Bölcskei Gusztáv Pünkösdi igehirdetése

2006. Jun 05., szerző: Adminisztrátor

Bölcskei Gusztáv Pünkösdi igehirdetését olvashatják, melyet a televízió is közvetített. (Forrás: www.reformatus.hu)

Szentlélek Úristen végy körül bennünket, készíts neved imádására magasztalására, Ámen.

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban!
Istennek szent igéje, melynek alapján előttetek ebben az órában az Ő Lelke erejében bízva hirdetni kívánom az ő üzenetét, amely meg van írva Pál apostolnak az Efézusi gyülekezethez írott levelében a 4. fejezet 5. és 6. versében a következőképpen:
"Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
Egy az Istene és Atyja mindeneknek,
Ő van mindenek felett és
Mindenek által és mindenekben."
Eddig Isten igéje.

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvérek a Krisztus Jézusban!
Az egyik, immár klasszikussá vált magyar filmnek az alakja jutott eszembe most készülés közben. Talán sokan látták azt a filmet, amelyikben Garas Dezső egy szinte földig érő kabátban kalappal a fején, hóna alá csap egy bőrlabdát, egy futball-labdát és elindul és azt mondja, hogy: "Kell egy csapat!"

Kell egy csapat. Pünkösd ünnepének ez a hatalmas kiáltása, amelyet ott egykor Jeruzsálemben megértettek, mert ezt a kiáltást az örökké való Isten Lelke kiáltotta bele a világmindenségbe.

Kell egy csapat azért, mert Karácsony és Húsvét egyszeri csoda, ahol ott van a megszületett gyermek, ahol őt csak körül kell venni a pásztoroknak és a három királyoknak. Húsvét az egyszeri csoda, amikor az isten lelke kihozza a halálból az egyszülött fiút, aki engedelmes volt mindhalálig. És ott vannak az angyalok, s a tanítványoknak csak álmélkodva és csodálkozva leborulnia kell a feltámadott előtt. Én Uram és én Istenem!

Na de, hogy megy tovább a dolog? Hogy lesz ebből az, amiért Isten elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba? Persze tudják a tanítványok, mert a feltámadott Krisztus megmondta nekik: Menjetek el, hirdessétek az Evangéliumot, tegyetek tanítványokká minden népeket. De hogy? Mivel? Nincs forgatókönyv, nincs menetrend. Elképzelésük sincs arról, hogy mit csináljanak. És milyen érdekes a pünkösdi történetben már nem látjuk ott az angyalokat, már nem látjuk a feltámadott Jézust. Csak emberek vannak ott. Csak emberek, csak a megszokott zarándok-sereg, akik feljöttek Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a múltra való emlékezés jegyében, hogy Istennek szabadító hatalma volt és van. És ott van egy maroknyi még mindig zavarodott szívű tanítvány, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek a rájuk bízott csodálatos üzenettel. És a Szentlélek Úristen azt mondja, hogy: Kell egy csapat! És ti lesztek az. Ti lesztek az, akik most még félénken, zavarodottan ott vagytok bezárkózva, és nem tudjátok, hogy mit kezdjetek magatokkal. És pláne nem tudjátok, hogy mit kezdjetek ezzel a rátok bízott üzenettel, hogy Krisztus feltámadott. És ez az igazi, utánozhatatlan, felülmúlhatatlan meglepetése az Istennek, - mert Pünkösd az Isten meglepetése ., hogy nem az angyalokat, nem a mennyei Seregeket, és nem a világ elitjét, a legkiválóbbakat szedi össze és gyűjti össze minden népből és nemzetből, a leghatalmasabbat, a legokosabbat, a legnagyobb tekintélyűt, hanem ezt a néhány zavarodott, magával mit kezdeni sem tudó embert, és azt mondja: kell egy csapat és ti lesztek az. Pünkösd Isten utánozhatatlan meglepetésének az ünnepe, mert a Szentlélek Isten nem hagy unatkozni, nem unalmas és nem untató.

A legnagyobb rizikót vállalja, és ez a meglepetés a legnagyobb rizikó. Embereket ragad ki abból az állapotból, amelyiket sok mindennel lehetne jellemezni, csak éppen nem a lelkesültséggel, a tűzzel, az erővel, a dinamikával, sokkal inkább a lélektelenséggel, s néha-néha talán a lelketlenséggel. Pünkösd az a csoda, amikor Isten Lelke megragad bennünket, megragad embereket és azt mondja, válasszatok: akartok továbbra is lélektelenül, fásultan, reménytelenül csüggedten itt gubbasztani vagy akartok azokhoz hasonulni, akik lelketlenek, akikben van lélek, de a Gonosznak a lelke. Én azt kínálom nektek, azt adom nektek, hogy legyetek olyan emberek, akik átérzik, megtapasztalják a Lélek jelenlétét. Pünkösd a lélekjelenlét csodája úgy, hogy jelen van az Örökkévaló Isten energiája, hatalma, lelkesítő ereje és ezekből a lélektelen és néha a lelketlenség határát súroló emberekből egy olyan csapatot alkot és hoz létre, amelyik most már tudja, hogy mit kell tennie.

Hát ez a Pünkösd, hát ezért és így születik az Egyház és ezért és így élhetjük át újra és újra ezt a csodát. Isten nagy rizikót vállalt. Nem lett volna egyszerűbb változatlanul a Fiúra bízni? Hiszen ő engedelmes volt. Nem lett volna egyszerűbb az angyalokat használni, hogy megértse a világ, hogy ki az Isten és ki az ő egyszülött fia? Ilyen emberekre kellett és lehetett bízni. Milyen esélye van egy ilyen ügynek?

Pünkösd a lélek kiáradásának hatalmas ünnepe, ahogy a régiek mondták: a vég nélküli ünnep kezdete, mert akik saját magukban átélik ezt a csodát, hogy engem az Isten a lelketlenségnek és a lélektelenségnek az állapotából, az unalomból és a fásultságból, a minden mindegy érzéséből ki tud ragadni és azt tudja mondani, hogy: "Menj tovább! Rád bíztam valamit, a legnagyobbat." Aki ezt át tudja élni, az tudja, hogy milyen az ünnep, amikor Isten elfogad, amikor megteremti a csak ő általa adható igazi esélyegyenlőséget, amikor azt mondja fiatalnak és idősnek, férfinak és nőnek, hogy: "Gyertek!" Gyertek, mert én megragadlak benneteket és megmutatom hogyan lehet egyszerű szavakkal, a régmúltból felidézett szavakkal továbbadni az igazságot. Semmi újat nem kell kitalálnotok. Mert megmondták a próféták, csak fel kell ismernetek. Erről van szó. És amikor ezt felismerik a tanítványok, akkor azt tudják mondani a lélektelen és lelketlen csúfolódóknak, akik azt gondolják, hogy egy kicsit többet ittak a kelleténél, ezek, akik itt össze-vissza beszélnek: Nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten beváltotta az ígéretét. Ez az, amit megmondott a próféta és így történik meg az a csoda Pünkösdnek ámulatba ejtő csodája, hogy az emberek megértik miről van szó.

Ezért igaz az, hogy Pünkösd az igazi, Istentől jövő, emberséges kommunikációnak is az ünnepe, amikor az emberek megértik azt, amit nekik mondanak. Amikor véget ér a mellébeszélés, amikor véget ér a magunkról beszélés, amikor véget ér az egymásról való ítéletmondás ideje. Ezek a tanítványok elindulnak és nem keseregnek többé, és nem azt mondják, hogy mi milyen okosak vagyunk, itt vagyunk mi, ránk figyeljetek. Hanem azt mondják, hogy ez az, amit megmondott a Próféta ez az, amit hirdetett és ő az, akiben Isten elhozta az igazi megoldást.

A Pünkösd a csodálatos nagy lehetőség az egyház és az egész világ számára, mert a Lélek az mondta, hogy: Kell egy csapat. A választásunk pedig az hogy a lélektelenség, a lelketlenség vagy a lélekjelenlét emberei akarunk-e lenni. A lélekjelenlét semmi más, mint az ember megtalálja az adott helyen, az adott időben a megfelelő szót, a megfelelő gesztust. Ilyen emberekké tud tenni bennünket az Isten lelke. Van egy arab közmondás, amely azt mondja:
"Ha a változás szele fújni kezd, az egyik ember falakat épít, a másik szélmalmot."

A kérdés az, hogy vajon az egyház népe, Isten mai népe ebben a világban amikor érzi, átéli az Isten Lelkének megmozdító, jövő felé fordító hatalmát akkor mit csinál. Falakat építünk-e, hogy megvédjen vagy pedig szélmalmot, hogy hozzon mozgásba, hogy energiát adjon, amely energiát oda lehet állítani az élet szolgálatába, a Krisztus evangéliumának a szolgálatára, mert Pünkösd sem a Szentlélekről szól. Pünkösd is Krisztusról szól. Mi nem szólhatunk másról, nem szólhatunk másként, csak arról, hogy az ő hatalma, az ő energiája, az ő ereje teremti az emberséges kommunikációt, megteremti az igazi esélyegyenlőséget és be akar kapcsolni az Isten energiájának hatalmas, világot megfrissítő, megújító áradatában. Ezért a vég nélküli ünnep kezdete, amelyben Isten azt mondja, hogy: Kell egy csapat. Vajon akarunk-e, tudunk-e ennek a csapatnak tagjai lenni és maradni. Ha igen, mondjuk szívből és lélekből azt a nagyon egyszerű pünkösdi imádságot, amely így hangzik:
"Istenem! Tedd a gonosz embereket jókká, a jókat pedig egy kicsit jobbakká és kezdd ezt rajtam."

És ha ezt elmondtuk, akkor hiszem hogy érezzük, nem falat építünk, mert tudjuk, mi azok közé tartozhatunk, akik között az Isten szabadon munkálkodik. És akkor mienk a vég nélküli Ünnep, az Isten ölelése. És akkor ki tudjuk ezt árasztani, tudunk gyógyítani, tudunk áldani, tudunk reménykedni. "Jövel teremtő Szent Lélek és híveiddel légy vélek." Ámen.

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább