Megnyílt az „Anyák háza” a Bethesda kórházban

2015. Nov 19., szerző: Adminisztrátor

Mérföldkőhöz érkezett a gyermekek hozzátartozóinak méltó elhelyezése a Bethesda Gyermekkórházban: ünnepélyesen átadták az Anyák Házát. A gyermekeiket a tartós kórházi kezelésre kísérők elszállásolására egy eddig használaton kívüli és alapos felújításra szoruló épületet alakítottak át. Az ország távolabbi részeiről érkező szülők rendezett körülmények között maradhatnak gyermekeik közelében, így közvetlenül is segíthetik gyógyulásukat. A kezdeményezés egyedülálló Magyarországon.

Hazánkban régóta jogszabály írja elő a beteg gyermek jogát ahhoz, hogy kórházi tartózkodása alatt a szülő mellette maradhasson. Sok gyermek-egészségügyi intézményben, így a Bethesda Gyermekkórházban is mindennapos problémát jelentett a szülők elhelyezése gyermekük kórházi tartózkodása alatt.

A Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórház idén ünnepli 150 éves évfordulóját, és ebben az esztendőben fejeződött be egy olyan országos kezdeményezés, amelynek révén a régi Diakonissza Ház – ahol egykor a gyógyító tevékenységet segítő nővérek éltek – ismét életre kelt: megújulva fogadja az ápolószemélyzetet és a szülőket. A Bethesda Anyák Háza a kórházban ápolt gyermekeket kísérő családtagoknak ad szálláslehetőséget, köszönhetően annak a széleskörű és immár 4 éve tartó szerves együttműködésnek, amely a megvalósulást eredményezte.

A Bethesda Gyermekkórházban működő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ ellátja a távoli településekről érkező súlyos égési sérült gyermekeket is: a több hónapos kórházi ápolást igénylő gyógyítás és az azt követő rehabilitáció egyik nehézsége volt a kórházba érkező szülők elszállásolása.  Mostantól a Bethesda Anyák Háza biztos pont a szülők számára, hiszen nem csupán szállást kapnak, illetve lehetőséget a legszükségesebb mindennapi teendők ellátására (mosás, főzés, közösségi tér), hanem lelki támogatást is találnak.

A gyermekek valódi gyógyítása nem fejeződik be a kórházi munkával, folytatódik a rehabilitációval, a teljes családi-társadalmi visszailleszkedésig.  A súlyos égési traumát szenvedett gyermekekre ez még inkább igaz. A gyógyító intézmények helyi igényei és lehetőségei nagyon eltérnek, ezért erre a problémára az állam, az egyházi, a civil és a vállalati szféra együttműködése jelentheti a megoldást.

A Bethesda Anyák Háza a körültekintő közös gondolkodás és gondoskodás eredménye és egyszersmind jelképe is. Az ünnepélyes megnyitón dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes és őexcellenciája Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete jelképesen adta át dr. Velkey Györgynek, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának a Bethesda Anyák Házát. Ünnepi beszédet mondott Veressné Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és dr. Bogárdi Szabó István püspök, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke, Karácsony Gergely, Zugló polgármestere és a legfőbb támogatók: az SCA Hygiene Products Kft, a Hungaropharma Zrt, a SPAR Magyarország Kft., a Rossmann Magyarország Kft., a Tork márka disztribútorai is.

Az átadási ceremónián külön köszöntötték Kováts Adél színművészt, Jaksa Petra önkéntes tűzoltót, és Sándor Juditot, az SCA munkatársát, mint a kezdeményezés jótékonysági nagyköveteit.

Niclas Trouvé őexcellenciája, Svédország magyarországi nagykövete rámutatott, hogy egy egészségügyi intézmény ingatlanállományának bővítése egyszerre szól a családok összetartásáról és több ország különböző szereplőinek összefogásáról a közös értékekért. Külön megtiszteltetés az, hogy az úttörő szerepet egy svéd nagyvállalat, az SCA magyar munkatársai vállalták magukra.

A Hungaropharma Zrt. stratégiai partnerként csatlakozott az Anyák Háza megépítéséhez, és saját eszközeit hatékonyan használva bevonta az együttműködésbe a Nagykeresedéssel szoros kapcsolatban álló Gyöngy és Alma Gyógyszertárak gyógyszerészeit, expediáló szakasszisztenseit emelte ki Dr. Feller Antal, a Hugaropharma Zrt. vezérigazgatója.

„A szülő jelenléte segít abban, hogy az idegen környezetben elviselt fájdalmak és elhagyatottság érzése ne okozzon visszafordíthatatlan lelki károkat a gyermeknek” – tette hozzá Kováts Adél, az akció jótékonysági nagykövete. Ebben az orvosok és a nővérek helytállása, felkészültsége, valamint a szülők bátorító, folyamatos jelenléte egyformán és alapvetően szükséges.

„A Bethesda Anyák háza mérföldkő a családok életében. Anyavállalatunk, az SCA egy jellegzetesen svéd értékeket és üzleti kultúrát képviselő világcég, amit „Care of Life” jelmondatunk is kifejez. Az SCA globális „Care of Life” értékrendjét a mindennapi élet szerves részeként itt és most képviselni tudjuk. Mi is átéljük, amit minden szülő, ha gyermekük megbetegszik. 4 év közös munka után végre a sikerben is közösen osztozva tudok köszönetet mondani.” Venter Zoltán az SCA Hygiene Product Kft. ügyvezető igazgatója köszönetét fejezte ki kollégáinak, együttműködő partnereinek, és minden vásárlónak, akik segítették a közös cél megvalósítását.

A Bethesda Anyák Háza kialakítása eddig hozzávetőleg 60 millió Ft ráfordítást és 4 év összehangolt munkát igényelt. Ebben számos új ötletre, nemzetközi és hazai együttműködő partner segítségére, támogatására is szükség volt, így pl. a kivitelezési feladatokból holland önkéntesek is komolyan kivették a részüket.

A Bethesda Anyák Házában kialakított 10 helységből 5 a gyermekeket kísérő szülők, 5 pedig a kórház ügyeletes orvosai és nővérei számára nyújt majd szálláslehetőséget. A Bethesda Anyák Háza külső munkálatai és energetikai korszerűsítése, valamint a belső terek végleges kialakítása a jövő évben történhet meg.

Az épület fenntartásához, üzemeltetéshez és fejlesztéshez szükséges források előteremtése további feladatok elé állítja a Bethesda Kórház hivatalos Alapítványát, támogatói körét, a gyógyító munkát végzőket, és a szülőket is. A Bethesda Anyák Háza példája ebben is új értéket teremt az egész társadalom számára, a fenntartható társadalmi felelősségvállalás (CSR) új, gyakorlatias és a gyakorlat által igazolt koncepciójával.

További sajtóinformáció:

VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda

Vidor Eszter

Tel: 350-6951, 20/417-2570

E-mail: vidor.eszter@vmkomm.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább