Elhunyt Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna

2014. Sep 11., szerző: Adminisztrátor

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola közössége fájdalommal búcsúzik kedves kollégájától, Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna matematika-fizika szakos tanárnőtől, aki 43 éves korában 2014. szeptember 4-én súlyos betegségben elhunyt. A tantestület megrendülten emlékezik a fáradhatatlan munkabírású kollégára, a felkészült szakemberre, a jó barátra. Emlékét megőrzi.

Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna Református Gimnáziumi tanárnőnk nekrológja

Kegyelettel, szeretettel és hirtelen támadt elmúlásának a terhével emlékezünk Reá. Emlékezünk életútjára, szakmai pályafutására.

Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsánna Mezőcsáton született 1971. február 3-án. A család második gyermekeként Lajos bátyjával együtt nevelte fel a pedagógus házaspár, édesapja Lajos és édesanyja Julianna. Gondoskodó szeretetük mindenkor körülvette Őt. Az általános és a középiskolát itthon, Mezőcsáton végezte el. Majd a családi példát követve a Debreceni Egyetem tanári szakára jelentkezett, matematikát és fizikát tanult. Itt ismeri meg leendő férjét, akivel Mezőcsáton 1992. július 11-én kötött házasságot. Debrecenben kezdik közös életüket, ahol 1994-ben szerzi meg középiskolai tanári diplomáját. Három gyermekkel áldatott meg családi életük, 1994-ben született Anna, 1995-ben László, akik ma egyetemi hallgatók, 2001-ben Katalin, aki a mezőcsáti református általános iskola 8. osztályos tanulója. A család élete 1998-tól Mezőcsáthoz kötődik Bajcsy-Zsilinszky utcai otthonukhoz és a mezőcsáti oktatási intézményekhez. Első munkahelye 1998. szeptemberétől Hejőpapiban volt az Általános Iskolában, ahol egy évet tanított. 1999. szeptember 1-jétől a Mezőcsáti Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára lett, ahol annak idején kitűnően érettségizett, oda tért vissza tanítani. Óraadó tanárként a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolának is volt tanára több tanéven keresztül. Eredményes, lelkiismeretes, alapos munkát végzett, diákjai rendszeres résztvevői voltak szaktárgyi tanulmányi versenyeknek. 2007-ben ő szervezte meg hagyományteremtő módon a Mezőcsáti Természettudományi Diákkonferenciát, amely azóta is folyamatosan működik. Szándéka az volt, hogy a természettudományok magas szintű művelését népszerűsítse, a tanulók előadói képességét fejlessze, így készítve őket egyetemi tanulmányokra. A természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének szándéka túlnőtt az iskola határain, mert a kistérség és a járás iskoláiba is eljuttatta azokat a segítő anyagokat, amelyek az ott tanító tanároknak és tanulóknak előbbre jutását szolgálta. Legutóbbi sikeres tanulmányi versenye Kazincbarcikán volt diákjaival az Irinyi János Református Szakközépiskolában a "Sas Elemér Fizikai Kísérletversenyen", ahol olyan elektromágnest építettek, amely képes volt egy 4,5 voltos zseblámpateleppel üzemeltetve több mint 2 mázsa súlyt megemelni. Szakmai munkáját, tudását, elért eredményeit tanártársai, elöljárói elismerték, tiszteletben tartották, nagyra értékelték. Tanítványai tisztelték személyében a Tanárnőt. A közösségi munkában való részvétele szintén példaértékű, kreativitását, alkotó életét őrzi számos színvonalas szalagavató műsor, emlékezetes iskolai ünnepség. Ott volt, ahol tenni, segíteni lehetett. Utoljára a nyár folyamán, amíg ereje engedte, a Csáti Menyegző rendezvénysorozatnak helyszínét ékesítette, dekorálta színvonalas módon. A néptáncosok körében mindig nagy elismeréssel fogadták az általa készített díszleteket, amelyek megjelenésük színvonalát tették ünnepélyesebbé. Önzetlen segítséggel élt és szolgált környezetében. A reggeli templomi áhítatoknak aktív résztvevője volt, diákjait kísérte, azokra odafigyelt és a következő napokban a hallottakat átbeszélték. Az Ige üzenetét igyekezett elmélyíteni az ifjú szívekben és lelkekben.

2012. szeptemberében kezdődött betegsége. Több műtéten ment keresztül Debrecenben és Miskolcon. A középiskolai tanítást 2014. június 26-án érettségiző diákjainak vizsgáztatásával fejezte be. A nyári idő sajnos már kórházban telt, ahol naponta látogatják családtagjai, barátai, munkatársai, a család tisztelői. Az utolsó hetekben meg volt a lehetősége annak, hogy a családtagok folyamatosan, 24 órán át ott lehessenek mellette. Édesanyja és férje szeretetétől körülvéve csendben, békességben, imádkozva pihent meg a Miskolci Megyei Egyetemi Oktatókórházban szeptember 4-én hajnal 3 órakor.

Két évtizedes eredményes és áldásos tanári pályafutásának értékeit intézményünk közösségében hűséggel megőrizzük és az általa alapított Természettudományi Diákkonferenciának művelését tovább folytatjuk emlékének szentelve.

Temetésére a mezőcsáti református temetőben kerül sor 2014. szeptember 13-án 13 órakor. Koporsóját a kriptadombon - díszsírhelyen - újonnan készített családi kriptában helyezzük el.

 

Gazda István                                                   Pásztor Éva
lelkipásztor                                                       igazgató

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

…így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? ApCsel 8,36b

2Móz 39

„A köveken Izráel fiainak a nevei voltak: …mindegyiken egy-egy törzs neve volt, a tizenkét törzsnek megfelelően” (14). A hósen viselésével a főpap szüntelenül a szíve fölött hordozta népe minden egyes tagját.

tovább

(35) „…az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.” (Apostolok cselekedetei 8,26–40)

Fülöp új célt, új szolgálatot kapott a gázai út mellett. Erre szükség is volt Simon mágus esete miatt, amelyet Fülöp kudarcként élhetett meg, hiszen gazdagon megáldott samáriai missziója megbicsaklott Simon mágus miatt… Egy ember mennyi mindent tönkretehet! 

tovább

ÁMÓSZ 5,4 - Istenkeresés és élet

„Engem keressetek és éltek!” – így szól ez a vers Luther fordításában. A „keresés” szóra egy nyomozó képe jelenik meg előttem nagyítóval a kezében. 

tovább

2017. augusztus 9. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szolga

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”  (Lk 22,27) Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,7)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább