Közlemény a Generális Konvent kárpátaljai tanácskozásáról

2006. Apr 05., szerző: Adminisztrátor

A kárpát-medencei magyar református egyházak és egyházkerületek elnökségei 2006. március 6-7-én Kárpátalján találkoztak, ahol a nyári református világtalálkozó szervezésével kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak.

A tanácskozás résztvevői érdeklődtek a Kárpátaljai Református Egyház elmúlt hetekben ill. hónapokban megszületett zsinati döntéseiről és azok hátteréről. Amint ismeretes a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának 2/02. határozata értelmében nem kíván női lelkészeket alkalmazni, és ez a határozat visszamenőleg érvényesül, tehát a már lelkészi oklevelet szerzett felszentelt lelkésznők palástos szolgálatát sem engedélyezi. A testvér egyházkerületek elnökségei a Kárpátaljai Református Egyház Elnökségével történt egyeztetés után, március 7-én délelőtt az egyház espereseivel illetve néhány lelkészével tanácskoztak. Az elhangzott érvek és ellenérvek megoldáshoz ugyan nem vezettek, de reményeink szerint jótékonyan hatottak a kialakult belső egyházi problémák testvéri és párbeszédes rendezésére.

honlap_400

Megítélésünk szerint a probléma egyértelműen a teológiai megközelítés és megértés különbözőségeiből, és az ehhez kapcsolódó belső és külső kommunikációs zavarokból eredeztethető. Az MRE egyházkerületeinek elnökségei testvéri felelősséget érezve a Kárpátaljai Református Egyházért, annak lelkipásztoraiért, egységéért, további beszélgetéseket, eszmecseréket kezdeményeznek a női lelkészség, a keresztség, a lelkipásztori szolgálat és az egyház szervezeti kérdései terén.

Forrás: www.reformatus.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább