"Útravaló Ösztöndíjprogram"

2005. Oct 27., szerző: Adminisztrátor

Az Oktatási Minisztérium által elindított program átfogó célja az ösztöndíj rendszer megújítása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a szegényebb családból származó alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek támogatása.

A Sárospataki Református Kollégiumban nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak, az arra rászorulók megsegítésének. Az ősi iskolát szokás volt a szegények iskolájának is nevezni, hiszen sok „jófejű” falusi gyermeket küldött ide tanítója, vagy a falu lelkésze, s bízta az alma mater-ra. Móricz Zsigmond a kollégium híres diákja így írt erről. „A Kollégium úgy nő ki a földszintes házak csibecsipogása közül, mint egy igazi nagy barna sötét kotlós, ki szárnyát leereszti, és maga alá gyűjt ötszáz diákot, hogy az istennek ebben a zivataros világában az ő melegében erősödjenek, tollasodjanak és kapjanak szárnyra.”
A 2005/2006-os tanévben a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában az első évfolyamról tizennégy tanuló adta be pályázatát öt támogató tanár segítségével, Öten már birtokosai az ösztöndíjnak, őket három tanár segíti tanulmányai során, felkészíti a sikeres érettségire, a pályaválasztásra. Természetesen a tanulmányi felkészítésen túl, jelentős szerepe van a lelki gondozásnak is, amely a Sárospataki Református Kollégiumban folyó munka alappillére

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább