Felhívás az új fordítású Bibliával kapcsolatosan

2006. Apr 11., szerző: Adminisztrátor

A protestáns új fordítású Biblia szövegét gondozó Magyar Bibliatársulat Alapítvány 2005. december 6-i közgyűlésén úgy határozott, hogy megkezdi egy újabb, átdolgozott bibliakiadás előmunkálatait...

Felhívja tizenkét tagegyháza valamennyi lelkipásztorának, bibliaolvasó keresztyén emberének, valamint a társadalom valamennyi Bibliát szerető tagjának figyelmét, hogy 2006. áprilisától szeretettel vár minden olyan észrevételt, amely az 1975-ben kiadott és 1990-ben revideált új fordítású Biblia szövegére vonatkozik, s annak pontosabbá, a Szentírás eredeti szövegéhez még hűségesebbé illetve stilisztikailag érettebbé (különös tekintettel a felolvasott szöveg jó hangzására) tételét szolgálja. A Bibliatársulat 2007. december 31-ig várja az észrevételeket, javaslatokat s azok értékelése után dönt a javított kiadás szükségességéről.
Az észrevételeket elsősorban a Magyar Bibliatársulat honlapján (www.bibliatarsulat.hu) keresztül várjuk: az ott olvasható online bibliaszövegre kattintva bárki elküldheti hozzánk az adott versre vonatkozó javaslatát. Természetesen hagyományos módon, tehát levélben (1113. Budapest, Bocskai út 35., a borítékra kérjük, írják rá: "Új kiadás"), és emailben (info@bibliatarsulat.hu) is várjuk a hozzászólásokat.

Forrás: www.reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább