Lévay Jubileumi Gála - „A nevelés és tudomány szent célja előbbre vitelére”

2011. Feb 27., szerző: Adminisztrátor

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon február 26-án, szombaton tartotta a 450. jubileumi hálaadó tanévének kiemelt rendezvényét, a Lévay Jubileumi Gálát a Miskolci Nemzeti Színházban.  

A gálán köszöntővel elsőként Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke szolgált, aki az egyházkerület fenntartásában működő intézmény történelmét tekintve Isten megtartó kegyelmét hangsúlyozta. A püspök kiemelte, hogy hálaadással teljes Istennek az a szent és nagy ügye, melyben méltatlanságunk ellenére méltatott bennünket, hogy abban eszközei legyünk: „Ahogyan Jézus mondta tanítványainak: nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek." Megmaradó, tartós gyümölcsöket teremni - Csomós József így kérte Isten gazdag áldását a jubiláló gimnázium közösségének jövőbeli munkájára.

Dr. Kriza Ákost, Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét, majd Hangó Istvánt, a Miskolc-avasi Református Gyülekezet lelkipásztorát Balog Zoltán, a gála díszvendége követte.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős államtitkára a Magyar Köztársaság kormányának nevében mondott köszöntőt, melyben a Lévay Gimnázium - és ezzel egyidőben minden református oktatási intézmény - társadalomban betöltött kiemelkedő szerepéről beszélt. „Ezekben az intézményekben növekszik a jövő, és az itt folyó nevelés dönt arról, hogy lesz-e igazán erős nemzetünk és egyházunk" - mondta az államtitkár, aki a felelősségteljes, nehéz munka mellett az örömet okozó, élvezetes környezet meglétére is felhívta a figyelmet. Balog Zoltán mindenkit váratlanul érintő hírrel érkezett, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök felhatalmazásából, aki levélben is köszöntötte a jubiláló intézményt, a Lévay közösségi terének kialakításához szükséges pályázati támogatás pozitív elbírálását jelentette be: „Annak a hűségnek az elismerése ez, hogy ebben az iskolában, és mindenfajta keresztyén iskolában a jó és rossz széljárás ellenére mindig tanítanak." Végezetül a keresztyén hit és tudás összhangjának fontosságáról szólt, hiszen „ez kell, hogy mozgassa lépéseinket, gondolatainkat és tetteinket."

Az ünnepi alkalom második felvonása az egy nappal korábban, Mályiban ülésező Generális Konvent köszöntésével kezdődött, melyet Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a MRE Zsinatának világi elnöke, illetve Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke képviselt.

Dr. Huszár Pál a Kárpát-medencei magyar református iskolák szerepét hangsúlyozta. Elmondta, hogy „amíg lesz református iskola, addig bízhatunk abban, hogy lesz református jövőnemzedék is." Beszédében kiemelte a református nevelés egyik alappillérét, a közéletiségre történő nevelést, majd az egyházi iskolák felé támasztott elvárásokról szólt, melyben az ismeretanyag átadásán túl egy fontos tényezőre, a hitre való nevelésre emlékeztetett. „Ezek az intézmények nevelhetik a leendő református értelmiséget, akikben mind a nemzeti, mind a vallási tudat erős, és eligazítást jelent a mai értékzavaros világban."

Fazekas László a magyarság egymás felé fordulásának jelentőségét taglalta, melyben kiemelkedő szerepet játszott és játszik a Lévay Gimnázium, amikor határon túli diákokat is fogad. A püspök 2009. május 22-ről, mint a határon túl élő testvérek egyházi helyzetének, illetve magyarságtudatának reformációjáról beszélt. „Ez annak tudatosítása, hogy bár a történelem folyamán vannak hullámvölgyek, de az örök élet Istenének magyar reformátusságunkkal tervei vannak." Fazekas László zárásként az együtt gondolkodás, a különféle alkalmak és rendezvények közösen való megélésének szükségességét említette, melyre kiváló példával szolgál a református gimnázium 450. évfordulójának közösen történő ünneplése.

A gála soron lévő mozzanata Dr. David Nockles, a Lévay gimnázium ausztrál testvérintézményének, a Macarthur Anglican School igazgatójának, illetve Alan Brown, a Keresztyén Iskolák Nemzetközi Szövetségének Európai Regionális igazgatójának köszöntése volt. Ezt követően Fodor Tibor egykori öregdiák, majd Rácsok András, az újonnan alakult Lévay Öregdiák Egyesület elnöke vehetett át emlékplakettet a gimnázium vezetőjétől.

„A nevelés és tudomány szent célja előbbre vitelére." Az ünnepi alkalom vezérgondolatával kezdte hálaadását Ábrám Tibor, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója, aki a fenntartó közösség, illetve a szülők és munkatársak felé tett köszönetnyilvánítást követően elmondta, hogy csak annak a közösségnek léteznek tervei, amelynek céljai is vannak. „A tervek nem önmagukért valók, hanem csupán eszközök a célhoz vezető úton" - mondta az igazgató, aki a jövőtervezés szempontjából ún. sarokpontok kijelölését nyomatékosította. „Ilyen a bibliai alapokon fekvő, határozott értékrend, a Kárpát-medencei református iskolák hitet sugárzó és formáló közössége, a hittel és hitelesen végzett munka, valamint a szakmai kiválóságra való törekvés." Ábrám Tibor végezetül az intézmény jövőbeli tervei közül a zenei, az egyházi turisztikai képzés bevezetését, felsőfokú szakképzések létrehozását, valamint a testvériskolai kapcsolatrendszer erősítését emelte ki.

A hálaadó alkalom végén Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke köszöntésében elmondta, hogy a gála méltó arra, hogy a 2011-ben a VI. Magyar Református Világtalálkozó rendezvényének is tekintsük, mely „az Istennek nemzedékről nemzedékre megtartó hűségét és szeretetét példázta." A püspök a jubileumi gála befejezéséül a következőket kívánta a Lévay József Református Gimnázium jövőjére nézve: „Éljen, virágozzék és növekedjék!"

Ahogyan Dr. Bölcskei Gusztáv is utalt rá, a Lévay Jubileumi Gála a Kárpát-medencei magyar református egységet jelenítette meg azzal, hogy valamennyi református egyházkerületből érkeztek fellépő csoportok, képviseltették magukat a történelmi református kollégiumok, és a szűkebb „család", a tiszáninnei és miskolci református intézmények is.

Kojsza Péter

(Képek: Kojsza Péter és Rácsok András)

(Ha Lévay-s öregdiák vagy és érdekel, vagy csatlakozni szeretnél az újonnan alakuló Lévay Öregdiák Egyesülethez látogass el ide!)

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Lévay Jubileumi Gála 1 Lévay Jubileumi Gála 2

rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább