"Útravaló Ösztöndíjprogram"

2005. Oct 27., szerző: Adminisztrátor

Az Oktatási Minisztérium által elindított program átfogó célja az ösztöndíj rendszer megújítása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a szegényebb családból származó alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek támogatása.

A Sárospataki Református Kollégiumban nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak, az arra rászorulók megsegítésének. Az ősi iskolát szokás volt a szegények iskolájának is nevezni, hiszen sok „jófejű” falusi gyermeket küldött ide tanítója, vagy a falu lelkésze, s bízta az alma mater-ra. Móricz Zsigmond a kollégium híres diákja így írt erről. „A Kollégium úgy nő ki a földszintes házak csibecsipogása közül, mint egy igazi nagy barna sötét kotlós, ki szárnyát leereszti, és maga alá gyűjt ötszáz diákot, hogy az istennek ebben a zivataros világában az ő melegében erősödjenek, tollasodjanak és kapjanak szárnyra.”
A 2005/2006-os tanévben a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában az első évfolyamról tizennégy tanuló adta be pályázatát öt támogató tanár segítségével, Öten már birtokosai az ösztöndíjnak, őket három tanár segíti tanulmányai során, felkészíti a sikeres érettségire, a pályaválasztásra. Természetesen a tanulmányi felkészítésen túl, jelentős szerepe van a lelki gondozásnak is, amely a Sárospataki Református Kollégiumban folyó munka alappillére

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább