Újévi fogadás az egyházkerület székházában

2011. Jan 09., szerző: Adminisztrátor

A Tiszáninneni Református Egyházkerület immáron 8. alkalommal szervezte meg hagyományőrző, újévi fogadását január 8-án, szombaton az egyházkerületi székház dísztermében.

A köszönet jegyében fogant alkalmon az egyházkerület elnöksége találkozott mindazokkal, akikkel az elmúlt esztendőben sikeresen munkálkodott, és remélhetőleg a jövőben is közösen tevékenykedik majd.

Az ünnepi alkalom a hagyományokhoz híven a 89. zsoltár első versének éneklésével kezdődött, majd Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntésében arról beszélt, hogy a pénzvilág mennyire rányomta bélyegét mindennapjainkra, ezen pedig csak úgy lehet változtatni, hogy ha megelégszünk mindazzal, amink éppen van: „Azért élhetünk olyan szituációban, hogy magatartásunk mentes az anyagiasságtól, és azért elégedhetünk meg azzal, amink van, mert a te Istened megy veled, nem hagy el és nem marad el tőled soha." A püspök kiemelte, hogy „Isten a mindennapokban mozgásban van", ez pedig azt is jelenti, hogy nem leszünk egyedül soha; majd hangsúlyozta: „a pénz uralta világunkban csak akkor lesz változás, ha a szemléletünkben is változás történik!" Végezetül a következő szavakkal kérte Isten gazdag áldását a 2011-es esztendőre: „2011-ben úgy kívánok békességgel megáldott, új esztendőt, hogy áldjon meg az Isten igazi gazdagsággal, ami nem a pénzvilág gazdagsága, hanem kevéssel és sokkal együtt annak meghirdetése, hogy magatartásunk legyen mentes az anyagiasságtól, és így megtapasztalhassuk Isten ősi ígéretének ma is érvényben lévő üzenetét!"

A püspöki köszöntést követően Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka mondott pohárköszöntőt, aki először rövid visszatekintésében felidézte a legutóbbi újévi fogadás jókívánságait: A keresztyén közösségeknek hálát kell adnia az elmúlt esztendőért, a megtartatásért, áldásokért. Tudni kell a következő évet, és annak terveit is a Mindenható kezébe tenni, továbbá el kell tudni magunkat kötelezni arra, hogy ebben az évben is odaadással tisztességgel és becsülettel tudjuk minden dolgunkat végezni." Ezt követően ezekre „használható recepttel" Péter apostol pünkösdi beszédéből szolgált példákkal: „Aki az Úr nevét hívja segítségül, az találkozik vele. Aki az Úr nevét hívja segítségül, az meglátja az ő terveit. Aki az Úr nevét hívja segítségül, áldást kap az ő munkájára. Aki az Úr nevét hívja segítségül, az elnyeri a jutalmat." A főgondnok ezek után  kívánt mindenkinek boldog, békés új esztendőt ezekkel a szvakkal: „Isten adjon bizalmat iránta, egymás iránt; bátorságot, békességet és Isten adjon bölcsességet az előttünk álló évre!"

Kojsza Péter

Az Európa Rádió összeállítása:

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Újévi fogadás az egyházkerület székházában

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább