A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiatörténeti pályatételei

2014. Mar 18., szerző: Adminisztrátor

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából, az ifj. Dr. Varga Zsigmondra történő megemlékezés-sorozat jegyében az alábbi TEOLÓGIATÖRTÉNETI PÁLYATÉTELEKET írja ki protestáns teológusok, hitéleti szakos egyetemi és főiskolai hallgatók, doktoranduszok és lelkipásztorok részére.

1. Mártíromság a Szentírásban és az intertestamentális irodalomban

2. Államhatalom és egyház viszonya az Újszövetségben

3. ABarmeni Teológiai Nyilatkozat recepciója az 1945 előtti magyar protestáns teológiában

4. Czeglédy Sándor: A választott nép című könyvének történeti és teológiai értékelése

5. Ateológus-gyülekezet szerepe és jelentősége a debreceni egyetemi ifjúság életében az 1940-es években

6. Ifj. dr. Varga Zsigmond igehirdetései

7. Az 1930-as évek német egyházi viszonyainak és teológiatörténeti fejleményeinek értékelése a debreceni teológusok diáklapjában, a Közlönyben

8. Aholocaust teológiai és egyházpolitikai megítélése az 1945 utáni magyar protestáns szakirodalomban

9. Aholocaust teológiai reflexiói az 1945 utáni protestáns teológiai szakirodalomban

Az elvárt terjedelem 1–2 szerzői ív (25–40 gépelt oldal).

A pályatételeket 3 nyomtatott és bekötött/spirálozott példányban kérjük 2014. szeptember 15-éig, zárt borítékban a Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalába eljuttatni (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.). A borítékra, kérjük, csak a dolgozat jeligéjét és az alábbi szöveget írják rá: DRHE – teológiatörténeti pályatételek. Kérjük a szerzőket, hogy a pályamunkákhoz mellékeljenek egy kisméretű, külön zárt borítékot, melyre kívülről csak a jelige van felírva, benne pedig a szerző neve, elérhetősége olvasható.

A pályázatokat magyar protestáns teológusok közül felkért szakmai zsűri fogja elbírálni.

A zsűri az alább pályadíjakat oszthatja ki:

1. helyezés: 100 ezer forint

2. helyezés: 75 ezer forint

3. helyezés 50 ezer forint

Kellő számú pályázat beérkezése esetén egyazon helyezés többször is kiadható.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre – deo volente – 2014 novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében megtartandó intézményi konferencián kerül majd sor.

Debrecen, 2014. március 5.

Dr. Fekete Károly

rektor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

…így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? ApCsel 8,36b

2Móz 39

„A köveken Izráel fiainak a nevei voltak: …mindegyiken egy-egy törzs neve volt, a tizenkét törzsnek megfelelően” (14). A hósen viselésével a főpap szüntelenül a szíve fölött hordozta népe minden egyes tagját.

tovább

(35) „…az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.” (Apostolok cselekedetei 8,26–40)

Fülöp új célt, új szolgálatot kapott a gázai út mellett. Erre szükség is volt Simon mágus esete miatt, amelyet Fülöp kudarcként élhetett meg, hiszen gazdagon megáldott samáriai missziója megbicsaklott Simon mágus miatt… Egy ember mennyi mindent tönkretehet! 

tovább

ÁMÓSZ 5,4 - Istenkeresés és élet

„Engem keressetek és éltek!” – így szól ez a vers Luther fordításában. A „keresés” szóra egy nyomozó képe jelenik meg előttem nagyítóval a kezében. 

tovább

2017. augusztus 9. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szolga

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”  (Lk 22,27) Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,7)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább