Köszöntés a ballagóknak

2006. May 06., szerző: Adminisztrátor

Dr. Nagy Sándor, a Zsinat világi elnökének és Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnökének közös testvéri köszöntése a ballagó diákok részére. (Forrás: www.reformatus.hu)

Kedves Ballagó Testvéreink!

Ha majd felnőtt fejjel vissza fogtok tekinteni ezekre a mostani izgalmas napokra, az érettségi vizsgára, a bankettre, osztálytársaitok egyre homályosabbá váló arcvonásaira, sokkal tisztábban látjátok; a középiskolai tanulmányok vége milyen nagy vízválasztót jelent az ember életében. Nem csak a rátok váró vizsgák, a felvételik, a munkahelyszerzés kihívása miatt, hanem mert mostantól fokozatosan eltűnik az életetekből a gyermekkor állandó, biztonságot adó védőburka, amit ma még olyan természetesnek gondoltok, hogy talán észre sem veszitek jelentőségét. Felnőtté lesztek, ami azt is jelenti, felnőtté kell válnotok, a család, az iskola már másképp fog rátok tekinteni, ahogy a ti értékrendszeretek, önképetek is valószínűleg sokat fog változni.

Két dolgot tudunk ezekben a napokban tanácsolni nektek szeretetben. Az első az, hogy örüljetek. "Örvendezzetek a ti ifjúságotokban, és járjatok a ti szíveitek útjaiban" (Préd. 12.1) Szeressétek és használjátok ki ezt az időszakot, mert nagy utat tettetek meg idáig, egész eddigi életetekről, töretlen ifjúságotokról, rólatok, a reménységetekről szólnak ezek a napok. Kívánjuk, hogy az eddigi sok munka hozza meg gyümölcseit életetekben.

Ugyanakkor arra is kérünk és hívunk titeket, hogy már az eljövendőkre figyelve, köszönjük meg szüleitekkel, pedagógusaitokkal, lelkészeitekkel, ifjúsági vezetőitekkel és gyülekezeteitekkel együtt Urunknak, hogy mindez a sok áldás, harc, testi és lelki gyarapodás megadatott az életünkben, iskolánkban, egyházunkban. Az ifjúság az Úr adománya, a talentum olyan ajándék Istentől, amivel akkor bántok helyesen, ha nem magatok, magányosan élitek fel, hanem most beköszönő felnőtt életetekben kamatosan visszaadjátok családotoknak, hazátoknak, közösségeiteknek. E nemes harc megvívásához kívánjuk és hirdetjük nektek az Úr Jézus Krisztus üdvözítő erejét. "Mert az Isten Országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált." (Róm. 14.17-18)

Budapest, 2006. május 3.

Testvéri köszöntéssel:
Dr. Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke


 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább