatták meg azok az egyházi intézményekben tanuló református fiatalok, akik részt vettek a nagyszabású Diákpünkösd rendezvényen a miskolci Generali Arénában, május 13-án. A fekete palástot farmer, az énekeskönyveket kivetítő, a zsoltárokat pedig ifjúsági énekek váltották fel, a diákok így hangolódtak közösen a Szentlélek kitöltetésének ünnepére. Az eseményt a Lévay József Református Gimnázium és a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Missziója (Tirekifi) szervezték.

Közös ifjúsági istentisztelet, gyülekezés Isten igéje köré és a találkozás lehetősége – erről szólt a miskolci sportcsarnokban megrendezett Diákpünkösd, melyre a megyeszékhely és környéke egyházi intézményeinek református tanulóit várták. A testvéregyházak iskolái közül a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola, a Fráter György Katolikus Gimnázium, a Jezsuita Gimnázium és a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, a református intézmények közül pedig az egyházkerület valamennyi általános- és középiskolája, összesen csaknem kétezer diák képviseltette magát.

A szervezők célja az volt, hogy kimozdítsák az iskolapadokból a fiatalokat és a megszokott formáktól eltérően élményszerűen, kötetlenebb formában közvetítsék Isten igéjét. Ezen a rendezvényen nem voltak hosszú köszöntések, beszédek, ráadásul nem csak a fiataloknak szólt, hanem ők is szerepeltek a színpadon. A diákok segítettek a koordinálásban, az énektanításban és a zenei szolgálatban, a Lévay Gimnázium egyik tanulója pedig még arra is vállalkozott, hogy az esemény vezérigéjét tolmácsolja társainak: "Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Róm 1,17)A résztvevők eltérő színű belépőjegyeket kaptak, hátoldalukon egy-egy szóval, melyekből kirakhatták a teljes igeszakaszt, s ha az így készített fényképeket feltöltötték az internetre, hittanból egy potya ötössel gazdagodtak. A fiatalos hangulathoz hozzájárult a RefitBand, a Lámpás Csoport és Pintér Béla koncertje, de a humoros, ugyanakkor tartalmas előadások is segítettek feloldódni.

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője személyes hangvételű áhítatában úgy fogalmazott: "pünkösd üzenete, hogy Isten a Szentléleken keresztül képes átformálni életünket".

– A hit nem más mint bizalom, a bizalom pedig ráhagyatkozás. Sokszor úgy érezzük, hogy amire Isten a Szentíráson keresztül tanít minket az korlátoz, függővé tesz, vagy elvesz az életünkből. Pünkösd csodája viszont éppen arról szól, hogy Isten megtart azokban a helyzetekben és körülményekben is, amiket emberileg nem tudunk legyőzni – mondta a református lelkész.ifj. Csomós József, az egyházkerület ifjúsági referense a bátorság oldaláról közelítette meg a pünkösdi kérdéskört. Azt mondta: gyakran úgy akarunk felülkerekedni szorongásainkon és félelmeinken, hogy menekülünk az alkoholba, a virtuális világba, vagy különböző szerepeket veszünk magunkra és bátorként tetszelgünk mások előtt. Paul Tillich evangélikus teológus gondolatait idézve azonban emlékeztetett, hogy az igazi bátorság a létezéshez kell, ahhoz, hogy szembenézzünk önmagunkkal.
– Isten ismeri félelmeinket és nehézségeinket és hogy legyőzzük ezeket meg akar ajándékozni minket az Ő bátorságával. Erről szól a pünkösd, hogy eljön a bátorság Lelke, ami erőt ad a létezéshez.Az ifjúsági istentiszteleten részt vett Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke is, aki a fekete palástot farmerre cserélte kifejezve, hogy jól érzi magát a "farmeros fiatalok" között. Az ünnep előtt úgy buzdította a résztvevőket, hogy "a szél fúj, s a Szentlélek ott lesz láthatóvá, ahol fel vannak húzva a vitorlák és a hajók szárnyalnak".Ábrám Tibor egyházkerületi főgondnok a református intézményekben tanuló diákokat az egyház jelene- és jövőjeként aposztrofálta, akik a Kárpát-medencei református oktatási rendszer nagy és erős családjához tartoznak.A Diákpünkösdön résztvevő mintegy kétezer diák a sportcsarnok előtti téren a REFO 500 alakzatot is megformálta így emlékezve a reformáció 500 éves évfordulójára, az ige megújító erejére.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Formáló erő: kétezer fiatal vett részt a miskolci Diákpünkösdön

rss

Napi lelki táplálék

Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Jn 19,24b

Jn 19,16b–30

„Ne azt írd...” (21). Hányan tiltakoznak ma is „keresztyén országunkban” az ellen, hogy királyuk, messiásuk a megfeszített Krisztus... 

 

tovább

(23) „Gondolt ránk megaláztatásunkban…” (Zsoltárok 136)

FELELGETŐS.

– 1. Az istentisztelet vezetője dicséri az Urat, és hálát ad az Úr csodás tetteiért: a teremtésért (1–9), a szabadításért (10–15), a pusztában való vezetésért és védelemért (16–26). Isten népének boldog kiváltsága, hogy bízhat az Úrban, magasztalhatja, mint teremtő, megváltó, megtartó Istenben, aki eledelt ad minden élőlénynek (25), és örökséget ad népének (22).

tovább

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

tovább

2018. április 19.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Makovei János: A keresztről való beszéd...

„Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik
megtartatunk Istennek ereje.”

(1Korintus 1, 18.)

 

tovább