Teológiánkon végzett lelkész lett a Gömöri Egyházmegye (Felvidék) esperese

2007. Jan 15., szerző: Adminisztrátor

Nagy Ákos Róbert lett a Gömöri Egyházmegye új esperese, aki 1974-ben született, a magyarországi Ócsáról származik, Felvidékre házasodott, rövidesen négy gyermeket nevelő családapa. Lelkészi oklevelét a Sárospataki Református Teológiai Akadémián szerezte meg, lelkészi szolgálatát a kezdetektől Gömörben végzi, Runya segéd-, beszolgáló, majd megválasztott, de mindvégig Hanván lakó lelkésze. Helyettese Boros István bátkai lelkész, aki tanulmányait a KGRE Hittudományi Karán végezte. Az új tisztségviselők beiktatására Hanván, 2007. január 13-án került sor... (Forrás: www.parokia.hu)

A rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, Gazda István a Lukács ev. 7,1-10 versei alapján hirdette Isten igéjét, hangsúlyozva a tisztségviselők kötelességét, azt a különös üzenetét a kapernaumi százados történetének, akinek nem mindegy, hogy szolgája él, vagy hal-e? Akinek beosztottai, munkaterülete oly fontos, hogy idegenként is tudja, egyedül Jézusra bízhatja a megoldást.
Dr. Erdélyi Géza püspök beiktatási beszédében hangsúlyozta a tisztségviselőkre háruló munkát, abban felelősségüket.
Nagy Ákos székfoglaló beszédében utalt azokra a körülményekre, amik miatt az időközi választásra sor került. Kitért Gömör társadalmi, szociális elmaradottságára is, és hangsúlyozta az egyház feladatát, kérve Isten Szent Lelkét és vezetését, majd beiktatta az egyházmegye új tisztségviselőit.

Több mint két éve, hogy a Nemzeti Emlékezet Hivatala interneten közzé tette a szlovák titkosügynökség (Štb) nyilvántartását, az állambiztonsági intézettel együttműködők listáját. A zsinat tavaly márciusban megalkotta az egyház átvilágításáról szóló törvényét. Ennek következtében az elmúlt évben megüresedett a Gömöri Egyházmegye esperesi tisztsége, és lemondott egy egyházmegyei tanácsbeli és egyben zsinati képviselő. Így időközi tisztségválasztásra került sor, aminek a folyamata a beiktatással lezárult.
A törvény értelmében szükségszerűvé vált időközi választások következtében új esperese lett a barsi (Kuczy Lajost Kiss Pál váltotta), az ungi (Csoma Lászlót Mártha Géza), a zempléni (id. Lucskay Andrást Molnár Elemér) és végül a gömöri (Miklós István losonci lelkész helyett) egyházmegyéknek. Több, az egyházmegyei és a zsinati képviseletben megüresedett tisztségekre is megválasztották az új képviselőket. Az amúgy sokat vitatott törvény következtében ezzel tulajdonképpen egyházmegyei szinten lezárult a lusztrációs törvény következtében megüresedett helyek betöltése.
Időközben Koncsol László, az egyház főgondnoka és világi elnöke családi és egészségügyi okok miatt mondott le, a szlovák főgondnok-helyettesi tisztség időközi betöltésére Milan Šikra halála miatt volt szükség és fegyelmi eljárás következtében elmozdították Nagy Lajos komáromi esperest is. A tisztségviselőket illetően tehát mozgalmas év van a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mögött.

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább