Isten eszközei

2015. Jul 15., szerző: Adminisztrátor

Sárospatakon tartották a Magyarországi Református Nőszövetség idei országos konferenciáját Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony emlékére. Július 10. és 12. között előadásokkal, sokszínű kulturális és zenei programokkal várták a résztvevőket, határon túlról is. A találkozót a Sárospataki Református Egyházközség az Országos Református Nőszövetséggel közösen szervezte.

Négy magyarországi, és ugyanennyi határon túli, a vajdasági, a kárpátaljai, a felvidéki és a királyhágómelléki egyházkerületek nőszövetségei gyűltek egybe a hétvégén Sárospatakon, hogy fejet hajtsanak I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, Lórántffy Zsuzsanna emléke előtt, aki meghatározó szerepet játszott a Bodrog-parti város életében. Neve szorosan összefonódott a magyar iskolák és a nemzeti kultúra 17. századi fejlődésével, és az sem véletlen, hogy a nőszövetségek példaként tekintenek munkásságára.

"Ha kellett, tudott háttérben maradni, jeltelen hűséggel, Isten dicsőségére szolgálni, másrészről emelt fővel nyilvánosság elé lépni és tudatosítani a széles világ előtt Isten megtartó kegyelmét" – mondta méltatásában Fodorné Nagy Sarolta főszervező, aki szerint a nagyasszony emlékére rendezett konferencia erősíti a református identitást, az egészséges öntudatot és a nemzeti, keresztyén értékeket, ugyanakkor találkozási lehetőséget kínál a gyülekezetek női tagjai számára.

A rendezvény fővédnöke Vargáné Sántha Szilvia, a nemzetgazdasági miniszter felesége volt, aki a pénteki megnyitóra érkezett Sárospatakra. A találkozó másodnapja Csomós Józsefné lelkipásztor igehirdetésével kezdődött a sárospataki református templomban. A sikerorientált világról beszélt, amelyben szinte kivétel nélkül mindenki, vállalkozó, orvos, tanár, lelkész, de a nőszövetség is eredményekre törekszik.

Az ApCsel 19:11-18. alapján rávilágított: minden eredmény hátterében az élő Isten áll, mi pedig eszközök vagyunk a kezében.
– Fontos, hogy felismerjem: szükség van a kezemre, lábamra, nyelvemre, gondolataimra, mert Isten csodákat kíván tenni általam. Pál szolgálata azért volt eredményes, mert egész személyiségét átengedte Krisztusnak, és ennek az erőnek a szolgálatába állította életét – fogalmazott az igehirdető, aki szerint Krisztus nélkül sikertelenek lesznek próbálkozásaink. "A nőszövetségek igazi csodákra képesek, hisz lehetőségük van elfogadni, életükbe engedni minden csodák forrását."

 

A házigazda részéről többen is köszöntötték a résztvevőket, köztük Fodor Ferenc, a sárospataki református gyülekezet lelkipásztora és Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, aki a szívek megnyitásáról és az egymásra való odafigyelés fontosságáról beszélt.

Az istentisztelet folyatásában Dr. Dienes Dénes egyháztörténész professzor Lórántffy Zsuzsanna kegyességéről, életútjáról és személyiségéről tartott előadást, Dr. Szabó Judit reumatológus- és fizioterápiás szakorvos pedig a test és lélek kapcsolatáról beszélt.

Ezek után P. Tóthné Szakács Zita országos nőszövetségi elnök vezetése mellett mutatkoztak be a Kárpát-medencei egyházkerületek nőszövetségei, köztük a legfiatalabb Vajdasági Nőszövetség, amely hivatalosan három hónapja kezdte meg működését. Az összetartozás jegyében, összevont kórusban a "Glória szálljon a mennybe fel" kezdetű ének is felcsendült.

Az istentisztelettel még korántsem értek véget a találkozó programjai, délután lehetőség nyílt a Sárospataki Református Kollégium bejárására, az Országos Csipkeverő Egyesület kiállításának megtekintésére, a Lóránttfy-hímzőműhellyel kapcsolatos előadás meghallgatására, de volt borkóstolás és csoportos beszélgetés is. Este jótékonysági koncertet tartottak a Jerikó Rézfúvós Együttes, Dr. Svébisné Juhász Márta előadóművész és Gyüre Bálint orgonaművész közreműködésével.

A találkozó tiszteletére egy kötetet is megjelentettek, amely Lórántffy Zsuzsanna korából származó, 17. századi recepteket tartalmaz egy csipetnyi kultúrtörténettel, gasztronómiai kalauzzal és a Rákóczi-udvar protokoll szokásaival, de az udvari pap asztali áldását is fellelheti benne az olvasó.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Isten eszközei

rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább