Isten eszközei

2015. Jul 15., szerző: Adminisztrátor

Sárospatakon tartották a Magyarországi Református Nőszövetség idei országos konferenciáját Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony emlékére. Július 10. és 12. között előadásokkal, sokszínű kulturális és zenei programokkal várták a résztvevőket, határon túlról is. A találkozót a Sárospataki Református Egyházközség az Országos Református Nőszövetséggel közösen szervezte.

Négy magyarországi, és ugyanennyi határon túli, a vajdasági, a kárpátaljai, a felvidéki és a királyhágómelléki egyházkerületek nőszövetségei gyűltek egybe a hétvégén Sárospatakon, hogy fejet hajtsanak I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, Lórántffy Zsuzsanna emléke előtt, aki meghatározó szerepet játszott a Bodrog-parti város életében. Neve szorosan összefonódott a magyar iskolák és a nemzeti kultúra 17. századi fejlődésével, és az sem véletlen, hogy a nőszövetségek példaként tekintenek munkásságára.

"Ha kellett, tudott háttérben maradni, jeltelen hűséggel, Isten dicsőségére szolgálni, másrészről emelt fővel nyilvánosság elé lépni és tudatosítani a széles világ előtt Isten megtartó kegyelmét" – mondta méltatásában Fodorné Nagy Sarolta főszervező, aki szerint a nagyasszony emlékére rendezett konferencia erősíti a református identitást, az egészséges öntudatot és a nemzeti, keresztyén értékeket, ugyanakkor találkozási lehetőséget kínál a gyülekezetek női tagjai számára.

A rendezvény fővédnöke Vargáné Sántha Szilvia, a nemzetgazdasági miniszter felesége volt, aki a pénteki megnyitóra érkezett Sárospatakra. A találkozó másodnapja Csomós Józsefné lelkipásztor igehirdetésével kezdődött a sárospataki református templomban. A sikerorientált világról beszélt, amelyben szinte kivétel nélkül mindenki, vállalkozó, orvos, tanár, lelkész, de a nőszövetség is eredményekre törekszik.

Az ApCsel 19:11-18. alapján rávilágított: minden eredmény hátterében az élő Isten áll, mi pedig eszközök vagyunk a kezében.
– Fontos, hogy felismerjem: szükség van a kezemre, lábamra, nyelvemre, gondolataimra, mert Isten csodákat kíván tenni általam. Pál szolgálata azért volt eredményes, mert egész személyiségét átengedte Krisztusnak, és ennek az erőnek a szolgálatába állította életét – fogalmazott az igehirdető, aki szerint Krisztus nélkül sikertelenek lesznek próbálkozásaink. "A nőszövetségek igazi csodákra képesek, hisz lehetőségük van elfogadni, életükbe engedni minden csodák forrását."

 

A házigazda részéről többen is köszöntötték a résztvevőket, köztük Fodor Ferenc, a sárospataki református gyülekezet lelkipásztora és Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, aki a szívek megnyitásáról és az egymásra való odafigyelés fontosságáról beszélt.

Az istentisztelet folyatásában Dr. Dienes Dénes egyháztörténész professzor Lórántffy Zsuzsanna kegyességéről, életútjáról és személyiségéről tartott előadást, Dr. Szabó Judit reumatológus- és fizioterápiás szakorvos pedig a test és lélek kapcsolatáról beszélt.

Ezek után P. Tóthné Szakács Zita országos nőszövetségi elnök vezetése mellett mutatkoztak be a Kárpát-medencei egyházkerületek nőszövetségei, köztük a legfiatalabb Vajdasági Nőszövetség, amely hivatalosan három hónapja kezdte meg működését. Az összetartozás jegyében, összevont kórusban a "Glória szálljon a mennybe fel" kezdetű ének is felcsendült.

Az istentisztelettel még korántsem értek véget a találkozó programjai, délután lehetőség nyílt a Sárospataki Református Kollégium bejárására, az Országos Csipkeverő Egyesület kiállításának megtekintésére, a Lóránttfy-hímzőműhellyel kapcsolatos előadás meghallgatására, de volt borkóstolás és csoportos beszélgetés is. Este jótékonysági koncertet tartottak a Jerikó Rézfúvós Együttes, Dr. Svébisné Juhász Márta előadóművész és Gyüre Bálint orgonaművész közreműködésével.

A találkozó tiszteletére egy kötetet is megjelentettek, amely Lórántffy Zsuzsanna korából származó, 17. századi recepteket tartalmaz egy csipetnyi kultúrtörténettel, gasztronómiai kalauzzal és a Rákóczi-udvar protokoll szokásaival, de az udvari pap asztali áldását is fellelheti benne az olvasó.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Isten eszközei

rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább