Közlemény a Generális Konvent kárpátaljai tanácskozásáról

2006. Apr 05., szerző: Adminisztrátor

A kárpát-medencei magyar református egyházak és egyházkerületek elnökségei 2006. március 6-7-én Kárpátalján találkoztak, ahol a nyári református világtalálkozó szervezésével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak.

A tanácskozás résztvevői érdeklődtek a Kárpátaljai Református Egyház elmúlt hetekben ill. hónapokban megszületett zsinati döntéseiről és azok hátteréről. Amint ismeretes a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának 2/02. határozata értelmében nem kíván női lelkészeket alkalmazni, és ez a határozat visszamenőleg érvényesül, tehát a már lelkészi oklevelet szerzett felszentelt lelkésznők palástos szolgálatát sem engedélyezi. A testvér egyházkerületek elnökségei a Kárpátaljai Református Egyház Elnökségével történt egyeztetés után, március 7-én délelőtt az egyház espereseivel illetve néhány lelkészével tanácskoztak. Az elhangzott érvek és ellenérvek megoldáshoz ugyan nem vezettek, de reményeink szerint jótékonyan hatottak a kialakult belső egyházi problémák testvéri és párbeszédes rendezésére.

honlap_400

Megítélésünk szerint a probléma egyértelműen a teológiai megközelítés és megértés különbözőségeiből, és az ehhez kapcsolódó belső és külső kommunikációs zavarokból eredeztethető. Az MRE egyházkerületeinek elnökségei testvéri felelősséget érezve a Kárpátaljai Református Egyházért, annak lelkipásztoraiért, egységéért, további beszélgetéseket, eszmecseréket kezdeményeznek a női lelkészség, a keresztség, a lelkipásztori szolgálat és az egyház szervezeti kérdései terén.

Forrás: www.reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább