Közlemény a Generális Konvent kárpátaljai tanácskozásáról

2006. Apr 05., szerző: Adminisztrátor

A kárpát-medencei magyar református egyházak és egyházkerületek elnökségei 2006. március 6-7-én Kárpátalján találkoztak, ahol a nyári református világtalálkozó szervezésével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak.

A tanácskozás résztvevői érdeklődtek a Kárpátaljai Református Egyház elmúlt hetekben ill. hónapokban megszületett zsinati döntéseiről és azok hátteréről. Amint ismeretes a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának 2/02. határozata értelmében nem kíván női lelkészeket alkalmazni, és ez a határozat visszamenőleg érvényesül, tehát a már lelkészi oklevelet szerzett felszentelt lelkésznők palástos szolgálatát sem engedélyezi. A testvér egyházkerületek elnökségei a Kárpátaljai Református Egyház Elnökségével történt egyeztetés után, március 7-én délelőtt az egyház espereseivel illetve néhány lelkészével tanácskoztak. Az elhangzott érvek és ellenérvek megoldáshoz ugyan nem vezettek, de reményeink szerint jótékonyan hatottak a kialakult belső egyházi problémák testvéri és párbeszédes rendezésére.

honlap_400

Megítélésünk szerint a probléma egyértelműen a teológiai megközelítés és megértés különbözőségeiből, és az ehhez kapcsolódó belső és külső kommunikációs zavarokból eredeztethető. Az MRE egyházkerületeinek elnökségei testvéri felelősséget érezve a Kárpátaljai Református Egyházért, annak lelkipásztoraiért, egységéért, további beszélgetéseket, eszmecseréket kezdeményeznek a női lelkészség, a keresztség, a lelkipásztori szolgálat és az egyház szervezeti kérdései terén.

Forrás: www.reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább