Együtt az úton

2015. Jan 19., szerző: Adminisztrátor

A magyarországi református egyházkerületek közül elsőként Tiszáninnenen tartottak ünnepi alakuló közgyűlést az új zsinati ciklus kezdetén a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség templomában, január 17-én. A harmadik püspöki ciklusát kezdő Csomós József a következő hat év célkitűzéseiről beszélt, új egyházkerületi tisztségviselőket választottak, és beiktatták az elnökség tagjai közül az egyházi tisztújításon megválasztott Pásztor Dániel lelkészi főjegyzőt.

A közgyűlés igei gondolatokkal kezdődött: az ötezer ember megvendégelésének történetét (Jn 6,1-15.) Szűcs Endre lelkipásztor tolmácsolta a megjelenteknek. Az egyházkerületi tisztújítás eredményeit – melyeket a közgyűlés tagjai megerősítettek – a Választási Bizottság elnöke, Barna Sándor ismertette. Az egyházkerület élére 171 szavazattal ismét megválasztották Csomós József püspököt, gönci lelkipásztort. A lelkészi főjegyző 105 szavazattal Pásztor Dániel, az egyházkerületi főgondnok 221 szavazattal Ábrám Tibor gimnáziumigazgató, a világi főjegyző 213 szavazattal Molnár Pál lett.

Rendelt idő

Ábrám Tibor főgondnoki megnyitójában a közösen végzett, céltudatos és hűséges szolgálatra buzdított. Mint mondta: az előttünk álló hat évet kétféleképpen, „az utolsó idő” szellemében vagy a „rendelt és alkalmas idő tudatával” szemlélhetjük. „Használjuk a szolgálatra alkalmas időt, Isten akaratát pedig értéssel és egyetértéssel fogadjuk el!”

Arról is beszélt, hogy „az egyházkerületi tisztséggel Isten kitágítja a tér fogalmát és megnöveli földrajzi felelősségünk határait”. Hangsúlyozta: „mindenkinek egy kicsit tiszántúlivá, dunamellékivé, dunántúlivá, felvidékivé, kárpátaljaivá, erdélyivé és délvidékivé kell válnia felelősséget hordozva a Kárpát-medencei magyar reformátusságért”. Végül pedig azt kérte a jelenlévőktől, hogy újítsák meg elkötelezettségüket Jézus Krisztus iránt és szítsák fel a szeretet lángját közösségeikben.

Múltunkkal a jövőbe

Az egyházi választásokról szólt elsőként programbeszédében Csomós József. A harmadik ciklusát kezdő püspök megköszönte a bizalmat a gyülekezeteknek és presbitériumoknak, amelyek véleménye szerint egy megkezdett munka folytatására voksoltak igennel. Kifejtette: huszonnégy éves egyházkormányzati és tizenkét éves püspöki szolgálata során az elődök munkáját folytatta tovább, hiszen „múltunkkal megyünk a jövőbe, együtt az úton”.

Élni a lehetőségekkel

A püspök kitért az elmúlt tizenkét év építkezéseire, pályázati eredményeire, az oktatási és diakóniai intézményrendszer bővülésére, az egyházkerületi kommunikációs eszközök fejlődésére és a mindennapi, eredményes munkát biztosító infrastruktúra kialakítására; azt mondta, hogy a következő hat évben a már meglévő lehetőségekkel szeretnének élni.

Reguláris hadsereg

Csomós József beszédében aláhúzta: a jövő kulcskérdése a lelkésztársadalom testi- és lelki állapota. „Az egyház jövőjéért folytatott küzdelemben a lelkipásztorok nem önkéntesek, hanem reguláris, tervszerűen kiképzett hadsereg, akik családjuk egzisztenciáját tették a győzelemre. Ahogy a lelkészcsaládok ingyenes egészségügyi szűrésében és szabadságának anyagi támogatásában példát mutatunk a többi egyházkerületnek, folytassuk azzal, hogy minden lelkész esetében megteremtjük a lelkészcsaládok kiszámítható anyagi biztonságát. Ebben segíthet a Lelkészi Nyugdíjintézettel kapcsolatos elképzelésem, amit a Zsinat Jogi Bizottságának ülésén már vázlatosan ismertettem.”

Örömet sugározni

Az egyházvezető szerint a jövő azon a szemléletváltáson múlik, hogy merünk-e egyházunkról úgy gondolkodni, tervezni és döntéseket hozni, hogy az ne mennyiségi, hanem minőségi kérdés legyen. „Állítsuk vissza nevünket a mindennapi életben az evangélium szerint reformált keresztyén egyházra. Az alulról építkező egyház minden szintjén süssön át, hogy jó hírt akarunk átadni. A református név jelentse ezt a mindennapokban: örömet sugárzó!”

Tisztségviselők választása

A közgyűlésen új egyházkerületi tisztségviselőket választottak: az iskolai igazgatótanácsok elnökének és a zsinat tanintézeti képviselőjének Szűcs Endre dédestapolcsányi lelkészt, püspöki titkárnak Rácsok András arnóti lelkipásztort. Szavaztak az egyházkerületi jegyzők, jogtanácsosok, gyűjteményi igazgató, egyházkerületi pénztáros, számvevő, iskolaügyi tanácsos személyéről, a bíróság tagjairól, valamint a különböző bizottságok elnökeiről és előadóiról. Az újonnan megválasztott tisztségviselők ünnepélyes esküt tettek szolgálatukra.

Köszöntések

A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége nevében Bölcskei Gusztáv püspök, a Dunántúli Református Egyházkerület képviseletében Steinbach József püspök, Dunamellékről Tőkéczki László főgondnok, a testvéregyházak részéről pedig Sándor Frigyes tiszteletbeli evangélikus esperes köszöntötték az egyházkerület elnökségét és megválasztott tisztségviselőit áldást kérve szolgálatukra.

Kojsza Péter

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Együtt az úton

rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább