Elhunyt Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna

2014. Sep 11., szerző: Adminisztrátor

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola közössége fájdalommal búcsúzik kedves kollégájától, Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanárnőtől, aki 43 éves korában 2014. szeptember 4-én súlyos betegségben elhunyt. A tantestület megrendülten emlékezik a fáradhatatlan munkabírású kollégára, a felkészült szakemberre, a jó barátra. Emlékét megőrzi.

Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna Református Gimnáziumi tanárnőnk nekrológja

Kegyelettel, szeretettel és hirtelen támadt elmúlásának a terhével emlékezünk Reá. Emlékezünk életútjára, szakmai pályafutására.

Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna Mezőcsáton született 1971. február 3-án. A család második gyermekeként Lajos bátyjával együtt nevelte fel a pedagógus házaspár, édesapja Lajos és édesanyja Julianna. Gondoskodó szeretetük mindenkor körülvette Őt. Az általános és a középiskolát itthon, Mezőcsáton végezte el. Majd a családi példát követve a Debreceni Egyetem tanári szakára jelentkezett, matematikát és fizikát tanult. Itt ismeri meg leendő férjét, akivel Mezőcsáton 1992. július 11-én kötött házasságot. Debrecenben kezdik közös életüket, ahol 1994-ben szerzi meg középiskolai tanári diplomáját. Három gyermekkel áldatott meg családi életük, 1994-ben született Anna, 1995-ben László, akik ma egyetemi hallgatók, 2001-ben Katalin, aki a mezőcsáti református általános iskola 8. osztályos tanulója. A család élete 1998-tól Mezőcsáthoz kötődik Bajcsy-Zsilinszky utcai otthonukhoz és a mezőcsáti oktatási intézményekhez. Első munkahelye 1998. szeptemberétől Hejőpapiban volt az Általános Iskolában, ahol egy évet tanított. 1999. szeptember 1-jétől a Mezőcsáti Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára lett, ahol annak idején kitűnően érettségizett, oda tért vissza tanítani. Óraadó tanárként a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolának is volt tanára több tanéven keresztül. Eredményes, lelkiismeretes, alapos munkát végzett, diákjai rendszeres résztvevői voltak szaktárgyi tanulmányi versenyeknek. 2007-ben ő szervezte meg hagyományteremtő módon a Mezőcsáti Természettudományi Diákkonferenciát, amely azóta is folyamatosan működik. Szándéka az volt, hogy a természettudományok magas szintű művelését népszerűsítse, a tanulók előadói képességét fejlessze, így készítve őket egyetemi tanulmányokra. A természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének szándéka túlnőtt az iskola határain, mert a kistérség és a járás iskoláiba is eljuttatta azokat a segítő anyagokat, amelyek az ott tanító tanároknak és tanulóknak előbbre jutását szolgálta. Legutóbbi sikeres tanulmányi versenye Kazincbarcikán volt diákjaival az Irinyi János Református Szakközépiskolában a "Sas Elemér Fizikai Kísérletversenyen", ahol olyan elektromágnest építettek, amely képes volt egy 4,5 voltos zseblámpateleppel üzemeltetve több mint 2 mázsa súlyt megemelni. Szakmai munkáját, tudását, elért eredményeit tanártársai, elöljárói elismerték, tiszteletben tartották, nagyra értékelték. Tanítványai tisztelték személyében a Tanárnőt. A közösségi munkában való részvétele szintén példaértékű, kreativitását, alkotó életét őrzi számos színvonalas szalagavató műsor, emlékezetes iskolai ünnepség. Ott volt, ahol tenni, segíteni lehetett. Utoljára a nyár folyamán, amíg ereje engedte, a Csáti Menyegző rendezvénysorozatnak helyszínét ékesítette, dekorálta színvonalas módon. A néptáncosok körében mindig nagy elismeréssel fogadták az általa készített díszleteket, amelyek megjelenésük színvonalát tették ünnepélyesebbé. Önzetlen segítséggel élt és szolgált környezetében. A reggeli templomi áhítatoknak aktív résztvevője volt, diákjait kísérte, azokra odafigyelt és a következő napokban a hallottakat átbeszélték. Az Ige üzenetét igyekezett elmélyíteni az ifjú szívekben és lelkekben.

2012. szeptemberében kezdődött betegsége. Több műtéten ment keresztül Debrecenben és Miskolcon. A középiskolai tanítást 2014. június 26-án érettségiző diákjainak vizsgáztatásával fejezte be. A nyári idő sajnos már kórházban telt, ahol naponta látogatják családtagjai, barátai, munkatársai, a család tisztelői. Az utolsó hetekben meg volt a lehetősége annak, hogy a családtagok folyamatosan, 24 órán át ott lehessenek mellette. Édesanyja és férje szeretetétől körülvéve csendben, békességben, imádkozva pihent meg a Miskolci Megyei Egyetemi Oktatókórházban szeptember 4-én hajnal 3 órakor.

Két évtizedes eredményes és áldásos tanári pályafutásának értékeit intézményünk közösségében hűséggel megőrizzük és az általa alapított Természettudományi Diákkonferenciának művelését tovább folytatjuk emlékének szentelve.

Temetésére a mezőcsáti református temetőben kerül sor 2014. szeptember 13-án 13 órakor. Koporsóját a kriptadombon - díszsírhelyen - újonnan készített családi kriptában helyezzük el.

 

Gazda István                                                   Pásztor Éva
lelkipásztor                                                       igazgató

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Jn 4,45

Jel 22,8–21

Van-e annál nagyobb vigasztalás, mint ami ebben a néhány versben elhangzik? A lepra világnapján eszembe jut, hogy megszámlálhatatlanul sok, hitre jutott, korábbi leprabeteg bizonyossága is ez. 

tovább

(6) „Jaj, Úrnak kardja…húzódj vissza hüvelyedbe…” (Jeremiás 47)

– 1. A próféta Egyiptom után a filiszetusok ellen prófétál, akik mindig fenyegették Isten népét. Babilon azonban most őket is letarolta, elfoglalva a filiszteus nagyvárosokat. A próféta a babiloni hódítást áradáshoz hasonlítja, idők végezetét láttató paták csattognak, rettenetes harci zaj kíséretében (1–4).

tovább

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

tovább

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

F. Thompson (Ford.: Kosztolányi Dezső): Egy hópehelyhez

Ki volt, aki kigondolt? –
nem fér soha fejembe,
ó, könnyű hópehely, te!
Te tiszta, és te gyenge,
s kemény, akár a penge.
Ki vájt ki és ki dombolt
csodafémből, te lenge
és drága, szép pehelyke?
Ki kalapált a mennybe’
ezüstködből, te, kincsem?

tovább