Közlemény a Generális Konvent kárpátaljai tanácskozásáról

2006. Apr 05., szerző: Adminisztrátor

A kárpát-medencei magyar református egyházak és egyházkerületek elnökségei 2006. március 6-7-én Kárpátalján találkoztak, ahol a nyári református világtalálkozó szervezésével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak.

A tanácskozás résztvevői érdeklődtek a Kárpátaljai Református Egyház elmúlt hetekben ill. hónapokban megszületett zsinati döntéseiről és azok hátteréről. Amint ismeretes a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának 2/02. határozata értelmében nem kíván női lelkészeket alkalmazni, és ez a határozat visszamenőleg érvényesül, tehát a már lelkészi oklevelet szerzett felszentelt lelkésznők palástos szolgálatát sem engedélyezi. A testvér egyházkerületek elnökségei a Kárpátaljai Református Egyház Elnökségével történt egyeztetés után, március 7-én délelőtt az egyház espereseivel illetve néhány lelkészével tanácskoztak. Az elhangzott érvek és ellenérvek megoldáshoz ugyan nem vezettek, de reményeink szerint jótékonyan hatottak a kialakult belső egyházi problémák testvéri és párbeszédes rendezésére.

honlap_400

Megítélésünk szerint a probléma egyértelműen a teológiai megközelítés és megértés különbözőségeiből, és az ehhez kapcsolódó belső és külső kommunikációs zavarokból eredeztethető. Az MRE egyházkerületeinek elnökségei testvéri felelősséget érezve a Kárpátaljai Református Egyházért, annak lelkipásztoraiért, egységéért, további beszélgetéseket, eszmecseréket kezdeményeznek a női lelkészség, a keresztség, a lelkipásztori szolgálat és az egyház szervezeti kérdései terén.

Forrás: www.reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek… ApCsel 20,28

1Sám 31

„…hogy megvigyék az örömhírt…” (9). A filiszteusok megszabadultak veszedelmes ellenségüktől, Saultól. Örömük érthető, de közben Isten népének az élete romba dőlt. 

tovább

(32) „…kegyelme Igéjének ajánllak titeket…” (Apostolok cselekedetei 20,17–38)

A búcsúzás egy összetett, emberi érzés, tele nosztalgikus gyarlósággal, rámutatva halandó életünk nyomorúságára. De ne becsüljük le azt, ami annyira emberi. Amikor e földi létben VÉGSŐ BÚCSÚT veszünk; az mindig megrendítő (25). 

tovább

EZSDRÁS 8,31-36 - Végre célba érve

Utazni izgalmas! Amikor korábban családi nyaralásra indultunk, előtte mindenki nagyon izgatott volt. Előfordult, hogy az egyik gyereknek fájt a hasa, a másiknak a feje egy nagy utazás előtt. 

tovább

2017. szeptember 20. szerda

A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben… (1Thess 4:9-10)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Sóhaj a mindenségért

Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy 
Mellettem. A harangszóra megáll. 
Összeteszi kezét, fohászkodik 
Az utcán elmenőben: „Uram Jézus 
A rosszakon is könyörülj!” – 
A rosszakon is könyörülj: 
Ennyi egy-vers-soros imája. 
 

tovább