Szívből és szeretetből - Lerakták a sajóládi templom alapkövét

2014. Sep 30., szerző: Adminisztrátor

A Zsinat 2009. évi határozata értelmében az október utolsó vasárnapi perselypénzt országosan egy templom építésére vagy annak befejezésére gyűjtik a református gyülekezetek. Idén a Sajóládi Református Missziói Egyházközség beruházását támogatják az adományokból. Az épülő templom alapkövét istentisztelettel egybekötött ünnepségen rakták le a borsodi községben, szeptember 26-án.

Csomós József tiszáninneni püspök a Zsoltárok könyve 89. részének 16. verse alapján mondott igehirdetésében hangsúlyozta: azért épül a templom, hogy megálljatok, tudjatok örvendezni az Úr előtt és meglássátok világosságát. „Országunknak, nemzetünknek, és a világnak nincs más jövője, mert boldogtalan az a nép, amely nem vesz tudomást a kijelentésről. De boldog lesz mindig, amikor megfogadja a tanítást és meghallja a hívást: Én vagyok a világ világossága, ezért jer, és kövess engem.” A püspök hozzátette: az ország minden református gyülekezetéhez ez az örömhír fog eljutni októberben. „Hajlékot építünk, mert boldogok vagyunk, akik tudunk neki ujjongani és szeretnénk mindenkor az Ő orcájának világosságában járni.”

A sajóládi missziói egyházközségben húsz éve tartottak először istentiszteletet, a templomhiány miatt sokáig más-más helyszínen gyűltek össze a reformátusok. Az egyházközség korábban egyházkerületi támogatással lakóingatlant vásárolt, ebben alakították ki azt a gyülekezeti házat, amely a rendszeres alkalmak mellett a mostani ünnepségnek is helyet adott. Mint Victor Anna sajóládi lelkész elmondta: ezt az épületet szeretnék kibővíteni és templommá alakítani.

A munkálatok ősszel kezdődnek és több ütemben zajlanak: először az alapokat erősítik meg, majd lebontják a tetőt, és új koszorút, valamint födémet építenek. Erre kerül rá az új tető, templomos formában. A második ütemben – a tervek szerint jövőre – a nyílászárókat cserélik ki, aztán pedig a belső munkákat végzik el. A beruházást a magyarországi református gyülekezetek kötelező perselypénzes adományai mellett remélhetőleg mások is támogatják.

A lelkipásztor elmondta, hogy szívből és szeretetből akarnak templomot építeni azt remélve, hogy a gyülekezeti közösség is tovább erősödik. „Hiábavaló dísz lenne a templom, ha a lelkünkben nem épülne a Szentlélek temploma. Jézus Krisztus a megtartó alap, rá építve lesz az életünk igazán erős, és örökké megmaradó.”

Tállai András nemzetgazdasági miniszterhelyettes az elődök templomépítését méltatta, majd hangsúlyozta, hogy ma is szükség van erős és hívő emberek elhatározására, olyanokra, akik hisznek Magyarország jövőjében. „A templomépítés nem saját magunknak, nem is a következő generációnak, hanem a beláthatatlan jövőnek szól. Ahhoz, hogy megvalósuljon három dolog szükséges: összefogás, kitartás és támogatás” – fogalmazott a parlamenti államtitkár.

Dr. Molnár Pál tiszáninneni világi főjegyző köszöntésében arról beszélt, hogy a beruházás akkor valósulhat meg, ha a gyülekezet tagjai optimistán tekintenek a jövőbe és az aggodalmaskodás nem gátolja a tetteket. Szőnyi Tamás borsod-gömöri református esperes úgy vélte, hogy az alapkőletétel a gyülekezet szilárd hitének gyümölcse. Pozbai Zoltán Sajólád polgármestere pedig, aki maga is a gyülekezet tagja, az önkormányzat támogatásáról biztosította az egyházközséget.

Az istentiszteletet követően a gyülekezeti ház melletti parkban ünnepélyesen lerakták az épülő templom alapkövét, alá egy időkapszulát helyeztek el, amely az építési terveket, a gyülekezet történetét, a Reformátusok Lapja egy példányát, és egy csomag búzamagot rejt magában az utókor számára.

Az ünnepségen közreműködtek a sajóládi Fráter György Római Katolikus Általános Iskola csengettyűsei, és Szabó Réka konfirmandus, aki Füle Lajos: Építsd velünk! c. versét szavalta el.

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Lerakták a sajóládi templom alapkövét

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább