Bibliai kalandtúra

2014. May 08., szerző: Adminisztrátor

A Kinizsi 100 – egy olyan gyalogtúra, amelyen 24 óra alatt 100 km-t kell megtenni. Mielőtt diákjaim elindultak volna a Kinizsi 100 túráján, sokat edzettek. Hajnalban keltek, naponta futottak, vagy túráztak hétvégéken. A felkészülés elengedhetetlen volt, hogy a fáradtság és a „szembenézés a sötét, éjszakai erdővel” kísértései között elérhessék a kitűzött célt. Egyikük magára maradt, mert lassú volt. Az éjszakában az volt a segítsége, hogy elkezdett énekelni. Már órák óta énekelt, mikor valaki utolérte, s rákérdezett: „Te tényleg hiszel Istenben? Énekeidtől zeng az erdő!” S a beszélgetés és vita hevében megfeledkezett minden aggodalmáról, s a kitűzött 24 óra előtt együtt futottak be a célba.

A BIBLIAI KALANDTÚRA egy E 100 program. Mi az, hogy E 100? Egyszerűen 100 történet a Bibliából. De az E behelyettesíthető – lényege szerint - több szóval is: Első, Elengedhetetlen, Evangéliumi, Edzésterv, stb. Mert mindegyik igaz lehet a BIBLIAI KALANDTÚRÁRA! S arra a 100 történetre, amely a Bibliából megszólítja őket. Milyen is lehet egy-egy gyermeknek, ha elindul a BIBLIA megismerésének rögös útjain? Félelmes, érthetetlen, különös – de kalandos is! Kell egy”Első 100” történet, hogy eligazodni segítsen, vagy 100 „Elengedhetetlen” történet, hogy Istent Atyjának megismerhesse. De lehet az „Edzésterv 100” is akár, hiszen az életre – az örök életre - készül általa… Ezekben sem kevesebb a veszély, nem kevesebb az eltévedés lehetősége, a belefáradás kísértése, mint a Kinizsi 100 gyalogtúráján. Szükség van megállásra, beszélgetésre. Ha valaki odaáll a gyermek mellé, aki segíti útján, hogy célhoz érjen, végig tudja járni – úgy már vállalkozhat rá. Ki lehet ez a MÁSIK ember? ÚTITÁRS, BESZÉLGETŐTÁRS, aki a gyermek mellett megy ezen a kalandtúrán. Aki ki meri mondani azt is: ”Nem tudom” – ha olyan kérdéshez érnek. De ki meri mondani azt is, amit megélt, megtanult, megértett. Akár a lelki megerősítés szavait a régiek hitvallásos énekei által, akár a kérdések őszinteségével, a meggyőzés sodrásával, lelkesedésével vallást téve hitéről. S ez a Vezető megtanítja a gyermeket élni, növekedni az imádság erőterében, miközben beszélget vele saját hitéről, kérdéseiről, megtalált válaszairól - Mesteréről.

Nem véletlen, hogy maga Isten is a személyes jelenlét által adott a legtöbbet tanítványainak: Jézus Krisztus szavaiban, tetteiben, együtt-úton-járásban, micsoda „kalandtúrán” vezette tanítványait! Éveken türelmesen tanította őket, példájával bátorította, utat mutatott. S még ő sem mindent mondott el, csak annyit amennyi elég volt az önálló elinduláshoz. Tudta, hogy a megfelelő időben eljön az – Akit ő küld majd -, s aki továbbvezeti a tanítványokat, tanítja, vigasztalja, személyes hitükben növekedni, gyümölcsöt teremni, életüket megszentelni erősíti őket.

--------------------------------

Egy Édesapa megkérte fiát, hogy nézze meg a térképen az utat, amelyet terveznek, s hozza magával azt a térképet a kirándulásukra. A gyermek – hogy ne kelljen cipekednie – kivágta az utat a térképből, s csak a kis papírcsíkot vitte magával. Mikor elbizonytalanodtak, hogy merre is kell továbbmenni az Apa kérte a fiát, hogy vegye elő a térképet. Amikor fia előhúzta a papírcsíkot, már sejtette, hogy valamit elrontott, nem lesz elég annyi a térképből. Mert az eltévedés összes lehetősége is kell ahhoz, hogy megtaláljuk a jó utat.

Nem elég egy történet. Pedig a lényeg benne van az egy történetben is. Kell legalább 100, hogy abból magunkra, s utunkra ismerjünk.

A BIBLIAI KALANDTÚRA mindenkinek szól, aki jobban meg szeretné ismerni a bibliai történeteket – s ezt együtt szeretné megtenni gyermekével, hittanosaival, vagy éppen egy gyermekhét résztvevőivel. Nagyon gazdag, változatos feldolgozás, beszélgetésre alkalmas kérdések – eredeti bibliai történetek és üzenetet hordozó magyarázó képek sokasága, melyeket nézegetve is el lehet mondani a Biblia üzenetét. Mindig maga a bibliai történet kapja a legnagyobb hangsúlyt, de sok segítséget olvashatunk a feldolgozáshoz – a könyvhöz tartozó internetes honlapon: www. bibliaikalandtura.com.

Az E 100 – olyan válogatott 100 történet, mely végigjárja a Biblia egészét a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig - gyermekeknek is elmesélhetően. S közben nevel, közösséget teremt, eligazít a világ kérdéseire vonatkozóan is. S teszi ezt úgy, hogy a folyamatosságra is figyel – miből mi lesz, kiből kivé válik egy-egy szereplő. Segít, hogy később saját bibliaolvasásra is bátorodjanak a fiatalok.

Szeretettel ajánlom szülőknek, hitoktatóknak, gyermekistentiszteletet tartóknak, akik maguk is vállalják a felkészülés rögös útjait, s szeretnének - egy már „bejárt úton” haladva - átfogó bibliaismeretre vezetni gyerekeket.

Fodorné Ablonczy Margit

DMREK

ifjúsági lelkész

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Bibliai kalandtúra

rss

Napi lelki táplálék

Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok! Bír 9,2b

2 Móz9

Míg a békák, a szúnyogok és a bögölyök megszokott társaink a teremtésben, a dögvész, a fekélyek és a jégeső önmagukban is katasztrófák. A jégeső „mindent visz”: erre már a fáraóban is megmozdul valami. 

tovább

(22) „…odaadta…” (Márk 14,12–25)

ÚRVACSORA

– 1. Jézus vette a kenyeret, megtörte, és áldást mondva odaadta tanítványainak; majd vette a poharat, hálát adott, és tanítványainak adta.

tovább

LUKÁCS 8,26–33 - Teljhatalom

Sok minden van, ami fogva tarthat minket, embereket és megfojthatja az életünket: szenvedélybetegségek, amelyek egyre inkább uralják az életet és végül az egzisztenciánkat is veszélyeztetik.

tovább

2018. július 6.

Jézus Krisztus az alap

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Máté 7,24)

 

tovább

Wass Albert: Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

tovább