Erőt ad minden helyzetben!

2012. Apr 06., szerző: Adminisztrátor

A húsvéti történet egyik fontos mondata így hangzik: „…ne féljetek!” (Mt 28, 5-6) Mit jelent ez egy Koszovót és Afganisztánt megjárt katona számára? Erről beszélt Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész.

Tapasztalatból mondom, hogy még az ilyen helyzetekben is erőt tud adni Isten vigasztaló Igéje. Sőt, talán csak ez tud erőt adni. Teljesen más az, amikor az ember nem a megszerzett értékeit, materiális javait vagy a tárgyait félti, hanem életét, az egzisztenciális létét. Amikor azt érzi, hogy az élet egy olyan területére keveredett, ahol veszélyben van. Ezt emberileg nem lehet feloldani. Nincs olyan manőver, vagy taktika, ami jó megoldás lehetne. A pszichológia azt tanítja, hogy az emberben a szorongás enyhítésére, a konfliktusok kontrollálására nem tudatos pszichés folyamatokkal, úgynevezett énvédő-mechanizmusokkal reagál. A keresztyén ember számára ilyen - tudatos - énvédő mechanizmus az Isten felé fordulás, az Ő Igéjébe való kapaszkodás. Mindannyian Isten kezében vagyunk, és ha neki célja van az én életemmel, akkor meg fog tartani, akkor ezren is törhetnek az életemre, az Úr akkor is megtart. Ha pedig az Istennek az volt a terve, hogy itt érjen véget az én földi létem, akkor pedig ezt kell elfogadnom. Ez egy nagyon kemény dolog, de ez egy háborúban felmerül az emberben. Speciális élethelyzetben sokkal mélyebben gondolkodok ezeken a kérdéseken. Ez nekem kint egy óriási támasz volt.

…ne féljetek! - ez a húsvét evangéliuma. Az eredeti szövegben ez így hangzik, mé fobeiszte, és ebből a görög igéből származik a fóbia szavunk, s ami viszolygást, ösztönös félelmet jelent bizonyos tárgyaktól és élethelyzetektől. És ha csak ilyen fogalmakat említek most 2012-ben, hogy pánikbetegség, szociális fóbiák, Y generáció, akkor hatalmas kiáltás ez: Ne legyenek fóbiáitok a jelenben! Hatalmas kiáltás, hatalmas evangélium! Ne féljetek ösztönszerűen az élettől, házasságtól, a gyermekvállalástól, a munkahelyektől, a bérektől, ettől az országtól, a mindennapoktól, az elmúlástól. Emeljétek a lefelé tekintő szemeteket a horizontra, és ott meglátjátok azt, Aki még egy hatalmas viharban is így bíztat benneteket: Én vagyok, ne féljetek! És ez tényleg egy hatalmas örömhír most, 2012-ben a gyülekezeteinkben, a templomainkban, amikor - ha őszintén magunkba tekintünk - azt mondhatjuk, hogy minden nehézség ellenére is, még mindig nagyon sok mindenünk van, aminek örülni lehet. Afganisztán után sok mindent átértékel az ember magában életről, valódi értékekről, javakról, lehetőségekről. Talán ismét elérkezett ez az ország, az egyház, a gyülekezeteink, a családjaink, az emberek abba a korszakba, amikor a materiális értékeken túl örülni tudunk az életnek, egymásnak, annak, hogy együtt lehet a család. Ezeket nem lehet anyagi eszközökkel kifejezni, ennek az érzését együtt kell átélni. Ezen a húsvéton ismét együtt, az egész család „felmehet Jeruzsálembe”, a templomba, megállhat az Isten előtt, és figyelhet az Ő Igéjére, és megélheti a hétköznapok félelme, az elmúlás félelme, az egzisztenciális félelem nélkül az Istennel és emberrel való közösségnek, szeretetnek az élményét. Ez a húsvét evangéliuma!

Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” Jn 5,6

Lk 1,26–38

Mária nem véletlenül lett a hit egyik példaképe. Példát mutat arra, hogy mi tesz valakit Isten engedelmes szolgálóleányává. 

tovább

(31) „…szárnyra kelnek, mint a sasok…” (Ézsaiás 40)

– Az Asszír Birodalom Kr. e. 722-ben fogságba hurcolta az északi országrészt, és Kr. e 701-ben körülzárta Jeruzsálemet is. Közben Babilónia legyőzte Asszíriát. Babilónia Kr. e. 587-ben fogságba hurcolta a déli országrészt, Júdát is, ideértve a főváros, Jeruzsálem lakosságát.

tovább

Zsoltárok 27,1–6 - Mit jelent számomra Isten?

A zsoltáros fényforrásként, szabadítóként és segítőként beszél Istenről, aki elveszi a félelmet, és mindeddig megbízhatónak bizonyult. 

tovább

2018. január 28. vasárnap

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. (Jn 15:16)

tovább

Tamási Miklós: Nyitogató

Nyiss ki engem, Istenem,
oly bizalommal nyissál,
mint könyvet nyit ki a gyermek,
szerelmet a fiatal lány.

Mint méhét nyitja az asszony,
mint karját tárja a férj,
mint hajnalból készül a nappal,
s az alkonyatból az éj.

tovább