Köszöntés a ballagóknak

2006. May 06., szerző: Adminisztrátor

Dr. Nagy Sándor, a Zsinat világi elnökének és Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnökének közös testvéri köszöntése a ballagó diákok részére. (Forrás: www.reformatus.hu)

Kedves Ballagó Testvéreink!

Ha majd felnőtt fejjel vissza fogtok tekinteni ezekre a mostani izgalmas napokra, az érettségi vizsgára, a bankettre, osztálytársaitok egyre homályosabbá váló arcvonásaira, sokkal tisztábban látjátok; a középiskolai tanulmányok vége milyen nagy vízválasztót jelent az ember életében. Nem csak a rátok váró vizsgák, a felvételik, a munkahelyszerzés kihívása miatt, hanem mert mostantól fokozatosan eltűnik az életetekből a gyermekkor állandó, biztonságot adó védőburka, amit ma még olyan természetesnek gondoltok, hogy talán észre sem veszitek jelentőségét. Felnőtté lesztek, ami azt is jelenti, felnőtté kell válnotok, a család, az iskola már másképp fog rátok tekinteni, ahogy a ti értékrendszeretek, önképetek is valószínűleg sokat fog változni.

Két dolgot tudunk ezekben a napokban tanácsolni nektek szeretetben. Az első az, hogy örüljetek. "Örvendezzetek a ti ifjúságotokban, és járjatok a ti szíveitek útjaiban" (Préd. 12.1) Szeressétek és használjátok ki ezt az időszakot, mert nagy utat tettetek meg idáig, egész eddigi életetekről, töretlen ifjúságotokról, rólatok, a reménységetekről szólnak ezek a napok. Kívánjuk, hogy az eddigi sok munka hozza meg gyümölcseit életetekben.

Ugyanakkor arra is kérünk és hívunk titeket, hogy már az eljövendőkre figyelve, köszönjük meg szüleitekkel, pedagógusaitokkal, lelkészeitekkel, ifjúsági vezetőitekkel és gyülekezeteitekkel együtt Urunknak, hogy mindez a sok áldás, harc, testi és lelki gyarapodás megadatott az életünkben, iskolánkban, egyházunkban. Az ifjúság az Úr adománya, a talentum olyan ajándék Istentől, amivel akkor bántok helyesen, ha nem magatok, magányosan élitek fel, hanem most beköszönő felnőtt életetekben kamatosan visszaadjátok családotoknak, hazátoknak, közösségeiteknek. E nemes harc megvívásához kívánjuk és hirdetjük nektek az Úr Jézus Krisztus üdvözítő erejét. "Mert az Isten Országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált." (Róm. 14.17-18)

Budapest, 2006. május 3.

Testvéri köszöntéssel:
Dr. Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke


 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább