Megújult a bükkaranyosi református templom

2010. Oct 03., szerző: Adminisztrátor

Ünnepi istentisztelet keretében zárult le október 2-án, szombaton a bükkaranyosi református templom külső és belső felújítása.

A több mint kétszáz éves templom helyreállítása idén áprilisban kezdődött, mely a templomkertet, illetve a templom területén történő infrastruktúrafejlesztést is érintette. A beruházás kiviteli terveit Perge József építész készítette, a műszaki és ellenőri feladatokat Pető György építészmérnök végezte, a munkaterv koordinálását pedig Sebő Géza projektmenedzser látta el.

Az ünnepi alkalmon igét hirdetett Csomós József, aki a 118. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete". „Ez az ige nektek ma küldetés. Hiszem, hogy a mi Istenünknek az a szándéka és vágya, hogy amikor láthatatlanul, de mégis valóságosan végigmegy a falun, akkor befejezett életeket és befejezett gyülekezeteket találjon. Ez most már nem rajta, hanem rajtunk múlik." A Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy a templom felújításával egy álom valósággá lett, jókívánságként pedig azt kérte, hogy ha valaki belép ebbe a református közösségébe, akkor érezze meg a templom új, Isten népének pedig jó illatát.

Az igehirdetést követően ifj. Szombathy Dénes, a gyülekezet lelkipásztora röviden összefoglalta a helyreállítás legfőbb állomásait, majd köszönetet nyilvánított mindazoknak, akik a felújítási munkákból kivették a részüket. „A legfontosabb, hogy innen, ebből a szép templomból úgy tudjunk egy olyan gyülekezetet építeni, amelyre majd később is elmondhassa az egykori lelkipásztor, hogy mindeddig megsegített az Úr." Végül, de nem utolsó sorban kiemelte édesapjának a településen elkezdett munkáját, és megköszönte azt az óriási erőt, amellyel reménységet adott az emberek szívébe, hogy ebből a gyülekezetből egyszer majd nagy gyülekezet lesz. „Elérkeztünk ide, tele van végre a templom" - zárta ünnepi beszédét ifj. Szombathy Dénes.

Gondolatait Tállai András belügyminiszteri államtitkár és országgyűlési képviselő folytatta, aki azt hangsúlyozta, hogy meg kell becsülni a kis települések összetartó erejét. „A vidéki kis falukban egyetlen összetartó közösség van: ezek az egyházi közösségek." Kiemelte mind a lelkipásztorok, mind a hívek felelősségét a végzett szolgálatokban, és elmondta, hogy ebben Bükkaranyos jó példával jár a többi település előtt.

Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka először az igehirdetés előtti 378. dicséret két sorával köszöntötte a vendégeket: „Ki egybegyűjte most minket, hogy ünnepet szenteljünk, és szent igéjével éljünk." Azt hangsúlyozta, hogy gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk csak úgy maradhat meg, hogy ha Istentől összegyűjtöttek vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy közösségünk van vele és egymással. Végezetül Jakab levelének első részéből, a tizenhetedik versből idézett, melynek alapján azt kívánta, hogy legyen a bükkaranyosi református gyülekezet az ajándék továbbadásának eszköze.

Az ünnepi istentisztelet során a templom külső és belső felújítását dícsérték a meghívott lelkipásztorok köszöntései, a Miskolc- hejőcsabai és a Miskolc-szirmai református gyülekezet énekkarának, valamint a gyülekezet tagjainak szolgálatai. Kívánjuk, hogy a megújult templom és környezete a gyülekezet megelevenedésének, lelki életének otthona, az egyre növekvő lakosságú településnek pedig méltó dísze legyen! 

Kojsza Péter

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.

Kapcsolódó Galériák

Megújult a bükkaranyosi református templom - az ünnepség Megújult a bükkaranyosi református templom - Képek a templomról

rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

ifj. Bartha Sándor: Elfáradtunk?

Még távol a csúcs.
Még nagyon messze.
Ködfoszlányok és felhők fedte,
messzi csúcs.
Ólomléptekkel, kőnehéz szívekkel
araszolunk felé,
s míg magunknak bíztatón suttogunk:
menni, menni kell!

tovább